Forskningskartläggning, studentuppsatser

Insamlade uppsatser

Studentuppsatser har inte samlats in metodiskt inom Asylkommissionen. De som kan hämtas här har skickats in av  studenter som skrivit uppsatser inom Asylkommissionens ämnesområde, en del av dem inspirerade av kommissionens utskick med ämnesförslag. Utskicket spreds via programansvariga, handledare med flera vid relevanta institutioner. Det annonserades även via Asylkommissionens utskick och webbsidor och med en affisch till kommissionens sändlistor.

Urvalet är begränsat till uppsatser på masternivå (D), inklusive examensarbeten från exempelvis juridiska institutioner. Observera att pdf-dokumenten har sparats med förkortade titlar, vilket även har påverkat listan nedan.