Sammanfattning av publikation

Asp, 2017 🔗

Frivilligresurser under flyktingsituationen – Frivilliga försvarsorganisationer och trossamfunds förmĂ„ga att möta samhĂ€llets behov hösten 2015 

År: 2017

Typ av text: Rapport

Publicerad av: Försvarshögskolan

SprÄk: Svenska

Författare: Viktoria Asp

Antal sidor: 52

TillgÀnglig pÄ: http://fhs.diva-portal.org/smash/get/diva2:1077612/FULLTEXT01.pdf

Vad texten handlar om 

Kommuner, lÀnsstyrelser, Migrationsverket, NÀmnden för statligt stöd till trossamfund, Polisen, frivilliga försvarsorganisationer, religiösa församlingar, Islamic Relief, Röda Korset, RÀdda Barnen beskiver i den hÀr intervjustudien hur frivilliga kan fungera som resurs för att möta samhÀllets behov vid kriser, med betoning pÄ samverkan med offentliga aktörer. Rapporten bestÀlldes av MSB och studien genomfördes unde Är 2016.

Inledningsvis en lĂ€gesbild av vad som hĂ€nde hösten 2015. Intressant. 

Viktigaste resultat

“Den 10 september kallade generaldirektören Anders Danielsson till möte med Migrationsverkets krisgrupp. Efter mötet kontaktade Danielsson sin motsvarighet pĂ„ MSB och begĂ€rde en samverkanskonferens. Den första nationella samverkanskonferensen med fokus pĂ„ flyktingsituationen hölls senare samma dag. Under samverkanskonferensen fick Migrationsverkets personal kĂ€nslan att de flesta inte förstod allvaret. Flyktingsituationen sĂ„gs, Ă€n sĂ„ lĂ€nge, som en frĂ„ga bara för Migrationsverket. (Strömberg, Rickard. Migrationsverket. Intervju 2016-09-20. Han Ă€r/var antingen Krisberedskapsexpert eller Nationell frivilligsamordnare).” (13)

“I slutet av september bildades Migrationsverkets operativa ledningsstab. De fick stöd av MSB för att sĂ€tta upp en stab, som inte blev enligt den metodik som Migrationsverket har övat de regionala krisgrupperna. NĂ„gra samverkanspersoner frĂ„n MSB var pĂ„ plats för att ha kontakt med andra myndigheter. Migrationsverket menar att det fungerade bra eftersom MSB:s personal kunde lyfta blicken och se flyktingsituationens konsekvenser för resten av samhĂ€llet. Migrationsverket hade under krisen fullt upp med den egna verksamheten. (Strömber, se ovan) (26)

“Den 4 januari 2016 införs grĂ€nskontrollerna.44 DĂ„ Ă€r det som att allt stannar av. Antalet asylsökande sjunker drastiskt. TillfĂ€lliga boenden kan sĂ„ smĂ„ningom stĂ€nga och behovet av frivilliga minskar. “ (13)

“Vad fungerade sĂ€rskilt vĂ€l? En övergripande lĂ€rdom frĂ„n bĂ„de offentliga och frivilliga aktörer Ă€r att flyktingsituationen gjort att man kĂ€nner varandra, nĂ„got som tros underlĂ€tta vid framtida kriser. MĂ„nga menar ocksĂ„ att i den akuta situationen fanns det vĂ€ldigt fĂ„ begrĂ€nsningar pĂ„ vad som kunde Ă„stadkommas – allt var möjligt. Den stora mĂ€ngden frivilliga gjorde att det fanns en mĂ„ngfald med personer som kunde mĂ„nga olika sprĂ„k. I flera fall har kontakterna mellan offentliga aktörer och frivilliga fungerat vĂ€ldigt bra, vilket kan hĂ€rröras till enskilda tjĂ€nstemĂ€n som sedan tidigare har ett brett kontaktnĂ€t i frivilligsektorn. “ (41)

“Vilka hinder eller utmaningar fanns? Det var svĂ„rt att ha systematiserat arbete med frivilliga samtidigt som den egna myndigheten var mitt uppe i en kris. Även nĂ€r behov identifierades dröjde det innan frivilliga var pĂ„ plats och kunde börja arbeta. BĂ„de offentliga aktörer och frivilliga blev tvungna att testa nya arbetssĂ€tt och frĂ„ngĂ„ de vanliga rutinerna. Mellan frivilligorganisationerna fanns det konkurrens och prestige. Detta upplevde offentliga aktörer försvĂ„rade deras samverkan med frivilliga. Även inom frivilligorganisationer har prestige identifierats som nĂ„got som försvĂ„rade arbetet under hösten 2015.” (41)

“Övriga slutsatser

De offentliga aktörer som samverkade med frivilliga Àr överens om att frivilliga gjorde vÀrdefulla insatser under flyktingsituationen.

Under flyktingsituationen var boendefrÄgan central. Mycket av frivilligorganisationernas, kommunernas och lÀnsstyrelsernas arbete kretsade kring att hitta, utveckla, bemanna och ordna aktiviteter pÄ olika former av flyktingboenden. Det Àr en stor brist att det inte finns nÄgon arena för samverkan som inkluderar samtliga stora grupper av frivilliga: frivilliga försvarsorganisationer, trossamfund och andra delar av det civila samhÀllet. Varken FOS eller nÄgon enskild frivillig försvarsorganisation har mandat att samordna de frivilliga försvarsorganisationerna. Samordning, Ätminstone vid kriser, Àr nödvÀndigt för att offentliga aktörer ska kunna anvÀnda frivilliga som en effektiv personalförstÀrkningsresurs.

Myndigheternas strĂ€van efter att förenkla kontaktvĂ€garna in i frivilligheten gĂ„r ibland för lĂ„ngt. En aktör inom en sektor av frivilligheten kan inte representera samtliga. Det finns stora skillnader i frivilligheten kring hur den Ă€r organiserad och hur de ser pĂ„ sin roll i krisberedskapen. FrĂ„gan kring anstĂ€llning och synen pĂ„ organisationens oberoende gentemot det offentliga Ă€r en skiljelinje. Frivilliga/allmĂ€nheten Ă€r inte bara nĂ„got som offentliga aktörer ska hantera vid en kris. De Ă€r grupper som kan underlĂ€tta det offentligas arbete. Stora kriser kan det offentliga inte hantera pĂ„ egen hand. Frivilligsamverkan bör dĂ€rför ske redan innan, för att under en kris kunna utvecklas till att omfatta Ă€ven nya emergenta grupper.” (41-42)

“Den stora knĂ€ckfrĂ„gan för frivilligheten handlar dĂ€rför om uthĂ„llighet: hur fĂ„r man mĂ€nniskor att stĂ€lla upp – oavsett om det Ă€r ett ideellt engagemang eller att genom anstĂ€llning stötta en myndighet? Hur fĂ„r man mĂ€nniskor att orka – bĂ„de i en stressig krissituation med oklara arbetsuppgifter och i föreningslivet till vardags med kurser och Ă„rsmöten? Även om organisationerna i en kris lyckas attrahera mĂ„nga spontanfrivilliga krĂ€vs det en bas med frivilliga/anstĂ€llda som driver organisationsutveckling, erbjuder utbildningar och har nĂ€tverk med andra frivilligorganisationer och offentliga aktörer. “ (47)

Metoden för studien

“intervjuer med representanter för nĂ„gra kommuner, lĂ€nsstyrelser, centrala myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer, trossamfund och andra delar av det civila samhĂ€llet.”

27 personer har intervjuats

“deskriptiv dokumentanalys av enkĂ€ter som MSB har skickat ut till frivilligorganisationer och lĂ€nsstyrelser, utvĂ€rderingar, beslut och tidningsartiklar” (9)

Sammanfattad av: Josefin Åström