Sammanfattning av publikation

Ghazinour, Hansson, Lauritz, Padyab, Sundqvist, Wimelius & Ögren, 2014 🔗

Avvisningar och utvisningar av ensamkommande flyktingbarn – Om effektivitet, vĂ€rdighet och barnens bĂ€sta frĂ„n tjĂ€nstemĂ€ns och gode mĂ€ns perspektiv

År: 2014

Typ av text: Rapport

Publicerad av: Polisutbildningens skriftserie, UmeÄ universitet

SprÄk: Svenska

Författare: Mehdi Ghazinour, Jonas Hansson, Lars Erik Lauritz, Mojgan Padyab, Johanna Sundqvist, Malin E. Wimelius & Kenneth Ögren

Antal sidor: 78

TillgÀnglig pÄ: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:754906/FULLTEXT01.pdf

Vad texten handlar om 

“Denna rapport tar sin utgĂ„ngspunkt i den svenska regeringens stĂ€llningstagande att barn som inte anses ha skyddsbehov eller andra skĂ€l att stanna i Sverige ska kunna Ă„tervĂ€nda hem pĂ„ vĂ€rdiga sĂ€tt. Samma regering har dock ocksĂ„ tydligt uttalat att antalet av- och utvisningar vĂ€sentligen ska öka i förhĂ„llande till tidigare Ă„r. Det Ă€r den potentiella spĂ€nningen mellan skarpa krav pĂ„ effektivitet i av- och utvisningsĂ€renden Ă„ ena sidan och kraven pĂ„ vĂ€rdighet, respekt för mĂ€nskliga rĂ€ttigheter och barnets bĂ€sta Ă„ den andra, som undersöks i den hĂ€r rapporten. Fokus ligger pĂ„ hur centrala aktörer förhĂ„ller sig till och tolkar dessa krav och pĂ„ vad deras respektive förhĂ„llningssĂ€tt och tolkningar betyder för samverkan dem emellan.” (sammanfattning, c)

Viktigaste resultat

“De huvudsakliga slutsatser som framkommit i rapporten Ă€r att uppfattningar om och förhĂ„llningssĂ€tt till det effektiva och vĂ€rdiga Ă„tervĂ€ndandet skiljer sig Ă„t bland de olika aktörerna i VĂ€sterbotten, SkĂ„ne och VĂ€rmland. Aktörerna gör egna tolkningar av begreppen effektivitet och vĂ€rdighet, i vilka mening skapas utifrĂ„n professionella erfarenheter, roller och uppdrag. De största skillnaderna i uppfattning och tolkning har Ă„terfunnits mellan aktörskategorierna, inte mellan de tre fallstudierna. Polis och Migrationsverk anser generellt att effektivitet och vĂ€rdighet gĂ„r att förena. Poliserna och tjĂ€nstemĂ€nnen pĂ„ Migrationsverket har jĂ€mfört med de andra aktörerna oftare ett uttalat legalt perspektiv och ser bĂ„de vĂ€rdighet och respekt för barnens mĂ€nskliga rĂ€ttigheter som inbĂ€ddade i det juridiska ramverket. Socialsekreterare, HVB-personal och gode mĂ€n anser dĂ€remot generellt att ett Ă„tervĂ€ndande mot ett barns vilja inte nĂ„gonsin kan bli vĂ€rdigt. De Ă€r ocksĂ„ mer benĂ€gna att se det som att Barnkonventionen i relation till utlĂ€nningslagen hamnar i underordnad stĂ€llning. Vissa likheter mellan aktörerna har ocksĂ„ kunnat identifieras. Samtliga betonar gott bemötande, god kommunikation och tydlig information i relation till de barn som fĂ„tt av- eller utvisningsbeslut. Aktörernas olika förhĂ„llningssĂ€tt fĂ„r konsekvenser för deras samverkan. Överlag kan samverkan i samtliga undersökta kommuner beskrivas som begrĂ€nsad, oklar, personberoende och utan gemensamma mĂ„l. Aktörerna uttrycker brist pĂ„ tillit och mĂ„nga upplever en kĂ€nsla av ensamhet i sina roller. Goda erfarenheter av samverkan finns visserligen men det Ă€r tydligt att skilda professionella normer, organisationskulturer, erfarenheter och perspektiv försvĂ„rar samverkan.” (sammanfattning, c)

Perspektiv/teoretiska begrepp

 interorganisatorisk samverkan

Metoden för studien

  • fallstudier i SkĂ„ne, VĂ€sterbotten och JĂ€mtland i en kommun vardera
  • totalt 49 intervjuer med handlĂ€ggare pĂ„ Migrationsverket, socialsekreterare, gode mĂ€n, HVB-personal och poliser

Sammanfattad av: Josefin Åström