Tidslinjen

Tidslinjen innehåller ett urval av politiska utspel, lagändringar, myndighetsbeslut etc som berört asylsökande i Sverige sedan 2015. För åren 2015-2018 ingår även exempel från debatt som uppstått, exempel på motstånds- och solidaritetsaktioner samt exempel på konsekvenser av regeländringar som dokumenterats i media eller rapporter. Komplettering av Tidslinjen med motsvarande exempel för tiden efter 2018 kan läggas till. Kontakta redaktören Sanna Vestin via Asylkommissionen för att föreslå inslag eller påpeka faktafel.

Bruksanvisning: Välj ett år, eller en underrubrik till året för att se denna kategori. Återgå till rubriken ”All” för att se hela Tidslinjen. Välj ”Brytpunkter” för att se händelser som kan antas ha haft särskilt stor betydelse. De markeras även med utropstecken vid händelsen. 

Se statistik för åren 2011-2022               Läs mer om urvalsprinciperna

 • All
 • ! Brytpunkter
 • 2015
  •  Mottagande
  • Asylprocedur och tillstånd
  • Familjeåterförening
  • Kontroll och tvång
 • 2016
  •  Mottagande
  • Asylprocedur och tillstånd
  • Familjeåterförening
  • Kontroll och tvång
 • 2017
  •  Mottagande
  • Asylprocedur och tillstånd
  • Familjeåterförening
  • Kontroll och tvång
 • 2018
  •  Mottagande
  • Asylprocedur och tillstånd
  • Familjeåterförening
  • Kontroll och tvång
 • 2019
  •  Mottagande
  • Asylprocedur och tillstånd
  • Familjeåterförening
  • Kontroll och tvång
 • 2020
  •  Mottagande
  • Asylprocedur och tillstånd
  • Familjeåterförening
  • Kontroll och tvång
 • 2021
  •  Mottagande
  • Asylprocedur och tillstånd
  • Familjeåterförening
  • Kontroll och tvång
 • 2022
  •  Mottagande
  • Asylprocedur och tillstånd
  • Familjeåterförening
  • Kontroll och tvång
 • MITT EUROPA BYGGER INTE MURAR

  Flyktingarnas historia börjar inte den 6 september 2015. Men historien om hur Sveriges flyktingpolitik förändrats efter 2015 börjar här.

 • ENGAGEMANG FÖR FLYKTINGAR

  Frivilliga hjälper till med mat och dryck, leksaker, skjuts och sovplatser när fler asylsökande än vanligt når Sverige.

 • FLER SÖKER ASYL, MSB FÅR UPPDRAG

  Regeringsbeslut. Åtgärdspaket för att hantera ökningen av asylsökande. MSB får uppdrag.

 • DEN LIVSFARLIGA VÄGEN

  Bakgrund. Konsekvensen av att det inte finns lagliga resvägar är att flykt från krig och förtryck sker på utdragna och livsfarliga sätt.

 • ÖVERENSKOMMELSE REGERINGEN – ALLIANSEN

  Presskonferens. Regeringen och allianspartierna (m, c, l och kd) presenterar en överenskommelse om flyktingmottagandet.

 • ”ALLA OCH ENVAR” FRÅN SYRIEN BEHÖVER SKYDD

  Migrationsverket. Alla och envar från Syrien är skyddsbehövande, Men individuella skäl ska utredas, även krigsbrott.

 • GRÄNSKONTROLLER INFÖRS

  Regeringsbeslut. Tillfälliga gränskontroller införs vid "inre gräns".

 • LÄGER VID GRÄNSEN

  Alla asylsökande ska registreras vid gränsen och mässhallen som öppnats blir snart full.

 • REGERINGEN VÄNDER

  Presskonferens. Regeringen meddelar att Sverige behöver andrum och aviserar en tillfällig lag för att färre ska få uppehållstillstånd.

 • ”ANDRUMMET” VÄCKER BESTÖRTNING

  Debatt. Regeringens presskonferens följs av mängder av protester, demonstrationer och diskussion.

 • ID-KONTROLL FÖRE INRESA

  Riksdagsbeslut. Regeringen får befogenhet att införa id-kontroller utomlands - transportöransvar.

 • KRITIK MOT KRISLAGSTIFTNING

  Debatt. Bland dem som kritiserar transportöransvaret finns anställda i transportföretagen och boende i Öresundsregionen.

 • TRANSPORTÖRANSVARET INFÖRS

  Förordning. Id-kontroller införs på alla kollektiva färdmedel till Sverige. Personer som inte har godkända handlingar kan inte längre söka asyl i Sverige.

 • UNGDOMAR FASTNAR VID GRÄNSEN

  Tonåringar som aldrig ägt ett pass hör till de flyktingar som hindras från att nå Sveriges gräns när transportöransvar införs.

 • TILLFÄLLIGA LAGEN PÅ REMISS

  Remiss. Förslaget till tillfällig lag - om tillfälliga uppehållstillstånd och hinder för familjeåterförening - går ut på remiss.

 • REMISSINSTANSERNA PROTESTERAR

  Praktiskt taget alla remissinstanser underkänner på olika grunder förslaget till tillfällig asyllag.

 • PASSLAGEN ÄNDRAS

  Lagändring. Passlagen ändras för att förhindra missbruk av svenska pass. Antalet pass som får tas ut minskas.

 • ”JAG HÄMTAR DIG OM TRE ÅR”

  Protest i film. Svårigheterna att resa lagligt splittrar familjer. Röda Korset sprider film om den tillfälliga lagens förbud mot återförening.

 • ALLA KOMMUNER SKA DELTA I MOTTAGANDET

  Lagändring och uppdrag. Alla kommuner ska ta emot asylsökande som fått uppehållstillstånd. Alla ska också kunna ta emot asylsökande barn utan vårdnadshavare.

 • DNA RÄCKER INTE FÖR FAMILJ SOM INTE BOTT IHOP UTOMLANDS

  Migrationsöverdomstolen. Par som inte bott ihop utomlands nekas återförening trots att DNA-test visar att deras barn är gemensamt.

 • HÖGT BEVISKRAV FÖR PRAKTISKA HINDER

  Migrationsverket. Praktiska hinder måste "styrkas" för att kunna leda till uppehållstillstånd.

 • UTVISNING SOM INTE KAN VERKSTÄLLAS

  Aziz: Men när man ändå inte kan utvisa så ändå är man inte heller villig att ge uppehållstillstånd och det är det jag inte förstår. Varför är det så?

 • ÅTGÄRDSPLAN FÖR ÅTERVÄNDANDE

  Presskonferens. Regeringen presenterar plan för att fler som fått avslag ska lämna landet. Enligt Anders Ygeman kan det bli 80.000 personer.

 • FOLKKAMPANJ FÖR ASYLRÄTT – VART ÄR VI PÅ VÄG?

  Motstånd. 160 organisationer ställer sig bakom "Folkkampanj för asylrätt" i protest mot förslaget till tillfällig asyllag.

 • ALLT STÖD DRAS IN EFTER AVSLAG

  Lagändring. Boende och bistånd ska dras in efter utvisningsbeslut oavsett om beslutet går att verkställa. Barnfamiljer undantas.

 • LAGÄNDRING DRABBAR DEM SOM INTE KAN UTVISAS

  Konsekvenser. Personer med omöjliga utvisningsbeslut hamnar på gatan efter ändringen av lagen om mottagande av asylsökande.

 • DEN TILLFÄLLIGA LAGEN ANTAS

  Riksdagsbeslut. Den tillfälliga lagen antas. (C) och (V) röstar emot, (KD) och (L) lägger ner sina röster.

 • UTANFÖR RIKSDAGSHUSET

  Sista demonstrationen mot den tillfälliga lagen, utanför riksdagshuset under omröstningen.

 • SNABBA AVSLAG FÖR LAGLIGT INRESTA

  Lagändring. Asylsökande som inte behövt visum eller som har giltigt visum för att resa in, kan avvisas med omedelbar verkställighet.

 • BARNFAMILJER SKA INTE SKICKAS TILL UNGERN

  Migrationsöverdomstolen. Barnfamiljer ska inte skickas till Ungern där de riskerar långvarigt förvarstagande.

 • KORTA TILLSTÅND FÖR ENSAMMA BARN

  Migrationsverket. Uppehållstillstånd för barn på grund av brist på ordnat mottagande ska vara tidsbegränsade.

 • ETT ORDNAT MOTTAGANDE I HEMLANDET

  Aubrey: "Migrationsverket har sagt till mig att jag har gjort allt, allt, allt som jag kunde göra. Men vad är det jag ska göra då?"

 • DEN TILLFÄLLIGA LAGEN INFÖRS

  Ny lag. Den tillfälliga lagen om begränsning av uppehållstillstånd i Sverige införs. Tillfälliga tillstånd blir huvudregel och familjeåterförening försvåras.

 • ”LAGEN ÄR ORÄTTVIS”

  Motstånd. Asylsökande från 2015 demonstrerar utanför riksdagshuset i protest mot att den tillfälliga lagen kommer att tillämpas retroaktivt för dem.

 • HÖG LÖN KRÄVS FÖR ÅTERFÖRENING

  Förordning. Regeringen meddelar lönevillkor för familjeåterförening - för en tvåbarnsfamilj krävs 13.000 kr efter skatt och hyra.

 • UPPEHÅLLSTILLSTÅND AV ETT NYTT SKÄL FÖRSVÅRAS

  Migrationsöverdomstolen. Att ha haft ett uppehållstillstånd räcker inte för att få tillstånd av ett annat skäl utan att lämna Sverige.

 • ENKLARE ERSÄTTNING FÖR MOTTAGANDE AV BARN

  Regeringsbeslut. Kommunernas ersättning för mottagande av barn utan vårdnadshavare ska styras av schabloner.

 • 18-ÅRINGAR MÅSTE LÄMNA BOENDEN

  Debatt. Personal och organisationer reagerar på att unga som fyller 18 tvingas lämna boenden och sammanhang.

 • NY PLAN FÖR ÖKAT ÅTERVÄNDANDE

  Pressmeddelande. Regeringen presenterar ett nytt åtgärdspaket för att fler som fått utvisningsbeslut ska lämna landet.

 • STOPP FÖR ÖMMANDE SKÄL FÖR BARN FRÅN GAZA

  Migrationsverket. Praktiskt verkställighetshinder för Gaza. Men barn får inte längre stanna med ömmande skäl.

 • ÅTERTAGANDEAVTAL MED AFGHANISTAN

  Avtal. Sverige och Afghanistan överens om ett återtagandeavtal. Tvångsutvisningar kan återupptas.

 • UTVISNINGAR TILL AFGHANISTAN SKRÄMMER OCH UPPRÖR

  Konsekvenser och motstånd. Med återtagandeavtalet kan utvisningar ske till Afghanistan. Men utvisningarna väcker protester.

 • ASYLSÖKANDE FRÅN JEMEN FÅR STANNA, OSÄKERT FÖR IRAKIER

  Migrationsverket. Den väpnade konflikten i Jemen gör att i princip alla som flytt därifrån kan behöva skydd.

 • NY RÖRELSE FÖR BARNS RÄTT

  Motstånd. Rörelsen "Vi står inte ut men vi slutar inte kämpa" bildas av yrkesverksamma och volontärer som möter barn utan vårdnadshavare.

 • VISUMREGLER STOPPAR ANHÖRIGA

  UD-beslut. Regler för ambassader och svårigheter att få visum försvårar för familjer att återförenas.

 • PROTESTER MOT VISUMREGLER

  Motstånd. Syrier protesterar mot att det inte går att ta sig lagligt till ambassader som hanterar ansökningar om familjeåterförening.

 • SOCIALEN MÅSTE INFORMERA POLISEN

  Tillslag. Socialnämnder i Malmö lämnar ut uppgifter om barnfamiljer till polisen för att utvisningar ska kunna verkställas.

 • SEKRETESSBROTT DRABBAR BARN

  Debatt. Socialarbetare och forskare larmar om konsekvenserna för barn om de inte vågar gå i skolan.

 • LMA-BISTÅND DRAS IN VID VISSA TILLFÄLLIGA TILLSTÅND

  Migrationsverket. Personer med tillfälligt tillstånd för verkställighetshinder får inte längre LMA-bistånd.

 • UTVISNINGAR TILL AFGHANISTAN ÅTERUPPTAS UNDER PROTESTER

  Motstånd. Tvångsutvisningar till Afghanistan kan återupptas efter återtagandeavtalen trots försämrat säkerhetsläge, men det sker under stora protester och en del utvisningar hejdas.

 • ÅLDERSUPPSKRIVNINGAR UTAN UNDERLAG

  Migrationsverket. Frivilligorganisationer rapporterar att en stor mängd åldersuppskrivningar sker utan underlag.

 • AVSLAG OCH OMPLACERINGAR

  Utvisningar och plötsliga omplaceringar blir konsekvensen av åldersuppskrivningar.

 • UPPEHÅLLSTILLSTÅNDETS LÄNGD FÅR INTE ÖVERKLAGAS

  Migrationsöverdomstolen. Det går inte att överklaga ett beslut om tidsbegränsat tillstånd som den sökande anser borde varit permanent

 • TILLFÄLLIG LÄTTNAD FÖR FAMILJER

  Migrationsverket. Inget försörjningskrav för anhöriga om det finns barn i anknytningsfamiljen.

 • FÖRÄLDER FÅR INTE KOMMA TILL BARN SOM BLIVIT MEDBORGARE

  Migrationsöverdomstolen. Föräldern till ett barn som fått asyl i Sverige och hunnit bli svensk medborgare får inte återförenas med barnet.

 • BARN UTAN NÄTVERK I AFGHANISTAN KAN FÅ ASYL

  Migrationsöverdomstolen. Ensamkommande barn utan nätverk i Afghanistan kan beviljas asyl istället för tillstånd av humanitära skäl.

 • RÄTTSMEDICINALVERKET BEDÖMER ÅLDER

  Rättsmedicinalverket börjar utföra åldersbedömningar med tandröntgen och magnetröntgen av knäleden.

 • EN (O)VETENSKAPLIG METOD

  Petter: "Vilken annan grupp skulle man testa en ovetenskaplig metod på innan den är utvärderad? Skulle man göra det med cancerpatienter?"

 • MUNTLIG FÖRHANDLING SKA HÅLLAS I MÅL OM TROVÄRDIGHET

  Migrationsöverdomstolen. Asylärenden där utgången beror på den sökandes trovärdighet ska avgöras med muntlig förhandling

 • TIDIGARE ÅLDERSBEDÖMNING

  Lagändring. Utlänningslagen ändras så att barns ålder ska bedömas tidigt i processen istället för vid beslut.

 • ID-KONTROLLER AVSKAFFAS

  Regeringsbeslut. Id-kontrollerna utanför gränsen avskaffas men kontrollerna vid gräns förlängs.

 • DEN FÖRSTA GYMNASIELAGEN

  Lagändring. Den "gamla" gymnasielagen införs med fyraåriga uppehållstillstånd för vissa minderåriga.

 • MIGRATIONSVERKET FÅR BEGÄRA AVHYSNING

  Lagändring. Migrationsverket får rätt att begära handräckning av polis för att avhysa asylsökande som fått avslag.

 • FLER PAPPERSLÖSA UTAN RÄTT TILL STÖD

  Hårda konsekvenser av att asylsökande förlorar allt stöd efter avslag. Nu drabbas även allt fler unga som sökt asyl utan vårdnadshavare.

 • INGEN RÄTT TILL BISTÅND FÖR PAPPERSLÖS

  Dom från högsta förvaltningsdomstolen. Asylsökande som fått slutligt avslag har inte rätt att kräva nödbistånd.

 • ETT LIV I LIMBO

  Yousuf: "Me, I'm living on the border of everything"

 • 16-ÅRINGAR PLACERAS UTAN VUXENSTÖD

  Fler barn utan vårdnadshavare placeras i stödboende, en boendeform utan personal, för att spara pengar.

 • INTE SOM ANDRA BARN

  Pia: "Vi har ju inte en chef som pratar om att de här barnen är precis som vilka andra barn som helst. Tyvärr."

 • KOMMUNERSÄTTNING FÖR 18-ÅRINGAR BORTA, REGERINGEN SKJUTER TILL

  Regeringsbeslut. Extra medel till kommunerna för att låta ungdomar som fyllt 18 stanna i sina boenden.

 • FÖRÄLDRARNA SÄGER ”STICK HÄRIFRÅN”

  "Socialtjänsten ska vara föräldrarna, och föräldrarna säger Stick! Stick härifrån, belasta oss inte mer. Du får inte sova här någon mer natt"

 • OFFENTLIGT BITRÄDE BEVILJAS FÖR ATT ÖVERKLAGA STATUS

  Migrationsöverdomstolen. De som överklagar för att få flyktingstatus har rätt till offentligt biträde i de flesta fall.

 • RÄTTIGHETER MELLAN TILLSTÅND

  Lagändring. Personer som ansöker om förlängning av uppehållstillstånd ska behålla sociala förmåner.

 • ÅTERRESEFÖRBUD ”UTAN EGEN FÖRSKYLLAN” HÄVS VID ARBETSTILLSTÅND

  Migrationsöverdomstolen. Återreseförbud kan hävas för en person som lämnat Sverige omedelbart efter avslag och sedan sökt arbetstillstånd.

 • POLISEN SLÅR TILL MOT BARNLÄGER

  Polismyndigheten. Oväntat räd mot papperslösa barnfamiljer på ett kyrkligt läger väcker rädsla och debatt.

 • UTVISNINGAR TILL AFGHANISTAN KAN FORTSÄTTA

  Migrationsverket. Säkerhetsläget är försämrat i Afghanistan men inte så att det hindrar utvisningar.

 • UNGDOMAR SITTSTREJKAR OCH BILDAR ”UNG I SVERIGE”

  Ung i Sverige. En ny ungdomsgrupp sittstrejkar i två månader i Stockholm och genomför många aktioner runt om i landet i protest mot utvisningarna till Afghanistan.

 • PRÖVNINGAR ENLIGT GYMNASIELAGEN BEGRÄNSAS TILLFÄLLIGT

  Migrationsverket. Ansökningar enligt gymnasielagen ska avvisas om personen inte uppfyller grundförutsättningarna. Beslutet upphävs senare av Migrationsöverdomstolen.

 • DRAMATISKA UTVISNINGAR OCH ALLT FLER SOM STOPPAS

  Konsekvenser. Fortsatt praxis att utvisa till Afghanistan resulterar i protester, tumult och stoppade utvisningar men även många som hamnar i ett bombdrabbat Kabul.

 • RÄTT ATT FORTSÄTTA I SKOLA

  Lagändring. Skollagen ändras så att 18-åringar får fortsätta i gymnasiet när de tvingats flytta.

 • STÄRKTA BEFOGENHETER FÖR POLISEN

  Lagändringar. Polisen får större befogenhet att omhänderta både vuxna och barn inför verkställighet.

 • GRÄNSKONTROLLER FÖRLÄNGS

  Regeringsbeslut. Gränskontrollerna förlängs, en gång i halvåret.

 • ARBETSTILLSTÅND FÅR BEHÅLLAS VID MINDRE FEL

  Lagändring. Migrationsverket får avstå från att återkalla arbetstillstånd trots att villkoren inte uppfyllts, om arbetsgivaren har rättat till felet.

 • BISTÅND FÖRLORAS EFTER UTLANDSRESA

  Migrationsverket. De som lämnat Sverige kan inte återfå LMA-bistånd senare, inte heller barnfamiljer.

 • INGET LMA VID NY ANSÖKAN EFTER TILLFÄLLIGT HINDER

  Migrationsverket. Riktlinjer för vilka som ska skrivas in i Migrationsverkets mottagande vid ansökan om fortsatt tillstånd.

 • SYRIER SOM VARIT INKALLAD ÄR INTE KRIGSFÖRBRYTARE

  Migrationsöverdomstolen. Desertör från den syriska armén ska inte uteslutas från flyktingstatus om det inte finns bevis för personligt ansvar.

 • ANTALET ASYLSÖKANDE MINSKAR, ANDELEN AVSLAG ÖKAR

  Statistik. Antalet asylsökande minskar 2017, antalet behandlade ärenden var fortfarande stort, men andelen som beviljades asyl sjönk och väntetiderna ökade.

 • NYA ETABLERINGSREGLER

  Lagändring. Insatser för nyanlända ska likna dem för andra arbetslösa. Ersättning knyts till deltagande.

 • UNDANTAG FRÅN BYGGREGLER

  Lagändring. Regeringen får besluta om undantag från byggregler om det kommer många asylsökande.

 • NYA GYMNASIELAGEN – FÖRSLAG

  Regeringsförslag. Vissa unga som fått avslag kan få uppehållstillstånd för att gå i gymnasiet.

 • FINGERAVTRYCK VID GRÄNSEN

  Lagändring. Skyldighet att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck vid in- och utresa.

 • UTREDNING OM UTVISNINGAR SOM INTE KAN VERKSTÄLLAS

  Debatt. Remissinstanserna är positiva till uppehållstillstånd för människor som inte kan utvisas.

 • ALLT FLER HAMNAR I LIMBO

  Konsekvenser. Allt fler lever i limbo med utvisningar som inte kan verkställas och utan rätt till försörjning.

 • FAMILJEÅTERFÖRENING FÖR ERITREANER UNDERLÄTTAS

  Migrationsöverdomstolen. Eritreaner som har gemensamma barn kan slippa ta kontakt med eritreanska myndigheter för att återförenas.

 • 18-ÅRING UTAN KONTAKTER I AFGHANISTAN KAN UTVISAS

  Migrationsöverdomstolen, Migrationsverket. 18-åring uppvuxen utanför Afghanistan kan utvisas dit. Den som fått alternativ skyddsstatus som barn kan utvisas efter 18-årsdagen.

 • SOCIALDEMOKRATERNA SKÄRPER SIN MIGRATIONSPOLITIK

  Presskonferens. Socialdemokraterna presenterar en skärpt migrationspolitik för kommande mandatperiod. Behåll tillfälliga lagen, avskaffa EBO, ta bort spårbyte mm.

 • HÅRD DEBATT INOM SOCIALDEMOKRATIN OM NYA PROGRAMMET

  Debatt. Partiledningens utspel inför valrörelsen om en hårdare migrationspolitik skapar upprörda känslor inom delar av partiet och sidoorganisationerna.

 • YTTERLIGARE STÖD TILL KOMMUNERNA FÖR 18-ÅRINGAR

  Regeringsbeslut. Nya pengar till kommunerna för 18-åringarna.

 • GÅR STÖDET TILL UNGDOMARNA?

  Kommunerna har fått extra stöd för att 18-åringar ska kunna bo kvar och gå ut skolan. Men hur kommunerna använder pengarna skiljer sig.

 • BISTÅND OCH BOENDE DRAS IN ÄVEN VID FÖRLÄNGD TIDSFRIST

  Migrationsverket. Boende och dagersättning enligt LMA-lagen dras in vid samma tidpunkt efter utvisning oavsett om tidsfristen för frivilligt återvändande förlängs.

 • POLISEN FÅR BESÖKA ARBETSPLATSER UTAN BROTTSMISSTANKE

  Lagändring. Polisen får befogenhet att göra oannonserade arbetsplatsbesök för att hitta papperslösa.

 • HANDLÄGGNINGSTID FÅR ÖVERKLAGAS

  Ändring i förvaltningslagen. Rätt att begära att ett ärende ska behandlas om det har legat hos Migrationsverket mer än 6 månader.

 • ATT VÄNTA MEDAN ÅREN GÅR

  Fereshteh: Hon kom tillbaka och sa ... vänta tio dagar, det tar tio-femton dagar sedan du får din intervju. Och sen efter ett år kom min intervju.

 • DEN NYA GYMNASIELAGEN

  Lagändring. Den nya gymnasielagen träder i kraft.

 • MELLAN STOLARNA I VÄNTAN PÅ STUDIETILLSTÅND

  Konsekvenser. Tillståndssökande ungdomar ska få bistånd från kommuner men kan nekas vård.

 • NYA ASYLPRÖVNINGAR HEJDAS AV GYMNASIELAGEN

  Migrationsverket. Rättsligt ställningstagande som bland annat innebär att ansökningar om ny prövning av asylskälen får vänta.

 • … KVAR MELLAN STOLARNA

  Ungdomar som ansökt om ny prövning får inget bistånd medan de ansöker enligt gymnasielagen

 • DOMARE VÄGRAR TILLÄMPA GYMNASIELAGEN

  Domstolar. Vissa domare tillämpar inte gymnasielagen eftersom de anser att den bryter mot grundlagen eller EU-rätt.

 • EU-DOMSTOLEN STOPPAR VISSA SNABBAVVISNINGAR

  EU-domstolen. Snabbavvisning för att det finns myndighetsskydd tillåts inte. Sveriges måste införa en lista över säkra länder.

 • STYRT BOENDE FÖRESLÅS

  Utredning och regeringsförslag. Regeringen vill begränsa eget boende för asylsökande.

 • GYMNASIELAGEN: VAD ÄR EN VILJEYTTRING?

  Migrationsverket. Barn som antecknats hos en kommun senast den 24 november 2015 kan omfattas av gymnasielagen.

 • GYMNASIELAGEN FÅR TILLÄMPAS – MEN UTVISNINGAR UPPHÄVS INTE

  Migrationsöverdomstolen. Den nya gymnasielagen strider varken mot grundlagen eller EU-rätten och får tillämpas.

 • RIS OCH ROS TILL FÖRSLAG OM ANKOMST- OCH AVRESECENTER

  Utredning och remissvar. Mottagandeutredningen föreslår bland annat obligatoriska ankomst- och avresecenter men går inte till proposition.

 • BARNETS BÄSTA AVGÖRANDE I DOM OM FAMILJEÅTERFÖRENING

  Migrationsöverdomstolen. Europakonventionen och Barnkonventionen avgör att föräldrar får återförenas med åttaåring trots hinder i den tillfälliga lagen.

 • RAPPORT OM FAMILJESPLITTRING

  Konsekvenser. Långa handläggningstider bidrar till familjesplittring tillsammans med hindren i den tillfälliga lagen.

 • MIGRATIONSVERKET SKA ÖVERVAKA DEPORTATIONER MEN VISSA DÖLJS

  Avslöjande. Hundratals utvisningar verkställs med överraskning utan information till Migrationsverket som har i uppdrag att övervaka transporterna.

 • NU FLYR DE UNGA AFGHANERNA VIDARE TILL FRANKRIKE

  Utvisas eller fly vidare? Många väljer det senare när det visar sig att Frankrike beviljar flyktingstatus åt afghaner som får avslag i Sverige. Statistiken är tydlig.

 • BARNÄKTENSKAP ERKÄNNS INTE

  Lagändring. Barnäktenskap erkänns inte, vilket får betydelse vid anhöriginvandring även för vuxna.

 • JANUARIAVTALET FÖRLÄNGER TILLFÄLLIGA LAGEN

  Överenskommelse. Januariavtalet som tillät (S) och (MP) att bilda regering innehöll bland annat att den tillfälliga lagen skulle förlängas.

 • RÄTT ATT VRÄKA NYANLÄNDA EFTER TVÅ ÅR

  Domstol. Kammarrätten i Stockholm slår fast att nyanlända som anvisats till en kommun får vräkas efter två år.

 • DEBATT OM TILLFÄLLIGA LAGENS FÖRLÄNGNING

  Remiss. Regeringen föreslår två års förlängning av den tillfälliga lagen. Remissinstanserna är kritiska till hanteringen.

 • HINDER MOT UTVISNING SKA BEDÖMAS FÖRST EFTER FYRA ÅR

  Migrationsöverdomstolen. Praktiskt verkställighetshinder mot en utvisning ska inte bedömas förrän efter fyra år då beslutet preskiberats.

 • UTREDARE FÖRESLOG NY TOLKLAG

  Utredning och remiss. Tolkutredningens förslag om samordning och professionalisering har inte blivit proposition.

 • PARLAMENTARISK KOMMITTÉ FÖR MIGRATIONSPOLITIKEN

  Utredning. Regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté för att utreda den framtida svenska migrationspolitiken.

 • DEN TILLFÄLLIGA LAGEN FÖRLÄNGS

  Lagändring. Den tillfälliga lagen förlängs i två år, med förändring att fler får rätt till familjeåterförening.

 • SYRIEN: ALLA FÅR INTE LÄNGRE STANNA

  Migrationsverket. Situationen är inte längre så allvarlig i Syrien att alla asylsökande därifrån får skydd.

 • PALESTINIER KAN FÅ FLYKTINGSTATUS VID HINDER MOT UTVISNING

  Migrationsöverdomstolen. Praktiskt verkställighetshinder kan innebära flyktingstatus för en palestinier som inte längre kan få skydd av UNRWA.

 • FÖRSÖRJNINGSKRAV KAN UPPFYLLAS MED KORTA ANSTÄLLNINGAR

  Migrationsöverdomstolen. Försörjningskravet vid familjeåterförening kan uppfyllas på annat sätt än med en enda varaktig anställning.

 • UTREDNING OM RESVÄGEN KRÄVS FÖR UTVISNING TILL HEMORT

  Migrationsöverdomstolen. Utvisning till hemorten i ett osäkert land ska inte ske utan utredning av resvägens säkerhet.

 • AFGHANISTAN: SKÄRPT KONFLIKT ÄNDRAR INTE PRAXIS

  Migrationsverket. En våldsam sommar med flyganfall, talibanattacker och många civila offer, men utvisningarna kan fortsätta.

 • FÖRVARSTID FÖRLÄNGS INTE AV EN MISSLYCKAD UTVISNING

  Migrationsöverdomstolen. Tiden för förvarstagande ska inte räknas om från början bara för att ett misslyckat försök har gjorts att verkställa utvisningen.

 • OTILLRÄCKLIG LÖN RÄCKER FÖR ATT AVSLÅ ÅTERFÖRENING

  Migrationsöverdomstolen. En ansökan om familjeåterförening kan avslås när försörjningskravet inte är uppfyllt, utan att andra villkor är utredda.

 • VÄPNAD KONFLIKT MEN MÖJLIGT ATT RESA TILL GAZA

  Migrationsverket. Väpnad konflikt i Gaza men det finns inte längre praktiskt verkställighetshinder.

 • BÖTESBROTT RÄCKER FÖR ATT NEKA TILLSTÅND FÖR STUDIER

  Migrationsöverdomstolen. Det räcker med bötesbrott för att neka uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.

 • KRAVET PÅ GILTIG URSÄKT FÖR NY PRÖVNING HAR ÖVERTOLKATS

  Migrationsöverdomstolen. Giltig ursäkt för ny prövning krävs inte om risken är alltför stor och inte om personen själv inte sett ett skyddsbehov tidigare.

 • VAD BETYDER BARNKONVENTIONEN?

  Debatt. Kommer barnrättslagen att göra skillnad för asylsökande barn? Migrationsverket varnar för att ha för stora förhoppningar.

 • BARNKONVENTIONEN INFÖRS I LAG

  Lagändring. FN:s barnkonvention blir en del av svensk lag.

 • NYA REGLER FÖR FORSKARE OCH STUDENTER

  Lagändring. Uppehållstillstånd för forskare och studenter anpassas till EU-direktiv. Övergång till arbete underlättas.

 • UTVISNING FÖR BARN UTAN MOTTAGANDE FRÅN 14

  Migrationsverket. Barn utan vårdnadshavare ska få utvisningsbeslut även om de saknar ordnat mottagande.

 • MINSKAD SEKRETESS MELLAN MYNDIGHETER

  Förordning. Myndigheter får bryta sekretessen för att utbyta uppgifter i ärenden om arbetstillstånd.

 • FÖRSÖRJNINGSKRAV TROTS BARN I FAMILJEN

  Migrationsverket. Försörjningskrav för anhöriga ska tillämpas även om det finns barn i anknytningsfamiljen.

 • FYRA AVSLAG OM ÅTERFÖRENING, TRE BARN SOM VÄNTAR

  Joshua: I juni 2020 fick jag beslut från Migrationsverket. De sa ”Jaha, ditt hyreskontrakt går ut i oktober 2020, därför kan du inte få din familj hit”

 • SPÅRBYTE ENDAST TILLÅTET EFTER FÖRSTA ASYLANSÖKAN

  Migrationsöverdomstolen. Spårbyte från asylsökande till arbetstillstånd tillåts inte för den som redan haft arbetstillstånd och inte efter avslag i ny prövning.

 • INGA BIDRAG FÖR ASYLSÖKANDE I UTPEKADE OMRÅDEN

  Lagändring. Asylsökande nekas bidrag om de bosätter sig i ett område som kommunen pekat ut som olämpligt.

 • HÖGA KRAV FÖR FÖRVARSTAGANDE AV ASYLSÖKANDE

  Migrationsöverdomstolen. Flera domar ringar in förutsättningarna för att ta asylsökande i förvar. Förvar är inte tillåtet utan vissa specifika skäl.

 • ÅTGÄRDER FÖR EFFEKTIVARE UTVISNING UTREDS

  Regeringen. Statskontoret får i uppdrag att analysera återvändandet och föreslå effektivisering.

 • DEN PARLAMENTARISKA KOMMITTÉNS FÖRSLAG

  Utredningsförslag. Den parlamentariska kommitténs förslag till permanent utlänningslag liknar den tillfälliga lagen.

 • FLYKTINGSTATUS FÖR SYRIER SOM RISKERAR VÄRNPLIKT

  Migrationsverket. Män från Syrien, mellan 18 och 42 år, bedöms som flyktingar för att de kan tvingas till militärtjänst.

 • PERSONUPPGIFTER FÅR ANVÄNDAS FÖR TEST

  Lagändring. Myndigheter får befogenhet att använda känsliga personuppgifter vid test av nya it-system.

 • REMISSINSTANSERNA OM MIGRATIONSPOLITIKEN

  Remiss. Remisstiden har gått ut för den parlamentariska kommitténs lagförslag "en långsiktigt hållbar migrationspolitik".

 • TVÅ ÅRS ANSTÄLLNING FÖR PERMANENT TILLSTÅND

  Riksdagsbeslut. Kravet på två års anställning för permanent uppehållstillstånd kvarstår trots regeringens förslag om sänkning.

 • UTVISA 14-ÅRING FÖDD I SVERIGE BRYTER MOT BARNKONVENTIONEN

  Migrationsöverdomstolen. Omständigheterna är så exceptionella att det skulle bryta mot Barnkonventionen att utvisa flickan som aldrig har varit i föräldrarnas hemland.

 • FÖRLÄNGNING FÖR STUDIER BEHANDLAS ÄVEN OM TIDEN LÖPT UT

  Migrationsöverdomstolen. Ansökan om fortsatta studier enligt nya gymnasielagen ska behandlas även om den kommit in efter att förra tillståndet löpt ut.

 • ASYLSKÄL GENTEMOT TURKIET MÅSTE UTREDAS

  Migrationsöverdomstolen. Påstådda kopplingar till Gülenrörelsen måste utredas eftersom det kan leda till förföljelse.

 • SPRÅKPLIKT FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD

  Lagändring. Kunskaper i svenska eller deltagande i språkundervisning blir krav för att kunna få försörjningsstöd.

 • LISTA ÖVER SÄKRA LÄNDER INFÖRS

  Lagändring. En lista över "säkra ursprungländer" införs. Asylsökande därifrån kan avvisas med omedelbar verkställighet.

 • EXTRA REMISS OM KRAV FÖR FAMILJEÅTERFÖRENING

  Remiss från socialförsäkringsutskottet. Utskottet frågar remissinstanserna om att skärpa kraven för anhöriginvandring.

 • RIKSDAGEN AVSLÅR LÄTTNADER I GYMNASIELAGEN

  Riksdagsbeslut. Regeringen (S + MP) får endast med sig Vänsterpartiet på lättnader i gymnasiereglerna och förslagen faller.

 • FORTFARANDE URSKILLNINGSLÖST VÅLD I JEMEN

  Migrationsverket. Urskillningslöst våld i Jemen gör att var och en löper risk som alternativt skyddsbehövande.

 • SAMORDNINGSNUMMER OCH KONTROLL AV FOLKBOKFÖRING

  Lagändring. Enskilda får rätt att begära samordningsnummer men med skärpt krav på identitet. En skyldighet att anmäla misstänkt felaktiga uppgifter i folkbokföringen införs.

 • RIKSDAGEN ANTAR OMARBETAD UTLÄNNINGSLAG

  Riksdagsbeslut. Ändringar i den ordinarie utlänningslagen införs med tidsbegränsade uppehållstillstånd och försörjningskrav.

 • DEBATT KRING ”NYA” UTLÄNNINGSLAGEN

  Debatt. In i det sista debatteras utlänningslagen. Dagen för omröstningen demonstrerar eritreaner som inte kan återförenas.

 • INGEN NY PRÖVNING AV UTVISNING TILL TREDJE LAND

  Migrationsöverdomstolen. Den som inte fått sin asylansökan prövad i sak och som ska utvisas till ett tredje land kan inte få ny prövning.

 • ÖKAD UTLÄNNINGSKONTROLL

  Lagändring. Större befogenheter införs för Migrationsverket och Polisen att fotografera och ta fingeravtryck vid utlänningskontroller.

 • BARN SOM FÅTT SKYDD KAN UTVISAS EFTER FYLLDA 18

  Migrationsöverdomstolen. Barn utan vårdnadshavare från Afghanistan som fått stanna som alternativt skyddsbehövande kan utvisas efter 18.

 • ÄRENDEN OM VÄNTETID ÖVERHOPAR DOMSTOLARNA

  Konsekvenser. Extremt långa handläggningstider leder till överklaganden som i sin tur anhopas i domstolarna.

 • OMARBETAD UTLÄNNINGSLAG TRÄDER I KRAFT

  Lagändringar. Ändringarna i utlänningslagen träder i kraft och den tillfälliga lagen upphör att gälla.

 • AFGHANISTAN: BESLUTSSTOPP FÖRE MAKTÖVERTAGANDE

  Migrationsverket, regeringen. Verkställigheter till Afghanistan stoppas i juli, liksom beslutsfattande i asylärenden. Talibanernas maktövertagande skapar panik i Kabul. Sverige evakuerar lokalanställda mfl.

 • KRAV PÅ EVAKUERING OCH SKYDD I SVERIGE

  Motstånd. Afghaner i Sverige liksom många andra kräver att utvisningsbeslut upphävs och att fler som hotas av talibanregimen evakueras.

 • AFGHANISTAN: ALLA KAN ANSÖKA OM NY PRÖVNING

  Migrationsverket. Beslutsstoppet för Afghanistan hävs. Alla med utvisningsbeslut kan begära ny prövning.

 • VÄGLEDANDE DOM OM SÄRSKILT ÖMMANDE SKÄL FÖR BARN

  Migrationsöverdomstolen. Sällsynt livshotande sjukdom som inte kan behandlas i hemlandet är särskilt ömmande för tvååring.

 • STOPP TILL GAZA UPPHÄVT MEN BARN FÅR STANNA

  Migrationsverket. Inget verkställighetsstopp för Gaza men barn kan åter få stanna på grund av ömmande omständigheter.

 • FAMILJEN SKA INTE UTVISAS MEDAN BARN UTREDS

  Migrationsöverdomstolen. Övriga familjen ska inte utvisas medan en familjemedlems skyddsskäl utreds.

 • NY TJÄNST EFTER SPÅRBYTE SKA ANNONSERAS

  Migrationsöverdomstolen. Ny arbetsgivare måste annonsera tjänsten i EU, även vid förlängning efter spårbyte.

 • FLYKTINGAR FRÅN UKRAINA FÅR TILLFÄLLIGT SKYDD

  EU / Migrationsverket. Massflyktsdirektivet aktiveras för flyktingar från Ukraina.

 • FÖRSLAG OM TRANSPORTÖRANSVAR LÄGGS PÅ IS

  Planerat lagförslag. Regeringen vill återinföra transportöransvar men avstår från att lägga fram förslaget.

 • PRAXIS FÖR BARN UTAN FAMILJ BEHÅLLS TROTS EU-DOM

  Migrationsverket. Barn kan ges utvisningsbeslut som verkställs flera år senare trots EU-dom som dömt ut liknande praxis.

 • MASSFLYKTSTILLSTÅND GÅR FÖRE ANDRA TILLSTÅND

  Migrationsverket. Ansökningar om tillstånd för personer från Ukraina ska prövas först enligt massflyktsdirektivet.

 • UKRAINARE SOM REST IN TIDIGARE KAN FÅ SKYDD

  Regeringsbeslut. Personer från Ukraina som kommit till Sverige 30 oktober eller senare kan få tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet

 • AFGHANISTAN: ALLA BEVILJAS INTE NY PRÖVNING

  Migrationsverket om Afghanistan. Alla får inte längre ny prövning på grund av talibanernas maktövertagande.

 • UNDANTAG FRÅN BYGGREGLER VID MASSFLYKT

  Regeringsbeslut. Undantag kan göras från plan- och byggregler för att ordna boende vid massflykt och andra ankomstboenden.

 • UTREDNING OM BARNS RÄTT ATT KLAGA TILL FN

  Utredning. Möjligheten för barn att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen ska utredas.

 • FORTSATT GRÄNSKONTROLL

  Regeringsbeslut. Gränskontrollerna fortsätter att förlängas.

 • ÅTERVÄNDANDE TILL UKRAINA SKA STÖDJAS

  Uppdrag. Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att analysera behovet och föreslå insatser för återvändande till Ukraina.

 • DOMSTOL MÅSTE BEAKTA FUNKTIONSHINDER

  Migrationsöverdomstolen. Funktionshinder som påverkar utredningen måste beaktas av domstol.

 • FÖRSÖRJNINGSKRAV FÖR FAMILJ VID SPÅRBYTE

  Lagändring. Försörjningskrav för anhöriga efter spårbyte, anställningsavtal krävs för arbetstillstånd, färre kompetensutvisningar.

 • EU STYR BEDÖMNINGAR AV SOMALIA OCH IRAK

  Migrationsverket. Detaljerade riskprofiler i rättsliga ställningstaganden för Somalia och Irak bygger på rapporter från EU:s asylbyrå.

 • REGERINGEN KRÄVER FLER VERKSTÄLLDA UTVISNINGAR

  Uppdrag. Regeringen ålägger Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården att verkställa 50% fler utvisningar.

 • SPRÅKKRAV FÖR PERMANENT TILLSTÅND UTREDS

  Regeringsbeslut. Kunskaper i svenska och samhällskunskap som krav för permanent uppehållstillstånd utreds.

 • ÅTGÄRDER MOT SOCIAL DUMPNING UTREDS

  Regeringsbeslut. En utredare tillsätts för att undersöka social dumpning och föreslå åtgärder mot det.

 • ÖVERENSKOMMELSE MED TURKIET

  Överenskommelse. Sverige och Finland skriver under på samarbete med Turkiet om terroristbekämpning och vapenförsäljning.

 • SKRÄCK FÖR UTLÄMNING BLAND OPPOSITIONELLA

  Konsekvenser. Erdogans lista över personer som begärs utlämnade sprider oro bland kurder och oppositionella i Sverige.