Sammanfattning av publikation

Celikaksoy & Wadensjö, 2016 🔗

KartlĂ€ggning av erfarenheter och forskning om ensamkommande flyktingbarn i Sverige och andra lĂ€nder 

År: 2016

Typ av text: Rapport till Arbetsmarknadsdepartementet

Publicerad av:  Stockholms universitets LinnĂ©centrum för integrationsstudier (SULCIS)

SprÄk: Svenska

Författare: Aycan Celikaksoy & Eskil Wadensjö

Antal sidor: 53

TillgÀnglig pÄ: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:916600/FULLTEXT01.pdf

* finns en version pÄ engelska ocksÄ: http://ftp.iza.org/dp10143.pdf *

Vad texten handlar om 

Texten Ă€r en allmĂ€nt hĂ„llen genomgĂ„ng av litteratur om ensamkommande barn pĂ„ omrĂ„dena asylprövning (vĂ€ldigt översiktligt), mottagande, boende, arbete och hĂ€lsa. Åldersbedömning presenteras bland annat. Texten börjar med en deskriptiv beskrivning av förhĂ„llandena i Sverige sĂ„som de sĂ„g ut i mars 2016, sedan beskriver texten de nordiska lĂ€nderna, övriga Europa och sedan USA och Turkiet. MĂ„let Ă€r att lĂ€ra av andra lĂ€nders system och erfarenheter. Författarna diskuterar inte hur olika Ă„tgĂ€rder kan pĂ„verka antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige utan fokuserar pĂ„ de ensamkommande barnens förhĂ„llanden och hur olika Ă„tgĂ€rder kan pĂ„verka och förbĂ€ttra deras villkor. I slutet av texten, Ă€ven inkluderat hĂ€r, Ă€r en lista pĂ„ viktiga punkter att tĂ€nka pĂ„ vid policyutformning. 

Viktigaste resultat

“Även om andelen av dem som söker asyl som ocksĂ„ beviljas asyl inte Ă€r högst i Sverige, har antalet som fĂ„tt asyl varit högre i Sverige Ă€n i andra europeiska lĂ€nder under flera Ă„r fram till och med 2014.” (6)

“Regelverket och Ă„tgĂ€rderna för de ensamkommande barnen varierar mycket mellan olika lĂ€nder.” (7)

“I Finland och Sverige beviljas till exempel permanent uppehĂ„llstillstĂ„nd i regel, dock ges i Finland tillfĂ€lliga uppehĂ„llstillstĂ„nd för de barn som fĂ„r tillstĂ„nd av humanitĂ€ra skĂ€l. I Danmark beviljas i regel uppehĂ„llstillstĂ„nd för upp till fyra Ă„r (upp till högst 18 Ă„rs Ă„lder) med möjlighet till förlĂ€ngning till 18 Ă„rs Ă„lder. I god tid innan barnet fyller 18 Ă„r behöver det lĂ€mna in en ansökan om uppehĂ„llstillstĂ„nd frĂ„n denna Ă„lder och dĂ„ som vuxen asylsökande. I annat fall mĂ„ste barnet lĂ€mna Danmark nĂ€r det fyller 18 Ă„r. Även i Norge upphör tillstĂ„ndet vid 18 Ă„rs Ă„lder för en del av de barn som kommit mellan 16 och 18 Ă„rs Ă„lder. “ (18)

“ÅldersbestĂ€mning med hjĂ€lp av röntgenundersökningar Ă€r till exempel förbjuden i England men tillĂ„ten i bland annat Frankrike, Slovenien och Österrike i vissa fall. Se Sedmak m.fl. (2015) för en jĂ€mförelse av politiken i dessa fyra lĂ€nder. Den Ă€r tillĂ„ten i de nordiska lĂ€nderna givet olika förutsĂ€ttningar.” (32)

“I en jĂ€mförelse av olika lĂ€nder inom EU (European Migration Network, 2015a) framhĂ„lls Belgien som det land, som har det system som bĂ€st respekterar barnens rĂ€ttigheter vid Ă„ldersbestĂ€mningen. NĂ€r det finns en osĂ€kerhet om barnets Ă„lder görs tre olika typer av röntgentester. Det test som ger lĂ€gst Ă„lder bildar sedan utgĂ„ngspunkt för bedömningen. FrĂ„n förvĂ€ntat vĂ€rde enligt detta test dras sedan en standardavvikelse (inget test ger en exakt skattning). Detta blir sedan den Ă„lder som tillskrivs barnet om inte barnet sjĂ€lv har angivit en högre Ă„lder. Det innebĂ€r inte att det Ă€r ett system som bör efterstrĂ€vas men dĂ€remot att systemen i övriga lĂ€nder Ă€r Ă€n mer restriktiva. Det kan i en del lĂ€nder formellt vara frivilligt att delta i röntgentester men det kan samtidigt innebĂ€ra att barnet dĂ„ blir klassificerat som vuxet (frivilligheten kan i praktiken vara en chimĂ€r).” (33)

“De ensamkommande barnens hĂ€lsa Ă€r den frĂ„ga som oftast behandlas inom forskningen som avser denna grupp. Det gĂ€ller framför allt deras psykiska hĂ€lsa.” (36)

“En första slutsats Ă€r att den initiala fasen Ă€r viktig. Det Ă€r viktigt med en snabb asylprövning som dock mĂ„ste ha hög kvalitet. VĂ€nteperioden innan beslut fattas Ă€r svĂ„r för barnen och bör dĂ€rför av bland annat detta skĂ€l vara sĂ„ kort som möjligt. Det Ă€r viktigt att prövningen görs pĂ„ ett sĂ€tt som respekterar barnet. De barn som kommer har ofta traumatiserande hĂ€ndelser bakom sig och det Ă€r viktigt att adekvata vĂ„rdinsatser görs sĂ„ tidigt som möjligt. En andra slutsats Ă€r att det Ă€r viktigt med en kartlĂ€ggning av vilken utbildning (skolgĂ„ng, yrkesutbildning) barnet har redan nĂ€r det kommer, och att utbildningen avpassas efter barnets förkunskaper. Mycket viktigt Ă€r att undervisningen i svenska Ă€r effektiv. En tredje slutsats Ă€r att det viktigt att boendeplaceringen blir avpassad efter barnets Ă„lder, kön och med en medvetenhet om förekomsten av etniska/religiösa konflikter och av barnets behov av stöd och att det finns en kontinuitet i placeringen och förĂ€ndringar av den efter hand som barnet blir Ă€ldre. En fjĂ€rde slutsats Ă€r att det Ă€r viktigt att barnet fĂ„r kontakter bĂ„de med personer som tillhör samma etniska grupp som barnet och med personer som tillhör majoritetsbefolkningen. En femte slutsats Ă€r att intrĂ€det pĂ„ arbetsmarknaden ofta kan vara svĂ„rt pĂ„ grund av bristande kunskaper i det sprĂ„k som talas i det land barnen har kommit till. Det understryker ytterligare vikten av undervisning i svenska. Vi vill ocksĂ„ skillnader mellan pojkars och flickors arbetsmarknadsintrĂ€de. Pojkarna etablerar sig i betydligt större utstrĂ€ckning pĂ„ arbetsmarknaden.” (37-38)

Ev policy-rekommendationer

“1. Ankomsten 

a. Snabbhet i vidareplaceringen. Det Ă€r viktigt att vistelsen i ankomstboendet blir sĂ„ kort som möjligt. 

b. En viktig frĂ„ga Ă€r att bedöma Ă„ldern för dem som kommer som asylsökande barn och att det görs med respekt för dem. 

c. UppmĂ€rksamma de spĂ€nningar som finns mellan olika grupper. Det Ă€r viktigt att placeringen görs sĂ„ att grupper av individer som har inbördes konflikter av etnisk, religiös eller politisk art eller Ă€r i olika Ă„lder och av olika kön inte blir placerade pĂ„ samma boende eller att det finns personal som har kompetens att hantera uppkommande konflikter och andra problem. 

d. Ankomstboendet. Det Ă€r viktigt att det finns strukturerade aktiviteter för de placerade och att de fĂ„r kontaktpersoner. 

e. Vilka har allvarliga problem? Det Ă€r viktigt att redan pĂ„ ankomstboendet se vilka som har allvarliga medicinska (psykiatriska) problem och att de snabbt fĂ„r adekvat behandling. 

2. Första placering 

a. God man/sĂ€rskild vĂ„rdnadshavare. Det Ă€r viktigt att alla fĂ„r en god man och efter att tillstĂ„nd beviljats en sĂ€rskild vĂ„rdnadshavare (ofta samma som har varit god man). Den som blir förordnad ska adekvat utbildning, inte ha ansvar för mĂ„nga barn och helst kunskaper i det ensamkommande barnets modermĂ„l (eller en skicklig tolk). Viktigt med speciell utbildning för de som blir förordnade som gode mĂ€n. 

b. Eftersom en kontaktperson frĂ„n det svenska samhĂ€llet Ă€r avgörande för dessa barn ska kunna navigera i det svenska samhĂ€llet och hĂ€r bygga en framtid kan förlusten av stödet av god man/sĂ€rskilt förordnad vĂ„rdnadshavare nĂ€r de fyller 18 Ă„r bromsa deras integration. Ett fortsatt stöd till 21 Ă„rs Ă„lder skulle ge de ensamkommande barnen bĂ€ttre möjligheter att etablera sig i samhĂ€llet. 

c. Kvalificerade tolkar. Det Ă€r viktigt att tolkarna Ă€r kvalificerade och att de tolkar det sprĂ„k som Ă€r barnets (och inte det som Ă€r det som huvudsakligen talas i det land de kommer frĂ„n). 

d. Prövning av asylskĂ€l. Det Ă€r viktigt att prövningen av asylskĂ€len görs rĂ€ttssĂ€kert och sĂ„ snart som möjligt för att göra perioden av osĂ€kerhet sĂ„ kort som möjligt. 

3. Boende 

a. Stödboende/HVB. Det Ă€r viktigt att boendet Ă€r avpassat efter barnets behov. 

b. Det Ă€r viktigt att personal pĂ„ boendet kan hjĂ€lpa barnen i arbetet med lĂ€xor och i övrigt ge dem stöd vid deras studier. 

c. Fosterfamilj/familjehem. En fosterfamiljs lĂ€mplighet mĂ„ste prövas noggrant innan den fĂ„r ta ansvar för ett ensamkommande barn. 

d. SlĂ€ktboende/anknytningsboende (EBO). Samma krav vad gĂ€ller lĂ€mplighet bör gĂ€lla vid placering hos slĂ€kting eller annan anknytning som barnen anger som kontakt. 

e. Oavsett vilken typ av boende barnen har Ă€r det viktigt att det vid tillfĂ€lle av olika typer av dĂ„lig behandling ska kunna gĂ„ till en av boendet oberoende inrĂ€ttning dĂ€r de kan söka och fĂ„ hjĂ€lp. De bör kunna göra det Ă€ven efter att det har fyllt 18 Ă„r. Alla barn ska informeras om denna inrĂ€ttning och hur den ska kontaktas pĂ„ olika sĂ€tt och vid olika tillfĂ€llen. 

f. Det Ă€r viktigt med nĂ€tverk och dĂ€rmed Ă€r det viktigt att boendet pĂ„ olika sĂ€tt kan hjĂ€lpa barnen att etablera kontakter. g. Det finns risker för olika typer av diskriminering Ă€ven inom boendet. Det Ă€r viktigt att uppmĂ€rksamma detta.  

4. Utbildning 

a. Svenska. Det Ă€r mycket viktigt för barnets integration att snarast fĂ„ undervisning i svenska pĂ„ en nivĂ„ lĂ€mpad för barnet. 

b. Introduktionsundervisning. PĂ„ samma sĂ€tt Ă€r det viktigt med en samtidig undervisning som ger en introduktion i det svenska samhĂ€llet. Det Ă€r ocksĂ„ viktigt att i sĂ„dan undervisning direkt relatera till barnens egen situation, t.ex. vad gĂ€ller utbildning, arbetsmarknad och stöd efter att de uppnĂ„tt vuxen Ă„lder. 

c. Placering pĂ„ rĂ€tt nivĂ„. Det krĂ€vs en noggrann kartlĂ€ggning av barnets kunskapsnivĂ„ vid ankomsten för att kunna placera in det pĂ„ rĂ€tt nivĂ„ i skolsystemet. 

d. Utbildning som fortsĂ€tter till högre Ă„lder. DĂ„ de flesta barnen kommer i 16 och 17 Ă„rs Ă„lder Ă€r det svĂ„rt för dem att bli klara med sin utbildning pĂ„ gymnasienivĂ„ i vanlig Ă„lder. Det Ă€r viktigt att de i sĂ„dant fall kan fortsĂ€tta tills de blir klara. 

e. Barnen ska ha möjlighet att tidigt fĂ„ rĂ„d om möjligheterna att kombinera arbete och utbildning och möjligheterna att efter en period av arbete Ă„tergĂ„ till utbildning. 

f. Kamratkontakt. Kamratkontakt, bĂ„de med andra barn som har kommit som flyktingar (sammanbindande social kapital) och andra barn (överbryggande socialt kapital), Ă€r viktigt för integrationen. 

g. SYO. Barnen har bristande kunskaper om hur det svenska arbetslivet fungerar. Studieoch yrkesvĂ€gledning Ă€r dĂ€rför speciellt viktig för de ensamkommande barnen. Det Ă€r viktigt att vĂ€gledaren fĂ„r en kompletterande utbildning för att bĂ€ttre kunna ge rĂ„d till ensamkommande barn. Även lĂ€rare behöver en sĂ„dan kompletterande utbildning. 

5. Arbete 

a. Det Ă€r viktigt att informera barnen om hur man söker arbete, hur man skriver ett cv, hur man gör under en anstĂ€llningsintervju och ocksĂ„ om möjligheterna att kombinera studier och arbete. 

b. Praktik. Olika typer av praktik under skoltiden kan ge ökad kunskap om den svenska arbetsmarknaden. 

c. Olika typer av arbeten Ă€r lĂ€mpliga för barn med olika förutsĂ€ttningar. Speciellt viktigt Ă€r det att hjĂ€lpa dem som kommit sent i tonĂ„ren till ett första arbete. 

d. Ungdomsarbeten – dead end jobs. Det första arbetet kan om det Ă€r okvalificerat vara en Ă„tervĂ€ndsgrĂ€nd. Det Ă€r vĂ€sentligt att hjĂ€lpa barnen vidare frĂ„n denna typ av arbeten.” (38-41) 

Ev förslag för vidare granskning

“En intressant verksamhet som dock Ă€nnu har liten omfattning och inte Ă€r utvĂ€rderad Ă€r det s.k. folkhögskolespĂ„ret. Relativt lĂ„ga kostnader och integration med andra barn Ă€n de som Ă€r flyktingar kan vara tvĂ„ fördelar. “ (14)

Sammanfattad av: Josefin Åström