Forskningskartläggning: Texter inom ämnesområde

Klicka på poster markerade med länksymbol för att läsa sammanfattningar

17. Återvändande

DeBono, 2017 🔗

‘Burning without fire’ in Sweden: the paradox of state’s attempt to safeguard deportees’ psychosocial wellbeing

Hansson, 2019

Mind the blues: Swedish police officers’ mental health and forced deportation of unaccompanied refugee children

Sundqvist, 2017 🔗

Forced Repatriation of Unaccompanied Asylum-seeking Refugee Children: Towards an Interagency Model