Sammanfattning av publikation

RosĂ©n, 2010 🔗

Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige

År: 2010

Typ av text: Doktorsavhandling 

Publicerad av:  Lunds universitet, Socialhögskolan

SprÄk: Svenska

Författare: Annika Rosén

Antal sidor: 289

TillgÀnglig pÄ: https://portal.research.lu.se/ws/files/3830938/1715976.pdf

***Författaren har jobbat pÄ Migrationsverket och fattat beslut i 14 av fallen som analyseras***

Vad texten handlar om 

“Syftet med avhandlingen Ă€r att belysa hur myndighet respektive berörda individer hanterar anhöriginvandring till Sverige, hur de tolkar begreppet seriöst förhĂ„llande och hur förestĂ€llningar om begreppet seriöst förhĂ„llande konstrueras. Syftet Ă€r vidare att analysera och förstĂ„ hur förestĂ€llningar om begreppet seriöst förhĂ„llande pĂ„verkar praktiken. “ (10) 334 Ă€renden frĂ„n Ă„r 2002 hos Migrationsverket, bĂ„de avslag och bifall, har studerats statistiskt samt till viss del textanalytiskt. 

Viktigaste resultat

“Invandring pĂ„ grund av familjeskĂ€l, anhöriginvandring Ă€r den vanligaste anledningen till att mĂ€nniskor invandrar till Sverige.” (9)

“Oavsett att detaljer kring anhöriginvandringsregler förĂ€ndras sĂ„ kvarstĂ„r handlĂ€ggarnas och beslutsfattarnas handlingsutrymme, vilket stĂ€ndigt Ă€r intressant att utforska och tydliggöra. HandlĂ€ggarna och beslutsfattarna har ett handlingsutrymme vid sin tillĂ€mpning av UtlĂ€nningslagen. De genomför en selektion och en kategorisering dĂ„ de vĂ€ljer handlĂ€ggningsform och beslutsutfall. “ (10)

“har jag uttryckligen belyst att det finns ett handlingsutrymme som myndighetens tjĂ€nstemĂ€n agerar inom. Inom ramen för detta handlingsutrymme frĂ„ngĂ„r tjĂ€nstemĂ€nnen sedvanliga utredningsrutiner och vĂ€ljer att inte intervjua parterna i vissa fall. HandlĂ€ggarna och beslutsfattarna anvĂ€nder Ă€ven sitt handlingsutrymme dĂ„ de grundar besluten pĂ„ annat Ă€n det som uttryckligen framkommit i beslutsunderlaget.” (187)

“GenomgĂ„ngen av det empiriska materialet i denna avhandling visar att muslimer och personer med arabiskklingande namn förfördelas och oftare fĂ„r avslag Ă€n personer som inte Ă€r muslimer eller har arabiskklingande namn (se t.ex. tabell 8 och tabell 20 samt regressionsanalys 1-2).” (236)

“HandlĂ€ggningen pĂ„ Migrationsverket bygger pĂ„ en kategorisering av individer och den leder Ă€ven till en kategorisering av individer. Resultatredovisningen i kapitel 8 visar att svenska medborgare pĂ„ flera sĂ€tt privilegieras jĂ€mfört med referenspersoner som inte Ă€r svenska medborgare.” (237)

“Samtidigt Ă€r det möjligt inom ramen för svensk anhöriginvandring och lagstiftning att mĂ€n i Sverige aktivt vĂ€ljer ut unga kvinnor att gifta sig och skaffa barn med genom arrangerade Ă€ktenskap, och dĂ€r kvinnan inte synes ha nĂ„got aktivt val (se fall 5 och 8 i kapitel 7). Det tycks alltsĂ„ ske en balansgĂ„ng mellan den officiella jĂ€mlikheten, den dĂ€r det Ă€r omöjligt att skaffa sig tillgĂ„ng till nĂ„gon annans kropp, och den diskursiva praktik som utvecklas pĂ„ Migrationsverket dĂ€r förfarandet accepteras inom ramen för lagen. UtlĂ€nningslagen (och andra lagar) som till synes Ă€r könsneutrala har en viktig roll att fylla för att rĂ€ttssystemet ska uppfattas som rĂ€ttvist, bĂ„de avseende utformning och hur det tillĂ€mpas (Svensson 2008). Lagen och dess tillĂ€mpning, alltsĂ„ den diskursiva praktiken som handlar om ett reproducerande av kvinnlig underordning, Ă€r normerande pĂ„ sĂ„ sĂ€tt att den pĂ„verkar hur individer (sökande, referenter, handlĂ€ggare och beslutsfattare) uppfattar t.ex. mĂ€n, kvinnor och seriösa förhĂ„llande. Analysen av empirin i denna avhandling visar att mĂ€n ges fördelar och privilegier jĂ€mfört med kvinnor avseende handlĂ€ggning och bifall.” (240)

“HandlĂ€ggarens val och selektion av handlĂ€ggning, att göra den t.ex. kort eller lĂ„ng, kan Ă„skĂ„dliggöras i en modell, se figur 2 nedan. Modellen visar att handlĂ€ggarens val leder till att handlĂ€ggaren mer eller mindre intar en roll av att vakta Sveriges grĂ€nser. HandlĂ€ggaren blir nĂ„gon sorts grĂ€nsvakt som avgör vem som ska slĂ€ppas in i Sverige. En grĂ€nsvakt som möjligen har som underförstĂ„dd handlingsdirigerande norm att slĂ€ppa in sĂ„ fĂ„ av de Andra som möjligt och dĂ€r normen pĂ„verkar hur personer behandlas och selekteras.” (243)

“ Vid handlĂ€ggning som innebĂ€r att handlĂ€ggaren inte utreder Ă€renden dĂ€r ena parten Ă€r svensk medborgare, högutbildad och ickemuslim, utan istĂ€llet presumerar att förhĂ„llandet Ă€r seriöst, placeras förfarandet i modellens övre högra del (se figur 2). Om handlĂ€ggaren inte beaktar denna handlingsdirigerande norm utan följer alla formella regler om utredningsmetod och rekvisitprövning befinner sig handlĂ€ggningen istĂ€llet i den nedre vĂ€nstra delen av modellen som prĂ€glas av större rĂ€ttssĂ€kerhet. HandlĂ€ggningen innebĂ€r dessutom att om referentpersonen som har kontakt med Migrationsverket Ă€r man sĂ„ Ă€r det mer sannolikt att Ă€rendet resulterar i bifall. Om den sökande inte yrkesarbetar minskar möjligheterna för bifall. “ (243)

“HandlĂ€ggaren kan betraktas som en aktör som kan utforma sin selektion, sin handlĂ€ggningsrationalitet utan insyn. HandlĂ€ggaren kan och ska anvĂ€nda handlingsutrymmet och tolka vad ett seriöst förhĂ„llande Ă€r, vilket görs med hjĂ€lp av bland annat handlĂ€ggarens egen förestĂ€llning om vad ett seriöst förhĂ„llande Ă€r, normer, vĂ€rderingar och handlĂ€ggarblick.” (244)

“handlĂ€ggarens idealbild av det seriösa förhĂ„llandet dĂ€r saker som svenskhet, kristenhet, god ekonomi, arbete och utbildning blir sjĂ€lvklara bestĂ„ndsdelar. “ (244)

“Resultatredovisningen av empirin i denna avhandling visar att högutbildade referentpersoner ges en fördelaktig handlĂ€ggning och att icke yrkesarbetande sökande förfördelas. Min analys av dessa samband Ă€r att handlĂ€ggaren anvĂ€nder sitt handlingsutrymme som grĂ€nsvakt och slĂ€pper in personer med ”rĂ€tt” kĂ€nnetecken oavsett hur sjĂ€lva förhĂ„llandet mellan parterna Ă€r eller framstĂ€lls.” (245)

“Utredarnas och de sökandes diskurs om seriöst förhĂ„llande visar sig centrera kring barn, familj, arbete, bostad och försörjning. Slutsatsen Ă€r att parterna i ett seriöst förhĂ„llande produceras och konstrueras som individer som Ă€r gifta, skaffar barn, arbetsamma, intresserade av att studera och dĂ€r kvinnorna Ă€r husliga och bra pĂ„ att laga mat. Det framgĂ„r att det finns ett fokus pĂ„ hemmet och husligheten i flera av individernas tal. Man ska bedöma det seriösa förhĂ„llandet, men uppehĂ„ller sig vid tal om hemmet och husligheten. I texterna framtrĂ€der ett mönster som innebĂ€r att mannen konstrueras som aktiv nĂ€r det gĂ€ller att ta initiativ till att gifta sig. Mannen bestĂ€mmer sig för att gifta sig och sedan vĂ€ljs en lĂ€mplig kvinna. Mannen konstrueras som aktiv, medan kvinnan konstrueras som passiv mottagare för detta val. Mannen bestĂ€mmer sig för att gifta sig och skaffa barn. Diskursen producerar ocksĂ„ den aktive försörjande mannen och den passiva kvinnan och kvinnokroppen som hjĂ€lper mannen och ger honom barn. Diskursen utvecklas alltsĂ„ av sĂ„vĂ€l de intervjuade individerna som av myndigheten i dess rĂ€ttstillĂ€mpande verksamhet.” (246)

“En slutsats Ă€r att dĂ„ de sökande Ă€r högutbildade och sjĂ€lva pĂ„talar sin universitetsutbildning sĂ„ produceras bilden av mĂ€nniskor med stor integritet. I sĂ„dana exempel genomför inte handlĂ€ggarna utredningar och de stĂ€ller inte frĂ„gor kring förhĂ„llandet. En diskursiv praktik utvecklas som innebĂ€r att olika grupper har rĂ€tt till olika nivĂ„er av integritet. Högutbildade personer behöver inte svara pĂ„ ingĂ„ende frĂ„gor om förhĂ„llandet, utan myndigheten presumerar att förhĂ„llandet Ă€r seriöst. “ (247)

“ Resultatet av studien visar att framförallt referentens, men Ă€ven den sökandes kĂ€nnetecken, pĂ„verkar typen av utredning. Det synes alltsĂ„ vara individernas kĂ€nnetecken som pĂ„verkar och inte förhĂ„llandet i sig. Typen av utredning pĂ„verkar sedan handlĂ€ggningstiden och beslutsutfallet, möjligheten att fĂ„ bifall. Den som Ă€r muslim, icke yrkesarbetande, lĂ„gutbildad, ickesvensk eller kvinna förfördelas pĂ„ olika sĂ€tt under handlĂ€ggningen. HandlĂ€ggaren kan betraktas som en grĂ€nsvakt med manöverutrymme att vĂ€lja hur handlĂ€ggningen ska genomföras och vem som ska slĂ€ppas in i Sverige. HandlĂ€ggaren kan betraktas som en aktör som kan utforma sin selektion, sin handlĂ€ggningsrationalitet utan insyn. “ (247-248)

“begreppet seriöst förhĂ„llande Ă€r otydligt och att beslutsargumentationen Ă€r baserad pĂ„ annat Ă€n vad som framkommit i utredningarna. Argumentationen handlar istĂ€llet om förestĂ€llda och tillskrivna kĂ€nnetecken hos de sökande. HĂ€r fyller myndigheten utrymmet för vad som ingĂ„r i begreppet seriöst förhĂ„llande med aspekter som inte tidigare i utredningen eller i andra rĂ€ttsfall berörts. “ (250)

“Mot bakgrund av det som framkommit i genomgĂ„ngen av empirin, och som innebĂ€r att kĂ€nnetecken som arbete och hög utbildning Ă€r avgörande faktorer till om uppehĂ„llstillstĂ„nd ska beviljas, Ă€r min tolkning, att det Ă„r 2010 i svensk lag införda försörjningskravet (se kapitel 3) som innebĂ€r att anhöriginvandring till Sverige i huvudsak endast ska tillĂ„tas dĂ„ referentpersonen har arbete, kan försörja sig sjĂ€lv och har en tillrĂ€cklig bostad, knyter samman en sedan lĂ€nge praktiserad diskursiv och social praktik som handlar om att slĂ€ppa in och bevilja uppehĂ„llstillstĂ„nd Ă„t nyttiga önskvĂ€rda VĂ€sterlĂ€nningar och att utestĂ€nga och osynliggöra ”The rest”.” (251)

“Min ambition med denna avhandling Ă€r inte att klandra utan att uppmĂ€rksamma och synliggöra att det finns en normativitet inbyggd bĂ„de i lagstiftningens utformning och i hur myndigheters praktik utformas. För att detta medvetandegörande ska vara möjligt mĂ„ste de diskurser som handlar om exkludering och över/underordning lyftas fram och diskuteras. Detta har betydelse för socialt arbete och för all handlĂ€ggning av Ă€renden pĂ„ myndigheter nĂ€r det handlar om myndighetsutövning mot enskilda. NĂ„gonting att strĂ€va efter vore att öka medvetenheten sĂ„vĂ€l hos myndigheternas handlĂ€ggare/beslutsfattare som hos organisationen i sig avseende vilka handlingsdirigerande normer som finns, och hur dessa utvecklats och format en rationalitet eller strategi för verksamheten. Med denna avhandling vill jag bidra till att fler fĂ„r insikt i handlĂ€ggningens realitet och att det faktiskt finns en risk att deltagarna producerar och reproducerar oönskade strukturer utan att egentligen vara medvetna om det. “ (251)

Perspektiv/teoretiska begrepp

  • “vi och den Andre”
  • Foucault om kontroll och sexualitet
  • postkolonial teoretisk utgĂ„ngspunkt 

Metoden för studien

“aktmaterial frĂ„n Migrationsverket. I avhandlingen har 334 Ă€renden/dossiĂ©er studerats. Dessa Ă€renden var alla förekommande Ă€renden handlagda pĂ„ Migrationsverket enligt ett visst lagrum under 14 dagar Ă„r 2002” (12) regressionsanalys och textanalys

Ev förslag för vidare granskning

“det saknas longitudinella studier och utvĂ€rderingar av vad som hĂ€nder sedan. Vad hĂ€nder med paren efter nĂ„gra Ă„r? “ (250)

Sammanfattad av: Josefin Åström