Sammanfattning av publikation

Södergran, 2000 🔗

Svensk invandrar- och integrationspolitik: en frÄga om jÀmlikhet, demokrati och mÀnskliga rÀttigheter

År: 2000

Typ av text: Doktorsavhandling

Publicerad av:  UmeĂ„ universitet

SprÄk: Svenska

Författare: Lena Södergran

Antal sidor: 372

TillgÀnglig pÄ: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:561752/FULLTEXT01.pdf

Vad texten handlar om 

Avhandlingen bestĂ„r av tre delstudier vilka analyserar den svenska migrations- och integrationspolitiken ur olika perspektiv. Den första studien undersöker nationell och lokal migrationspolitik, med fokus pĂ„ UmeĂ„. Den andra och tredje studier undersöker intressen och vĂ€rderingar i den svenska migrationspolitiken, samt hur dessa har förĂ€ndrats, med fokus pĂ„ integration och Ă„tervĂ€ndande. 

Viktigaste resultat

– Svensk migrations- och integrationspolitik har utvecklats parallellt med samt influerats av liknande utvecklingar i övriga Europa, dĂ€rutöver har internationella överenskommelser avseende “invandrares” och “flyktingars” juridiska status haft stor betydelse för dessa processer. Svensk migrations- och integrationspolicy kan dĂ€rmed inte förstĂ„s som ett fenomen isolerat till den svenska kontexten, utan behöver studeras i relation till utvecklingen bĂ„de inom Sverige och en internationell kontext. 

– Utvecklingen av det migrations- och integrationspolitiska fĂ€ltet avgörs till stor del av ekonomiska förutsĂ€ttningar. 

– HumanitĂ€ra motiv kan underbygga argument bĂ„de för integration och Ă„tervĂ€ndande. Parallella och ofta motstridiga förhĂ„llningssĂ€tt avseende vad som menas med “humant” i relation till migranter och flyktingar har utvecklats. Enligt ett förhĂ„llningssĂ€tt krĂ€vs att grundlĂ€ggande strukturella problem i samhĂ€llet behöver lösas innan situationen för migranter och flyktingar kan bli mer likstĂ€lld majoritets befolkningens. Enligt det andra förhĂ„llningssĂ€ttet kan det svenska samhĂ€llet endast erbjuda dessa personer en marginaliserad social, ekonomisk och politisk position och den bĂ€sta lösningen Ă€r dĂ€rmed att befria dem frĂ„n detta öde. Det Ă€r dock tveksamt om politik med fokus pĂ„ Ă„tervĂ€ndande kan rĂ€ttfĂ€rdigas utifrĂ„n ett moraliskt och humanitĂ€rt perspektiv. 

Perspektiv/teoretiska begrepp

Perspektiv som fokuserar pÄ frÄgor om integration, medborgarskap och mÀnskliga rÀttigheter.

Metoden för studien

Policyanalys

Ev policy-rekommendationer

Utökad medborgarskap samt mĂ€nskliga rĂ€ttigheter, för att frĂ€mja politiskt deltagande i samhĂ€llet. 

Sammanfattad av: Alva Nissen