Enkät om projekt och samarbeten

För att lyfta fram erfarenheter från civilsamhället och se samarbetsmöjligheter gick Asylkommissionen ut med en enkät i mars 2021, till Asylkommissionens medlemmar och till en mängd personer som kommissionen haft kontakt med på olika sätt. 96 personer svarade med information om projekt de är engagerade i. Det visade sig också att beredskapen att dela med sig av fakta eller utbyta erfarenheter var stor. Resultatet av enkäten finns dels som en skriftlig sammanställning, dels i en kortare presentation, som kan ses här på sidan.

Enkätresultaten presenterades vid ett seminarium i maj 2021, som Asylkommissionen samarrangerade med nätverket After the Crisis. Deltagarna fick bland annat höra Rahel Abebaw Atnafu från Independent Living rapportera från projektet Disabled Refugees Welcome. Birgitta Göransson från Skyddsvärnet i Göteborg berättade om en krismottagning med psykoterapeuter för ungdomar i asylprocess samt Ninni och G från Ensamkommandes Förbund om projektet Tillsammans är man mindre ensam (Tämme), som har fokus på gemenskap och psykisk hälsa. Diskussionen i grupper fokuserade på utbyte av erfarenheter och möjligheter till samarbete.

Bläddra i enkäten