Sammanfattning av publikation

Ghazinour, Hansson, Lauritz, Padyab, Sundqvist, Wimelius & Ögren, 2014

Ensamkommande flyktingbarns återvändande – Om förutsättningar samt centrala aktörers roller och ansvar

Rapport

Tillgänglig på: https://www.academia.edu/68975690/Ensamkommande_flyktingbarns_återvändande_om_förutsättningar_samt_centrala_aktörers_roller_och_ansvar