Sammanfattning av publikation

Lundberg, Hellström & Hökfelt, 2010

Bokkapitel

Tillgänglig på: Ingår i boken Mänskliga rättigheter: juridiska perspektiv, av A. Lundberg, Liber, 2010, s. 321-335