Sammanfattning av publikation

Johansson, Asanovska, Edgren & JĂ€gervi, 2007 🔗

Ensamkommande traumatiserade flyktingbarn – fyra fallrapporter. UppehĂ„llstillstĂ„nd kan ge psykiatriska komplikationer

År: 2009

Typ av text: Artikel i facktidskrift

Publicerad av: LĂ€kartidningen. 106:18-19

SprÄk: Svenska

Författare: Björn Axel Johansson, Gulber Asanovska, Joakim Edgren & Michelle JÀgervi

Antal sidor: –

TillgÀnglig pÄ: https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldWebArticlePdf/1/11903/LKT0918s1268_1272.pdf

Vad texten handlar om 

Fallbeskrivningar av fyra individer som vĂ„rdats pĂ„ barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö under 2007 och som sedan fick PUT. 

Viktigaste resultat

“Tre av de fyra ynglingar som fick PUT försĂ€mrades efter beskedet och behövde kortvarigt lĂ€ggas in, tvĂ„ pĂ„ tvĂ„ngsvĂ„rd (LPT – lagen om psykiatrisk tvĂ„ngsvĂ„rd) och en frivilligt (HSL – hĂ€lso- och sjukvĂ„rdslagen). Pojkarna som vĂ„rdades enligt LPT (fall 1 och 2) fick bĂ„da diagnoserna anpassningsstörning och depressiv episod. En av pojkarna (fall 1) fick Ă€ven diagnosen akut alkoholintoxikation. Pojken som vĂ„rdades enligt HSL (fall 3) hade sedan tidigare diagnosen PTSD. Den fjĂ€rde ynglingen, som ocksĂ„ hade PTSD, förbĂ€ttrades efter beskedet om PUT (fall 4).”

“Efter PUT komplicerades i de tre första fallen den psykiatriska bilden med ett aggressivt beteende. En bidragande orsak till detta skulle kunna vara att pojkarna suttit i fĂ€ngelse (fall 1 och 2) och misshandlats under flykten [1]. För apatiska barn i asylsökande familjer har PUT visat sig vara en förutsĂ€ttning för tillfrisknande [10]. I fall 1 och 2 kunde vi inte se detta, i stĂ€llet föreföll PUT sĂ€tta i gĂ„ng en negativ process med tilltagande psykiatrisk symtomatologi.”

“Den fjĂ€rde pojken, som förbĂ€ttrades efter PUT, skilde sig frĂ„n de tre andra pĂ„ flera punkter. Han kom frĂ„n bĂ€ttre ekonomiska förhĂ„llanden och hade en lĂ€ngre sammanhĂ„llen skolgĂ„ng. Efter förlusten av förĂ€ldrar och syskon togs han om hand av vĂ€nner till fadern.

Flykten till Sverige var avsevÀrt kortare, 1 mÄnad mot 24, 5 respektive 4 mÄnader för de andra pojkarna som tillika fÀngslats (fall 1 och 2) och misshandlats (fall 1, 2 och 3) under flykten.

I Sverige placerades den fjÀrde pojken direkt i en kulturkompetent familj, dÀrefter i ett ackrediterat familjehem, medan de andra pojkarna placerades i olika gruppboenden. Wiese och Burhorst argumenterar för att placering i familjehem i dessa sammanhang kan befrÀmja en positiv utveckling [17].

Efter PUT etablerade pojken i fall 4 en regelbunden mottagningskontakt pĂ„ kliniken, nĂ„got de övriga pojkarna inte gjorde.”

“Även om den första tanken gĂ„r i motsatt riktning, Ă€r det begripligt att pojkarna i fall 1, 2 och 3 försĂ€mrades nĂ€r det positiva beskedet kom. NĂ€r en traumatiserad mĂ€nniska efter en lĂ„ng tids strĂ€van nĂ„r sitt mĂ„l Ă€r det inte ovanligt att kĂ€nslor av tomhet och nedstĂ€mdhet infinner sig [14]. I sammanhanget skulle man kunna tala om en existentiell kris. HĂ€ndelser frĂ„n det förflutna gör sig pĂ„minda och smĂ€lter samman med tankar kring det uppnĂ„dda mĂ„let (tex PUT) och ovissheten inför framtiden.”

“Tidig behandling av kĂ€nslomĂ€ssiga problem och reduktion av nya stressfaktorer Ă€r angelĂ€get för att minska risken för kronisk problematik [17]. De tvĂ„ första pojkarna (fall 1 och 2) förefaller vara i riskzonen för sĂ„dan utveckling.”

Metoden för studien

“Fallbeskrivningarna Ă€r grundade pĂ„ patienternas journaler frĂ„n BUP, Universitetssjukhuset MAS i Malmö och pĂ„ kompletterande uppgifter frĂ„n deras gode mĂ€n (fall 1–3), som lĂ€st respektive fall och i samrĂ„d med pojkarna godkĂ€nt dem för publicering. Pojken i fall 4 har sedan han fyllt 18 Ă„r tagit del av sin fallbeskrivning och godkĂ€nt den för publicering. Fallbeskrivningarna Ă€r Ă„terhĂ„llet skrivna av respekt för patienternas integritet.”

“NĂ„gra generella slutsatser kan inte dras.”

Ev policy-rekommendationer

“Sannolikt finns det bland dessa pojkar en sĂ„rbar högriskgrupp, som tidigt bör identifieras och erbjudas riktade behandlingsinsatser.”

Sammanfattad av: Josefin Åström