Sammanfattning av publikation

Borg & Nilsson, 2005 🔗

FrÄn asylsökande till illegal invandring: Implikationer för svensk migrationspolitik

År: 2005

Typ av text: Rapport 

Publicerad av:  Uppsala Universitet

SprÄk: Svenska

Författare: Dominika Borg & Robert Nilsson

Antal sidor: 59

TillgÀnglig pÄ: https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:131137/FULLTEXT01

Vad texten handlar om 

Rapporten undersöker frĂ„gor om relationen med asylmottagning och brottslighet. Texten analyserar de “opinionströmmar” som pĂ„verkar utformningen av migrationspolitiken. Texten analyserar relationen mellan illegal invandring och mĂ€nniskohandel. Den ocksĂ„ undersöker faktorer som pĂ„verkar migration och hur politiken bör utformas. Samtidigt poĂ€ngterar den att det inte alltid finns förankrad kunskap i vissa kĂ€nsliga frĂ„gor vilket gör det svĂ„rt att utforma en politik som kan vara rĂ€ttssĂ€ker och inte medverka till en ökad migration som överstiger den egna befolkningen (5).

“Att angripa frĂ„gan om hur volymen av migranter som söker sig till vĂ„rt land fördelas mellan legala och illegala flöden, samt att i det senare fallet ta stĂ€llning till graden av inblandning frĂ„n organiserad brottslighet. BĂ€gge dessa representerar politiskt kĂ€nsliga problemkomplex, dĂ€r det dessutom inte finns nĂ„gon sĂ€rskilt stabil grund av hĂ„rda fakta att utgĂ„ frĂ„n” (5).

Viktigaste resultat

Texten hĂ€vdar att om migrationspolitiken “skall övergĂ„ till att öppet och principfast bedriva en migrationspolitik som vilar pĂ„ bredare humanitĂ€ra grunder Ă€n dem som anges i internationella konventioner om exempelvis rĂ€tt till asyl, följer att vi snart nog kommer att stĂ„ som mottagare till ett flöde av migranter som vida överstiger den egna befolkningen.” (5)

Texten hĂ€vdar att om man följer en öppen migrationspolitik baserad pĂ„ bredare mĂ€nskliga grunder Ă€n de som anges i internationella konventioner kommer systemet “dĂ€rmed att prĂ€glas inte bara av ryckighet och osĂ€kerhet, utan ocksĂ„ av grundlĂ€ggande rĂ€ttsotrygghet” (5). 

“Idag har antalet asylsökande minskat i Sverige, samtidigt sĂ€gs trycket mot den svenska grĂ€nsen vara oförĂ€ndrat” (56).

Perspektiv/teoretiska begrepp

Push-pull factors, illegal migration, mÀnniskohandel

Metoden för studien

Theoretical analysis 

Push-pull factor 

Sammanfattad av: Hammam Skaik