Urval till Tidslinjen

Ansvarig för urvalet och i förekommande fall referat är Sanna Vestin, även redaktör för nyhetsbrevet Asylnytt som innehåller ett betydligt bredare urval av information från myndigheter och organisationer samt klipp från media.

Urvalet av ändrade lagar och förordningar, ändringar av Migrationsverkets riktlinjer och domar från Migrationsöverdomstolen omfattar inte allt som skett under perioden. Många fler beslut har tagits inom området. Avsikten är att Tidslinjen ska innehålla de viktigaste av besluten, de som påverkar många asylsökande, nyanlända eller papperslösa. Urvalet omfattar inte bara skärpningar utan även beslut som kan underlätta för asylsökande. Att skärpningarna dominerar beror på den politik som förts. 

De flesta av lagändringarna finns endast inlagda vid det datum då lagändringen trätt i kraft, inte vid varje moment i lagstiftningskedjan med utredningsdirektiv, färdig utredning, remissomgång, proposition etc. Men i några fall, då det rört sig om stora och omdiskuterade lagändringar, har fler hållpunkter tagits med. Enstaka presskonferenser eller liknande, då en ny politik aviserats, har också tagits med.

De inslag som visar ”motstånd”, ”debatt”, ”konsekvenser” och liknande är inte avsedda att visa allt det viktigaste, inte ens en bråkdel. Dessa inslag ska enbart ses som exempel och illustrationer. Detsamma gäller utvalda citat från intervjuer av asylsökande, stödpersoner och professionella. 

Källor: Källor anges vid de allra flesta händelser direkt i Tidslinjen. Ändringarna av regler och praxis dokumenteras på regeringens, riksdagens, Migrationsverkets och domstolarnas hemsidor. De flesta av dokumenten finns fortfarande kvar och kan nås via länkarna. Migrationsverkets riktlinjer tas dock bort från verkets offentliga webbplats när de uppdateras och därför finns i de flesta fall enbart referens till dokumentets nummer.
Inslag om debatt, demonstrationer och andra händelser kommer vanligen från media och även dessa källor är länkade. Enstaka privata bilder har använts.
Citaten är hämtade från Asylarkivet.

Kontakta redaktören Sanna Vestin via Asylkommissionen för att föreslå inslag, påpeka faktafel eller lämna andra synpunkter.