Sammanfattning av publikation

Wernesjö, 2019

Across the threshold: negotiations of deservingness among unaccompanied young refugees in Sweden

Vetenskaplig artikel

Tillgänglig på: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2019.1584701