Forskningskartläggning: Texter inom ämnesområde

Klicka på poster markerade med länksymbol för att läsa sammanfattningar

06.2 Övrigt

Brunnsberg & Aytar, 2012

På väg in i det svenska samhället Slututvärdering av Solitario – dagverksamhet för ensamkommande barn i Eskilstuna

Gustafsson, 2015

The reception of separated minors in Sweden: To receive with grace and knowledge

Hedlund, 2014

Barn i migrationsprocessen Bokkapitel Finns tillgänglig: Ingår i boken: Barnperspektiv i socialtjänstens arbete / [red] Ann-Christin Cederborg, Malmö: Gleerups Utbildning AB , 2014, s. 71-102

Hedlund, 2017 🔗

Constructions of Credibility in Decisions concerning Unaccompanied Minors

Hedlund, 2019 🔗

Godmanskap för ensamkommande barn: dilemman i det offentligas ansvar

Hedlund, 2016

Drawing the limits: Unaccompanied minors in Swedish asylum policy and procedure

Hessle, 2009 🔗

Ensamkommande men inte ensamma: Tioårsuppföljning om ensamkommande asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i Sverige

Stretmo, 2014

Governing the unaccompanied child – Media, policy and practice

Stretmo & Melander, 2013

Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp

Wernesjö, 2019

Across the threshold: negotiations of deservingness among unaccompanied young refugees in Sweden

Östman, 2019 🔗

Unaccompanied Refugee Minors and Political Responses in Sweden: Challenges for Social Work