Forskningskartläggning: Texter inom ämnesområde

Klicka på poster markerade med länksymbol för att läsa sammanfattningar

08. Familjeåterförening

Borevi, 2018

Familj, medborgarskap, migration – Sveriges politik för anhöriginvandring i ett jämförande perspektiv

Borevi, 2015 🔗

Family Migration Policies and Politics: Understanding the Swedish Exception

Edström, 2007 🔗

Sweden: Study on the implementation of the Family Reunification Directive 2003/86/EC

Häckner Posse, 2019 🔗

Hur tänker du försörja dig? : En studie av försörjningskravet vid anhöriginvandring och av rättsliga kontroll- och sållningsmekanismer under nyanlända personers etablering i Sverige

Reikkola & Nilsson, 2011 🔗

Conditions for family reunification in the European Union: Sweden National Report to the European Policy Centre on the Family Reunification Project 2011