Sammanfattning av publikation

Brunnsberg & Aytar, 2012

På väg in i det svenska samhället Slututvärdering av Solitario – dagverksamhet för ensamkommande barn i Eskilstuna

Rapport

Tillgänglig på: http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A525113&dswid=-5065