Asylkommissionen skapades våren 2019 som ett gränsöverskridande forskningsprojekt mellan civilsamhälle, forskare och professionella. Syftet var att initiera och dokumentera granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015-2017.  Projektet avslutades i augusti 2022.

På denna webbplats finner du Asylkommissionens plattform och länkar till allt offentligt material som Asylkommissionen har tagit fram. 

Asylkommissionen har även en webbsida under Linköpings Universitet.

Asylarkivet

Detta arkiv innehåller en tematiserad sammanställning av citat från intervjuer med personer som har egna erfarenheter av asylprocessen i Sverige, samt personer ur civilsamhället som har engagerat sig för att stödja asylsökande eller har erfarenhet genom sin yrkesroll. Datainsamlingen finansierades av Formas.

framsida Asylarkivet

… jag kommer att leva med tanken att mina bästa år av livet har gått bort, för jag har spenderat dem för ingenting, för resten av mitt liv. Mellan jag var 18 tills jag var 23, jag kunde ha gjort många saker. Jag kunde ha studerat och jag kunde ha jobbat. Jag kunde ha kontroll på mitt eget liv. Men det kunde jag inte bara för att mitt hela liv berodde på att en annan människa skulle skriva under ett papper. Och det är väldigt löjligt för mig. Jag kan inte förstå det och det är så tragisk att så många människor lever så här, i en sån situation.

(Citat ur intervju med ”Masoume”)

Tidslinjen

Tidslinjen innehåller ett urval av politiska utspel, lagändringar, myndighetsbeslut etc som har berört asylsökande i Sverige sedan 2015. I Tidslinjen finns även exempel på konsekvenser av regeländringarna samt debatt och protester som dessa har väckt.

Publikationer

Rättssäkerhet?

Antologi i 26 kapitel om den förändrade migrationspolitiken. Vilka är konsekvenserna? Vad har förändringarna inneburit för barn, unga och vuxna som sökt skydd i Sverige?

Förvar i pandemi

Rapport på svenska och engelska om hur de som tagits i förvar upplevt situationen under coronapandemin. Den visar på trängsel och på  brister i hälsoscreening och hygienrutiner.

Barnens tid

En studie om asylbyråkrati. Rapporten analyserar hur byråkratin ser på tid, använder tid och styr med tid. Den pekar på konsekvenserna  för skyddssökande familjer.

Skuggdirektiv

Skuggdirektivet innehåller de riktlinjer som migrations-kommittén skulle ha behövt. Om varför människor flyr, om konsekvenser av lagarna och om mänskliga rättigheter.

Asylkommissionen har drivit en blogg med texter av medlemmar i kommissionen såväl som av inbjudna gäster. Botanisera bland inläggen och läs här. 

Kartläggningar

Forskningskartläggning

Syftet med denna forskningskartläggning har varit att ta fram en bild över tidigare forskning gjord i Sverige på temat rättslig reglering av asylområdet under perioden 2000-2021. Denna kan användas av var och en inom asylrättsrörelsen eller vetenskapssamhället som är intresserad av att lära sig mer om något särskilt ämne eller behöver referenser eller underlag till en debattartikel, rapport, remissvar eller dylikt.

Kartläggningar

Projekt och samarbeten

Här finns resultatet från en enkät som Asylkommissionen gick ut med år 2021, för att kartlägga vilka projekt och samarbeten som pågick inom frivilligorganisationer och forskargrupper. Syftet var att dela kunskap och inspirera till fler samarbeten. Enkäten frågade efter allt från egna erfarenheter och ideell rådgivning till större forskningsprojekt rörande asylprocess och mottagande, integration, diskriminering, tillgång till skola, vård och omsorg med mera.

 

Forskningskartläggning

Syftet med denna forskningskartläggning har varit att ta fram en bild över tidigare forskning gjord i Sverige på temat rättslig reglering av asylområdet under perioden 2000-2021. Denna kan användas av var och en inom asylrättsrörelsen eller vetenskapssamhället som är intresserad av att lära sig mer om något särskilt ämne eller behöver referenser eller underlag till en debattartikel, rapport, remissvar eller dylikt.

Se och lyssna!

Hearing 2019

Hör Sofia Häyhtiö berätta om Asylkommissionens första event och se inslag från scen och mingel. Vittnesmålen i hearingen inspirerade kommissionens intervjuprojekt.

Webbinarium 2020

Ett webb-seminarium från mars 2020 kring några av ämnena i den antologi som Asylkommissionen då arbetade med. Här talar doktor Louise Dane om barnets bästa.

Podd 2021

Umed Sultanov, personlig tränare och friskvårdscoach berättar om elva år i en asylprocedur utan slut. Samtal med professor Anna Lundberg om Asylkommissionens arbete.