Sammanfattning av publikation

Turunen & Weinryb, 2019

Organizing service delivery on social media platforms? Loosely organized networks, co-optation, and the welfare state

Vetenskaplig artikel

Tillgänglig på: https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1619805