Sammanfattning av publikation

Aflaki Narbutaité, Schneider, Eriksson & Schneider, 2019

Idéburet offentligt partnerskap – lärdomar från en avveckling, tillitsbaserade relationer och jämförelsen med upphandlingar. Ett kunskapsunderlag från följeforskning av IOP Ensamkommande i Göteborg 2018

Rapport

Tillgänglig på: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-55842