Forskningskartläggning: Texter inom ämnesområde

Klicka på poster markerade med länksymbol för att läsa sammanfattningar

01.5 Övrigt

Abiri, 2000 🔗

The securitisation of migration: towards an understanding of migration policy changes in the 1990s: the case of Sweden

Khayati, 2017

Stigmatisering och rasism i det svenska migrationssamtalet och det diasporiska motståndet

Nielsen, 2011 🔗

”The disputed demarcations of the welfare state: Dilemmas of citizenship and migration policy controversy in contemporary Sweden.” ECPR General Conference, Reykjavik

Norström, 2004

I väntan på asyl – retorik och praktik i svensk flyktingpolitik

Schierup, 2010 🔗

 ”Diversity” and Social Exclusion in Third Way Sweden: The ”Swedish Model” in Transition, 1975–2005

Skodo, 2018 🔗

Migrant Smuggling, Reasons for Fleeing, and Uses of Asylum Capital among Afghan Asylum Seekers in Sweden

Slavnic, 2016

In The Shadow Of Uncertainty Refugee protection, short-sighted pragmatism and the problems of mixed “ethnic” identities

Stern, 2014 🔗

“Our Refugee Policy is Generous”: Reflections on the Importance of a State’s Self-Image

Södergran, 2000 🔗

Svensk invandrar- och integrationspolitik: en fråga om jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter