Forskningskartläggning: Texter inom ämnesområde

Klicka på poster markerade med länksymbol för att läsa sammanfattningar

04. Civilsamhället

Asp, 2017 🔗

Frivilligresurser under flyktingsituationen – Frivilliga försvarsorganisationer och trossamfunds förmåga att möta samhällets behov hösten 2015

Ideström & Linde, 2019

Welfare State Supporter and Civil Society Activist: Church of Sweden in the “Refugee Crisis” 2015

Joorman, 2018 🔗

Asylstafetten: a longitudinal ethnographic study of protest walks against the detention of asylum seekers in Sweden

Peterson, 2017

Humanitarian Border Workers in Confrontation with the Swedish State’s Border Making Practices: “The Death of the Most Generous Country on Earth”

Turunen & Weinryb, 2019

Organizing service delivery on social media platforms? Loosely organized networks, co-optation, and the welfare state