Sammanfattning av publikation

Hedlund, 2014

Barn i migrationsprocessen

Bokkapitel

Finns tillgänglig: Ingår i boken: Barnperspektiv i socialtjänstens arbete / [red] Ann-Christin Cederborg, Malmö: Gleerups Utbildning AB , 2014, s. 71-102