Barnens tid och framtid

En studie av den svenska asylbyråkratin efter 2015.

Den här studien analyserar asylbyråkratins tidssyn, tidsanvändning och tidsstyrning, och pekar på konsekvenserna som detta får för skyddssökande familjer och rätten till asyl.
Rapporten blottlägger något av den temporala styrning som tidigare inte har undersökts eller diskuterats i offentligheten. Rapporten är en delstudie i Asylkommissionens arbete med att granska förskjutningar i restriktiv riktning i den svenska asylprocessen efter 2015 och dess konsekvenser. Åke Wibergs stiftelse har bidragit med ekonomiskt stöd.

Författare är Anna Lindberg, Anna Lundberg och Mehek Muftee.