Sammanfattning av publikation

Hedlund & Cederborg, 2015

Legislators’ perceptions of unaccompanied children seeking asylum

Vetenskaplig artikel

Tillgänglig på: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJMHSC-08-2014-0033/full/html