Tidslinjen

Tidslinjen innehåller ett urval av politiska utspel, lagändringar, myndighetsbeslut etc som berört asylsökande i Sverige sedan 2015. För åren 2015-2018 ingår även exempel från debatt som uppstått, exempel på motstånds- och solidaritetsaktioner samt exempel på konsekvenser av regeländringar som dokumenterats i media eller rapporter. Komplettering av Tidslinjen med motsvarande exempel för tiden efter 2018 kan läggas till. Kontakta redaktören Sanna Vestin via Asylkommissionen för att föreslå inslag eller påpeka faktafel.

Bruksanvisning: Välj ett år, eller en underrubrik till året för att se denna kategori. Återgå till rubriken ”All” för att se hela Tidslinjen. Välj ”Brytpunkter” för att se händelser som kan antas ha haft särskilt stor betydelse. De markeras även med utropstecken vid händelsen. 

Se statistik för åren 2011-2022               Läs mer om urvalsprinciperna

Bruksanvisning: Välj ett år, eller en underrubrik till året, för att se politiska utspel, lagändringar, myndighetsbeslut etc som påverkat asylsökande. Välj ”Brytpunkter” för att se utvalda händelser.
Klicka på varje ruta för att läsa mer.

 • All
 • ! Brytpunkter
 • 2015
  •  Mottagande
  • Asylprocedur och tillstånd
  • Familjeåterförening
  • Kontroll och tvång
 • 2016
  •  Mottagande
  • Asylprocedur och tillstånd
  • Familjeåterförening
  • Kontroll och tvång
 • 2017
  •  Mottagande
  • Asylprocedur och tillstånd
  • Familjeåterförening
  • Kontroll och tvång
 • 2018
  •  Mottagande
  • Asylprocedur och tillstånd
  • Familjeåterförening
  • Kontroll och tvång
 • 2019
  •  Mottagande
  • Asylprocedur och tillstånd
  • Familjeåterförening
  • Kontroll och tvång
 • 2020
  •  Mottagande
  • Asylprocedur och tillstånd
  • Familjeåterförening
  • Kontroll och tvång
 • 2021
  •  Mottagande
  • Asylprocedur och tillstånd
  • Familjeåterförening
  • Kontroll och tvång
 • 2022
  •  Mottagande
  • Asylprocedur och tillstånd
  • Familjeåterförening
  • Kontroll och tvång
 • 6 september 2015

  MITT EUROPA BYGGER INTE MURAR

  Flyktingarnas historia börjar inte den 6 september 2015. Men historien om hur Sveriges flyktingpolitik förändrats efter 2015 börjar här.

 • SOLIDARITET

  ENGAGEMANG FÖR FLYKTINGAR

  Frivilliga hjälper till med mat och dryck, leksaker, skjuts och sovplatser när fler asylsökande än vanligt når Sverige.

 • 25 september 2015

  FLER SÖKER ASYL, MSB FÅR UPPDRAG

  Regeringsbeslut. Åtgärdspaket för att hantera ökningen av asylsökande. MSB får uppdrag.

 • BAKGRUND

  DEN LIVSFARLIGA VÄGEN

  Bakgrund. Konsekvensen av att det inte finns lagliga resvägar är att flykt från krig och förtryck sker på utdragna och livsfarliga sätt.

 • 23 oktober 2015

  ÖVERENSKOMMELSE REGERINGEN – ALLIANSEN

  Presskonferens. Regeringen och allianspartierna (m, c, l och kd) presenterar en överenskommelse om flyktingmottagandet.

 • 6 november 2015

  ”ALLA OCH ENVAR” FRÅN SYRIEN BEHÖVER SKYDD

  Migrationsverket. Alla och envar från Syrien är skyddsbehövande, Men individuella skäl ska utredas, även krigsbrott.

 • 12 november 2015

  GRÄNSKONTROLLER INFÖRS

  Regeringsbeslut. Tillfälliga gränskontroller införs vid "inre gräns".

 • KONSEKVENSER

  LÄGER VID GRÄNSEN

  Alla asylsökande ska registreras vid gränsen och mässhallen som öppnats blir snart full.

 • 24 november 2015

  REGERINGEN VÄNDER

  Presskonferens. Regeringen meddelar att Sverige behöver andrum och aviserar en tillfällig lag för att färre ska få uppehållstillstånd.

 • MOTSTÅND

  ”ANDRUMMET” VÄCKER BESTÖRTNING

  Debatt. Regeringens presskonferens följs av mängder av protester, demonstrationer och diskussion.

 • 17 december 2015

  ID-KONTROLL FÖRE INRESA

  Riksdagsbeslut. Regeringen får befogenhet att införa id-kontroller utomlands - transportöransvar.

 • DEBATT

  KRITIK MOT KRISLAGSTIFTNING

  Debatt. Bland dem som kritiserar transportöransvaret finns anställda i transportföretagen och boende i Öresundsregionen.

 • 4 januari 2016

  TRANSPORTÖRANSVARET INFÖRS

  Förordning. Id-kontroller införs på alla kollektiva färdmedel till Sverige. Personer som inte har godkända handlingar kan inte längre söka asyl i Sverige.

 • KONSEKVENSER

  UNGDOMAR FASTNAR VID GRÄNSEN

  Tonåringar som aldrig ägt ett pass hör till de flyktingar som hindras från att nå Sveriges gräns när transportöransvar införs.

 • 11 februari 2016

  TILLFÄLLIGA LAGEN PÅ REMISS

  Remiss. Förslaget till tillfällig lag - om tillfälliga uppehållstillstånd och hinder för familjeåterförening - går ut på remiss.

 • DEBATT

  REMISSINSTANSERNA PROTESTERAR

  Praktiskt taget alla remissinstanser underkänner på olika grunder förslaget till tillfällig asyllag.

 • 2 mars 2016

  PASSLAGEN ÄNDRAS

  Lagändring. Passlagen ändras för att förhindra missbruk av svenska pass. Antalet pass som får tas ut minskas.

 • DEBATT

  ”JAG HÄMTAR DIG OM TRE ÅR”

  Protest i film. Svårigheterna att resa lagligt splittrar familjer. Röda Korset sprider film om den tillfälliga lagens förbud mot återförening.

 • 1 april 2016

  ALLA KOMMUNER SKA DELTA I MOTTAGANDET

  Lagändring och uppdrag. Alla kommuner ska ta emot asylsökande som fått uppehållstillstånd. Alla ska också kunna ta emot asylsökande barn utan vårdnadshavare.

 • 7 april 2016

  DNA RÄCKER INTE FÖR FAMILJ SOM INTE BOTT IHOP UTOMLANDS

  Migrationsöverdomstolen. Par som inte bott ihop utomlands nekas återförening trots att DNA-test visar att deras barn är gemensamt.

 • 22 april 2016

  HÖGT BEVISKRAV FÖR PRAKTISKA HINDER

  Migrationsverket. Praktiska hinder måste "styrkas" för att kunna leda till uppehållstillstånd.

 • VITTNESMÅL

  UTVISNING SOM INTE KAN VERKSTÄLLAS

  Aziz: Men när man ändå inte kan utvisa så ändå är man inte heller villig att ge uppehållstillstånd och det är det jag inte förstår. Varför är det så?

 • 2 maj 2016

  ÅTGÄRDSPLAN FÖR ÅTERVÄNDANDE

  Presskonferens. Regeringen presenterar plan för att fler som fått avslag ska lämna landet. Enligt Anders Ygeman kan det bli 80.000 personer.

 • MOTSTÅND

  FOLKKAMPANJ FÖR ASYLRÄTT – VART ÄR VI PÅ VÄG?

  Motstånd. 160 organisationer ställer sig bakom "Folkkampanj för asylrätt" i protest mot förslaget till tillfällig asyllag.

 • 1 juni 2016

  ALLT STÖD DRAS IN EFTER AVSLAG

  Lagändring. Boende och bistånd ska dras in efter utvisningsbeslut oavsett om beslutet går att verkställa. Barnfamiljer undantas.

 • KONSEKVENSER

  LAGÄNDRING DRABBAR DEM SOM INTE KAN UTVISAS

  Konsekvenser. Personer med omöjliga utvisningsbeslut hamnar på gatan efter ändringen av lagen om mottagande av asylsökande.

 • 21 juni 2016

  DEN TILLFÄLLIGA LAGEN ANTAS

  Riksdagsbeslut. Den tillfälliga lagen antas. (C) och (V) röstar emot, (KD) och (L) lägger ner sina röster.

 • MOTSTÅND

  UTANFÖR RIKSDAGSHUSET

  Sista demonstrationen mot den tillfälliga lagen, utanför riksdagshuset under omröstningen.

 • 1 juli 2016

  SNABBA AVSLAG FÖR LAGLIGT INRESTA

  Lagändring. Asylsökande som inte behövt visum eller som har giltigt visum för att resa in, kan avvisas med omedelbar verkställighet.

 • 1 juli 2016

  BARNFAMILJER SKA INTE SKICKAS TILL UNGERN

  Migrationsöverdomstolen. Barnfamiljer ska inte skickas till Ungern där de riskerar långvarigt förvarstagande.

 • 7 juli 2016

  KORTA TILLSTÅND FÖR ENSAMMA BARN

  Migrationsverket. Uppehållstillstånd för barn på grund av brist på ordnat mottagande ska vara tidsbegränsade.

 • VITTNESMÅL

  ETT ORDNAT MOTTAGANDE I HEMLANDET

  Aubrey: "Migrationsverket har sagt till mig att jag har gjort allt, allt, allt som jag kunde göra. Men vad är det jag ska göra då?"

 • 20 juli 2016

  DEN TILLFÄLLIGA LAGEN INFÖRS

  Ny lag. Den tillfälliga lagen om begränsning av uppehållstillstånd i Sverige införs. Tillfälliga tillstånd blir huvudregel och familjeåterförening försvåras.

 • MOTSTÅND

  ”LAGEN ÄR ORÄTTVIS”

  Motstånd. Asylsökande från 2015 demonstrerar utanför riksdagshuset i protest mot att den tillfälliga lagen kommer att tillämpas retroaktivt för dem.

 • 4 augusti 2016

  HÖG LÖN KRÄVS FÖR ÅTERFÖRENING

  Förordning. Regeringen meddelar lönevillkor för familjeåterförening - för en tvåbarnsfamilj krävs 13.000 kr efter skatt och hyra.

 • 1 september 2016

  UPPEHÅLLSTILLSTÅND AV ETT NYTT SKÄL FÖRSVÅRAS

  Migrationsöverdomstolen. Att ha haft ett uppehållstillstånd räcker inte för att få tillstånd av ett annat skäl utan att lämna Sverige.

 • Hösten 2016

  ENKLARE ERSÄTTNING FÖR MOTTAGANDE AV BARN

  Regeringsbeslut. Kommunernas ersättning för mottagande av barn utan vårdnadshavare ska styras av schabloner.

 • KONSEKVENSER

  18-ÅRINGAR MÅSTE LÄMNA BOENDEN

  Debatt. Personal och organisationer reagerar på att unga som fyller 18 tvingas lämna boenden och sammanhang.

 • 22 september 2016

  NY PLAN FÖR ÖKAT ÅTERVÄNDANDE

  Pressmeddelande. Regeringen presenterar ett nytt åtgärdspaket för att fler som fått utvisningsbeslut ska lämna landet.

 • 4 oktober 2016

  STOPP FÖR ÖMMANDE SKÄL FÖR BARN FRÅN GAZA

  Migrationsverket. Praktiskt verkställighetshinder för Gaza. Men barn får inte längre stanna med ömmande skäl.

 • 5 oktober 2016

  ÅTERTAGANDEAVTAL MED AFGHANISTAN

  Avtal. Sverige och Afghanistan överens om ett återtagandeavtal. Tvångsutvisningar kan återupptas.

 • MOTSTÅND

  UTVISNINGAR TILL AFGHANISTAN SKRÄMMER OCH UPPRÖR

  Konsekvenser och motstånd. Med återtagandeavtalet kan utvisningar ske till Afghanistan. Men utvisningarna väcker protester.

 • 13 oktober 2016

  ASYLSÖKANDE FRÅN JEMEN FÅR STANNA, OSÄKERT FÖR IRAKIER

  Migrationsverket. Den väpnade konflikten i Jemen gör att i princip alla som flytt därifrån kan behöva skydd.

 • MOTSTÅND

  NY RÖRELSE FÖR BARNS RÄTT

  Motstånd. Rörelsen "Vi står inte ut men vi slutar inte kämpa" bildas av yrkesverksamma och volontärer som möter barn utan vårdnadshavare.

 • Hösten 2016

  VISUMREGLER STOPPAR ANHÖRIGA

  UD-beslut. Regler för ambassader och svårigheter att få visum försvårar för familjer att återförenas.

 • MOTSTÅND

  PROTESTER MOT VISUMREGLER

  Motstånd. Syrier protesterar mot att det inte går att ta sig lagligt till ambassader som hanterar ansökningar om familjeåterförening.

 • 25 november 2016

  SOCIALEN MÅSTE INFORMERA POLISEN

  Tillslag. Socialnämnder i Malmö lämnar ut uppgifter om barnfamiljer till polisen för att utvisningar ska kunna verkställas.

 • KONSEKVENSER

  SEKRETESSBROTT DRABBAR BARN

  Debatt. Socialarbetare och forskare larmar om konsekvenserna för barn om de inte vågar gå i skolan.

 • 29 december 2016

  LMA-BISTÅND DRAS IN VID VISSA TILLFÄLLIGA TILLSTÅND

  Migrationsverket. Personer med tillfälligt tillstånd för verkställighetshinder får inte längre LMA-bistånd.

 • MOTSTÅND

  UTVISNINGAR TILL AFGHANISTAN ÅTERUPPTAS UNDER PROTESTER

  Motstånd. Tvångsutvisningar till Afghanistan kan återupptas efter återtagandeavtalen trots försämrat säkerhetsläge, men det sker under stora protester och en del utvisningar hejdas.

 • 15 januari 2017

  ÅLDERSUPPSKRIVNINGAR UTAN UNDERLAG

  Migrationsverket. Frivilligorganisationer rapporterar att en stor mängd åldersuppskrivningar sker utan underlag.

 • KONSEKVENSER

  AVSLAG OCH OMPLACERINGAR

  Utvisningar och plötsliga omplaceringar blir konsekvensen av åldersuppskrivningar.

 • 18 januari 2017

  UPPEHÅLLSTILLSTÅNDETS LÄNGD FÅR INTE ÖVERKLAGAS

  Migrationsöverdomstolen. Det går inte att överklaga ett beslut om tidsbegränsat tillstånd som den sökande anser borde varit permanent

 • 13 februari 2017

  TILLFÄLLIG LÄTTNAD FÖR FAMILJER

  Migrationsverket. Inget försörjningskrav för anhöriga om det finns barn i anknytningsfamiljen.

 • 24 februari 2017

  FÖRÄLDER FÅR INTE KOMMA TILL BARN SOM BLIVIT MEDBORGARE

  Migrationsöverdomstolen. Föräldern till ett barn som fått asyl i Sverige och hunnit bli svensk medborgare får inte återförenas med barnet.

 • 17 mars 2017

  BARN UTAN NÄTVERK I AFGHANISTAN KAN FÅ ASYL

  Migrationsöverdomstolen. Ensamkommande barn utan nätverk i Afghanistan kan beviljas asyl istället för tillstånd av humanitära skäl.

 • Mars 2017

  RÄTTSMEDICINALVERKET BEDÖMER ÅLDER

  Rättsmedicinalverket börjar utföra åldersbedömningar med tandröntgen och magnetröntgen av knäleden.

 • VITTNESMÅL

  EN (O)VETENSKAPLIG METOD

  Petter: "Vilken annan grupp skulle man testa en ovetenskaplig metod på innan den är utvärderad? Skulle man göra det med cancerpatienter?"

 • 12 april 2017

  MUNTLIG FÖRHANDLING SKA HÅLLAS I MÅL OM TROVÄRDIGHET

  Migrationsöverdomstolen. Asylärenden där utgången beror på den sökandes trovärdighet ska avgöras med muntlig förhandling

 • 1 maj 2017

  TIDIGARE ÅLDERSBEDÖMNING

  Lagändring. Utlänningslagen ändras så att barns ålder ska bedömas tidigt i processen istället för vid beslut.

 • 2 maj 2017

  ID-KONTROLLER AVSKAFFAS

  Regeringsbeslut. Id-kontrollerna utanför gränsen avskaffas men kontrollerna vid gräns förlängs.

 • 1 juni 2017

  DEN FÖRSTA GYMNASIELAGEN

  Lagändring. Den "gamla" gymnasielagen införs med fyraåriga uppehållstillstånd för vissa minderåriga.

 • 1 juni 2017

  MIGRATIONSVERKET FÅR BEGÄRA AVHYSNING

  Lagändring. Migrationsverket får rätt att begära handräckning av polis för att avhysa asylsökande som fått avslag.

 • KONSEKVENSER

  FLER PAPPERSLÖSA UTAN RÄTT TILL STÖD

  Hårda konsekvenser av att asylsökande förlorar allt stöd efter avslag. Nu drabbas även allt fler unga som sökt asyl utan vårdnadshavare.

 • 5 juni 2017

  INGEN RÄTT TILL BISTÅND FÖR PAPPERSLÖS

  Dom från högsta förvaltningsdomstolen. Asylsökande som fått slutligt avslag har inte rätt att kräva nödbistånd.

 • VITTNESMÅL

  ETT LIV I LIMBO

  Yousuf: "Me, I'm living on the border of everything"

 • 1 juli 2017

  16-ÅRINGAR PLACERAS UTAN VUXENSTÖD

  Fler barn utan vårdnadshavare placeras i stödboende, en boendeform utan personal, för att spara pengar.

 • VITTNESMÅL

  INTE SOM ANDRA BARN

  Pia: "Vi har ju inte en chef som pratar om att de här barnen är precis som vilka andra barn som helst. Tyvärr."

 • 1 juli 2017

  KOMMUNERSÄTTNING FÖR 18-ÅRINGAR BORTA, REGERINGEN SKJUTER TILL

  Regeringsbeslut. Extra medel till kommunerna för att låta ungdomar som fyllt 18 stanna i sina boenden.

 • VITTNESMÅL

  FÖRÄLDRARNA SÄGER ”STICK HÄRIFRÅN”

  "Socialtjänsten ska vara föräldrarna, och föräldrarna säger Stick! Stick härifrån, belasta oss inte mer. Du får inte sova här någon mer natt"

 • 6 juli 2017

  OFFENTLIGT BITRÄDE BEVILJAS FÖR ATT ÖVERKLAGA STATUS

  Migrationsöverdomstolen. De som överklagar för att få flyktingstatus har rätt till offentligt biträde i de flesta fall.

 • 1 augusti 2017

  RÄTTIGHETER MELLAN TILLSTÅND

  Lagändring. Personer som ansöker om förlängning av uppehållstillstånd ska behålla sociala förmåner.

 • 10 augusti 2017

  ÅTERRESEFÖRBUD ”UTAN EGEN FÖRSKYLLAN” HÄVS VID ARBETSTILLSTÅND

  Migrationsöverdomstolen. Återreseförbud kan hävas för en person som lämnat Sverige omedelbart efter avslag och sedan sökt arbetstillstånd.

 • DEBATT

  POLISEN SLÅR TILL MOT BARNLÄGER

  Polismyndigheten. Oväntat räd mot papperslösa barnfamiljer på ett kyrkligt läger väcker rädsla och debatt.

 • 29 augusti 2017

  UTVISNINGAR TILL AFGHANISTAN KAN FORTSÄTTA

  Migrationsverket. Säkerhetsläget är försämrat i Afghanistan men inte så att det hindrar utvisningar.

 • MOTSTÅND

  UNGDOMAR SITTSTREJKAR OCH BILDAR ”UNG I SVERIGE”

  Ung i Sverige. En ny ungdomsgrupp sittstrejkar i två månader i Stockholm och genomför många aktioner runt om i landet i protest mot utvisningarna till Afghanistan.

 • 3 oktober 2017

  PRÖVNINGAR ENLIGT GYMNASIELAGEN BEGRÄNSAS TILLFÄLLIGT

  Migrationsverket. Ansökningar enligt gymnasielagen ska avvisas om personen inte uppfyller grundförutsättningarna. Beslutet upphävs senare av Migrationsöverdomstolen.

 • MOTSTÅND

  DRAMATISKA UTVISNINGAR OCH ALLT FLER SOM STOPPAS

  Konsekvenser. Fortsatt praxis att utvisa till Afghanistan resulterar i protester, tumult och stoppade utvisningar men även många som hamnar i ett bombdrabbat Kabul.

 • 1 november 2017

  RÄTT ATT FORTSÄTTA I SKOLA

  Lagändring. Skollagen ändras så att 18-åringar får fortsätta i gymnasiet när de tvingats flytta.

 • 1 november 2017

  STÄRKTA BEFOGENHETER FÖR POLISEN

  Lagändringar. Polisen får större befogenhet att omhänderta både vuxna och barn inför verkställighet.

 • 10 november 2017

  GRÄNSKONTROLLER FÖRLÄNGS

  Regeringsbeslut. Gränskontrollerna förlängs, en gång i halvåret.

 • 1 december 2017

  ARBETSTILLSTÅND FÅR BEHÅLLAS VID MINDRE FEL

  Lagändring. Migrationsverket får avstå från att återkalla arbetstillstånd trots att villkoren inte uppfyllts, om arbetsgivaren har rättat till felet.

 • 8 december 2017

  BISTÅND FÖRLORAS EFTER UTLANDSRESA

  Migrationsverket. De som lämnat Sverige kan inte återfå LMA-bistånd senare, inte heller barnfamiljer.

 • 13 december 2017

  INGET LMA VID NY ANSÖKAN EFTER TILLFÄLLIGT HINDER

  Migrationsverket. Riktlinjer för vilka som ska skrivas in i Migrationsverkets mottagande vid ansökan om fortsatt tillstånd.

 • 22 december 2017

  SYRIER SOM VARIT INKALLAD ÄR INTE KRIGSFÖRBRYTARE

  Migrationsöverdomstolen. Desertör från den syriska armén ska inte uteslutas från flyktingstatus om det inte finns bevis för personligt ansvar.

 • STATISTIK

  ANTALET ASYLSÖKANDE MINSKAR, ANDELEN AVSLAG ÖKAR

  Statistik. Antalet asylsökande minskar 2017, antalet behandlade ärenden var fortfarande stort, men andelen som beviljades asyl sjönk och väntetiderna ökade.

 • 1 januari 2018

  NYA ETABLERINGSREGLER

  Lagändring. Insatser för nyanlända ska likna dem för andra arbetslösa. Ersättning knyts till deltagande.

 • 1 januari 2018

  UNDANTAG FRÅN BYGGREGLER

  Lagändring. Regeringen får besluta om undantag från byggregler om det kommer många asylsökande.

 • 30 januari 2018

  NYA GYMNASIELAGEN – FÖRSLAG

  Regeringsförslag. Vissa unga som fått avslag kan få uppehållstillstånd för att gå i gymnasiet.

 • 1 mars 2018

  FINGERAVTRYCK VID GRÄNSEN

  Lagändring. Skyldighet att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck vid in- och utresa.

 • 2 mars 2018

  UTREDNING OM UTVISNINGAR SOM INTE KAN VERKSTÄLLAS

  Debatt. Remissinstanserna är positiva till uppehållstillstånd för människor som inte kan utvisas.

 • KONSEKVENSER

  ALLT FLER HAMNAR I LIMBO

  Konsekvenser. Allt fler lever i limbo med utvisningar som inte kan verkställas och utan rätt till försörjning.

 • 5 mars 2018

  FAMILJEÅTERFÖRENING FÖR ERITREANER UNDERLÄTTAS

  Migrationsöverdomstolen. Eritreaner som har gemensamma barn kan slippa ta kontakt med eritreanska myndigheter för att återförenas.

 • 10 april 2018

  18-ÅRING UTAN KONTAKTER I AFGHANISTAN KAN UTVISAS

  Migrationsöverdomstolen, Migrationsverket. 18-åring uppvuxen utanför Afghanistan kan utvisas dit. Den som fått alternativ skyddsstatus som barn kan utvisas efter 18-årsdagen.

 • 4 maj 2018

  SOCIALDEMOKRATERNA SKÄRPER SIN MIGRATIONSPOLITIK

  Presskonferens. Socialdemokraterna presenterar en skärpt migrationspolitik för kommande mandatperiod. Behåll tillfälliga lagen, avskaffa EBO, ta bort spårbyte mm.

 • DEBATT

  HÅRD DEBATT INOM SOCIALDEMOKRATIN OM NYA PROGRAMMET

  Debatt. Partiledningens utspel inför valrörelsen om en hårdare migrationspolitik skapar upprörda känslor inom delar av partiet och sidoorganisationerna.

 • 24 maj 2018

  YTTERLIGARE STÖD TILL KOMMUNERNA FÖR 18-ÅRINGAR

  Regeringsbeslut. Nya pengar till kommunerna för 18-åringarna.

 • KONSEKVENSER

  GÅR STÖDET TILL UNGDOMARNA?

  Kommunerna har fått extra stöd för att 18-åringar ska kunna bo kvar och gå ut skolan. Men hur kommunerna använder pengarna skiljer sig.

 • 20 juni 2018

  BISTÅND OCH BOENDE DRAS IN ÄVEN VID FÖRLÄNGD TIDSFRIST

  Migrationsverket. Boende och dagersättning enligt LMA-lagen dras in vid samma tidpunkt efter utvisning oavsett om tidsfristen för frivilligt återvändande förlängs.

 • 1 Juli 2018

  POLISEN FÅR BESÖKA ARBETSPLATSER UTAN BROTTSMISSTANKE

  Lagändring. Polisen får befogenhet att göra oannonserade arbetsplatsbesök för att hitta papperslösa.

 • 1 juli 2018

  HANDLÄGGNINGSTID FÅR ÖVERKLAGAS

  Ändring i förvaltningslagen. Rätt att begära att ett ärende ska behandlas om det har legat hos Migrationsverket mer än 6 månader.

 • VITTNESMÅL

  ATT VÄNTA MEDAN ÅREN GÅR

  Fereshteh: Hon kom tillbaka och sa ... vänta tio dagar, det tar tio-femton dagar sedan du får din intervju. Och sen efter ett år kom min intervju.

 • 1 juli 2018

  DEN NYA GYMNASIELAGEN

  Lagändring. Den nya gymnasielagen träder i kraft.

 • KONSEKVENSER

  MELLAN STOLARNA I VÄNTAN PÅ STUDIETILLSTÅND

  Konsekvenser. Tillståndssökande ungdomar ska få bistånd från kommuner men kan nekas vård.

 • 1 Juli 2018

  NYA ASYLPRÖVNINGAR HEJDAS AV GYMNASIELAGEN

  Migrationsverket. Rättsligt ställningstagande som bland annat innebär att ansökningar om ny prövning av asylskälen får vänta.

 • KONSEKVENSER

  … KVAR MELLAN STOLARNA

  Ungdomar som ansökt om ny prövning får inget bistånd medan de ansöker enligt gymnasielagen

 • Juli 2018

  DOMARE VÄGRAR TILLÄMPA GYMNASIELAGEN

  Domstolar. Vissa domare tillämpar inte gymnasielagen eftersom de anser att den bryter mot grundlagen eller EU-rätt.

 • 25 juli 2018

  EU-DOMSTOLEN STOPPAR VISSA SNABBAVVISNINGAR

  EU-domstolen. Snabbavvisning för att det finns myndighetsskydd tillåts inte. Sveriges måste införa en lista över säkra länder.

 • 4 september 2018

  STYRT BOENDE FÖRESLÅS

  Utredning och regeringsförslag. Regeringen vill begränsa eget boende för asylsökande.

 • 5 september 2018

  GYMNASIELAGEN: VAD ÄR EN VILJEYTTRING?

  Migrationsverket. Barn som antecknats hos en kommun senast den 24 november 2015 kan omfattas av gymnasielagen.

 • 25 september 2018

  GYMNASIELAGEN FÅR TILLÄMPAS – MEN UTVISNINGAR UPPHÄVS INTE

  Migrationsöverdomstolen. Den nya gymnasielagen strider varken mot grundlagen eller EU-rätten och får tillämpas.

 • DEBATT

  RIS OCH ROS TILL FÖRSLAG OM ANKOMST- OCH AVRESECENTER

  Utredning och remissvar. Mottagandeutredningen föreslår bland annat obligatoriska ankomst- och avresecenter men går inte till proposition.

 • 13 november 2018

  BARNETS BÄSTA AVGÖRANDE I DOM OM FAMILJEÅTERFÖRENING

  Migrationsöverdomstolen. Europakonventionen och Barnkonventionen avgör att föräldrar får återförenas med åttaåring trots hinder i den tillfälliga lagen.

 • RAPPORT

  RAPPORT OM FAMILJESPLITTRING

  Konsekvenser. Långa handläggningstider bidrar till familjesplittring tillsammans med hindren i den tillfälliga lagen.

 • 27 november 2018

  MIGRATIONSVERKET SKA ÖVERVAKA DEPORTATIONER MEN VISSA DÖLJS

  Avslöjande. Hundratals utvisningar verkställs med överraskning utan information till Migrationsverket som har i uppdrag att övervaka transporterna.

 • MOTSTÅND

  NU FLYR DE UNGA AFGHANERNA VIDARE TILL FRANKRIKE

  Utvisas eller fly vidare? Många väljer det senare när det visar sig att Frankrike beviljar flyktingstatus åt afghaner som får avslag i Sverige. Statistiken är tydlig.

 • 1 januari 2019

  BARNÄKTENSKAP ERKÄNNS INTE

  Lagändring. Barnäktenskap erkänns inte, vilket får betydelse vid anhöriginvandring även för vuxna.

 • 11 januari 2019

  JANUARIAVTALET FÖRLÄNGER TILLFÄLLIGA LAGEN

  Överenskommelse. Januariavtalet som tillät (S) och (MP) att bilda regering innehöll bland annat att den tillfälliga lagen skulle förlängas.

 • 22 februari 2019

  RÄTT ATT VRÄKA NYANLÄNDA EFTER TVÅ ÅR

  Domstol. Kammarrätten i Stockholm slår fast att nyanlända som anvisats till en kommun får vräkas efter två år.

 • DEBATT

  DEBATT OM TILLFÄLLIGA LAGENS FÖRLÄNGNING

  Remiss. Regeringen föreslår två års förlängning av den tillfälliga lagen. Remissinstanserna är kritiska till hanteringen.

 • 28 mars 2019

  HINDER MOT UTVISNING SKA BEDÖMAS FÖRST EFTER FYRA ÅR

  Migrationsöverdomstolen. Praktiskt verkställighetshinder mot en utvisning ska inte bedömas förrän efter fyra år då beslutet preskiberats.

 • 20 maj 2019

  UTREDARE FÖRESLOG NY TOLKLAG

  Utredning och remiss. Tolkutredningens förslag om samordning och professionalisering har inte blivit proposition.

 • 14 juni 2019

  PARLAMENTARISK KOMMITTÉ FÖR MIGRATIONSPOLITIKEN

  Utredning. Regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté för att utreda den framtida svenska migrationspolitiken.

 • 20 juli 2019

  DEN TILLFÄLLIGA LAGEN FÖRLÄNGS

  Lagändring. Den tillfälliga lagen förlängs i två år, med förändring att fler får rätt till familjeåterförening.

 • 29 augusti 2019

  PALESTINIER KAN FÅ FLYKTINGSTATUS VID HINDER MOT UTVISNING

  Migrationsöverdomstolen. Praktiskt verkställighetshinder kan innebära flyktingstatus för en palestinier som inte längre kan få skydd av UNRWA.

 • 29 augusti 2019

  FÖRSÖRJNINGSKRAV KAN UPPFYLLAS MED KORTA ANSTÄLLNINGAR

  Migrationsöverdomstolen. Försörjningskravet vid familjeåterförening kan uppfyllas på annat sätt än med en enda varaktig anställning.

 • 29 augusti 2019

  SYRIEN: ALLA FÅR INTE LÄNGRE STANNA

  Migrationsverket. Situationen är inte längre så allvarlig i Syrien att alla asylsökande därifrån får skydd.

 • 2 september 2019

  UTREDNING OM RESVÄGEN KRÄVS FÖR UTVISNING TILL HEMORT

  Migrationsöverdomstolen. Utvisning till hemorten i ett osäkert land ska inte ske utan utredning av resvägens säkerhet.

 • 3 oktober 2019

  AFGHANISTAN: SKÄRPT KONFLIKT ÄNDRAR INTE PRAXIS

  Migrationsverket. En våldsam sommar med flyganfall, talibanattacker och många civila offer, men utvisningarna kan fortsätta.

 • 22 oktober 2019

  FÖRVARSTID FÖRLÄNGS INTE AV EN MISSLYCKAD UTVISNING

  Migrationsöverdomstolen. Tiden för förvarstagande ska inte räknas om från början bara för att ett misslyckat försök har gjorts att verkställa utvisningen.

 • 13 november 2019

  OTILLRÄCKLIG LÖN RÄCKER FÖR ATT AVSLÅ ÅTERFÖRENING

  Migrationsöverdomstolen. En ansökan om familjeåterförening kan avslås när försörjningskravet inte är uppfyllt, utan att andra villkor är utredda.

 • 18 november 2019

  VÄPNAD KONFLIKT MEN MÖJLIGT ATT RESA TILL GAZA

  Migrationsverket. Väpnad konflikt i Gaza men det finns inte längre praktiskt verkställighetshinder.

 • 28 november 2019

  BÖTESBROTT RÄCKER FÖR ATT NEKA TILLSTÅND FÖR STUDIER

  Migrationsöverdomstolen. Det räcker med bötesbrott för att neka uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.

 • 11 december 2019

  KRAVET PÅ GILTIG URSÄKT FÖR NY PRÖVNING HAR ÖVERTOLKATS

  Migrationsöverdomstolen. Giltig ursäkt för ny prövning krävs inte om risken är alltför stor och inte om personen själv inte sett ett skyddsbehov tidigare.

 • 1 januari 2020

  BARNKONVENTIONEN INFÖRS I LAG

  Lagändring. FN:s barnkonvention blir en del av svensk lag.

 • DEBATT

  VAD BETYDER BARNKONVENTIONEN?

  Debatt. Kommer barnrättslagen att göra skillnad för asylsökande barn? Migrationsverket varnar för att ha för stora förhoppningar.

 • 1 januari 2020

  NYA REGLER FÖR FORSKARE OCH STUDENTER

  Lagändring. Uppehållstillstånd för forskare och studenter anpassas till EU-direktiv. Övergång till arbete underlättas.

 • 27 mars 2020

  UTVISNING FÖR BARN UTAN MOTTAGANDE FRÅN 14

  Migrationsverket. Barn utan vårdnadshavare ska få utvisningsbeslut även om de saknar ordnat mottagande.

 • 1 april 2020

  MINSKAD SEKRETESS MELLAN MYNDIGHETER

  Förordning. Myndigheter får bryta sekretessen för att utbyta uppgifter i ärenden om arbetstillstånd.

 • 24 april 2020

  FÖRSÖRJNINGSKRAV TROTS BARN I FAMILJEN

  Migrationsverket. Försörjningskrav för anhöriga ska tillämpas även om det finns barn i anknytningsfamiljen.

 • VITTNESMÅL

  FYRA AVSLAG OM ÅTERFÖRENING, TRE BARN SOM VÄNTAR

  Joshua: I juni 2020 fick jag beslut från Migrationsverket. De sa ”Jaha, ditt hyreskontrakt går ut i oktober 2020, därför kan du inte få din familj hit”

 • 30 april 2020

  SPÅRBYTE ENDAST TILLÅTET EFTER FÖRSTA ASYLANSÖKAN

  Migrationsöverdomstolen. Spårbyte från asylsökande till arbetstillstånd tillåts inte för den som redan haft arbetstillstånd och inte efter avslag i ny prövning.

 • 1 juli 2020

  INGA BIDRAG FÖR ASYLSÖKANDE I UTPEKADE OMRÅDEN

  Lagändring. Asylsökande nekas bidrag om de bosätter sig i ett område som kommunen pekat ut som olämpligt.

 • 2 juli 2020

  HÖGA KRAV FÖR FÖRVARSTAGANDE AV ASYLSÖKANDE

  Migrationsöverdomstolen. Flera domar ringar in förutsättningarna för att ta asylsökande i förvar. Förvar är inte tillåtet utan vissa specifika skäl.

 • 9 juli 2020

  ÅTGÄRDER FÖR EFFEKTIVARE UTVISNING UTREDS

  Regeringen. Statskontoret får i uppdrag att analysera återvändandet och föreslå effektivisering.

 • 15 september 2020

  DEN PARLAMENTARISKA KOMMITTÉNS FÖRSLAG

  Utredningsförslag. Den parlamentariska kommitténs förslag till permanent utlänningslag liknar den tillfälliga lagen.

 • 25 november 2020

  FLYKTINGSTATUS FÖR SYRIER SOM RISKERAR VÄRNPLIKT

  Migrationsverket. Män från Syrien, mellan 18 och 42 år, bedöms som flyktingar för att de kan tvingas till militärtjänst.

 • 1 december 2020

  PERSONUPPGIFTER FÅR ANVÄNDAS FÖR TEST

  Lagändring. Myndigheter får befogenhet att använda känsliga personuppgifter vid test av nya it-system.

 • DEBATT

  REMISSINSTANSERNA OM MIGRATIONSPOLITIKEN

  Remiss. Remisstiden har gått ut för den parlamentariska kommitténs lagförslag "en långsiktigt hållbar migrationspolitik".

 • 9 december 2020

  TVÅ ÅRS ANSTÄLLNING FÖR PERMANENT TILLSTÅND

  Riksdagsbeslut. Kravet på två års anställning för permanent uppehållstillstånd kvarstår trots regeringens förslag om sänkning.

 • 22 december 2020

  UTVISA 14-ÅRING FÖDD I SVERIGE BRYTER MOT BARNKONVENTIONEN

  Migrationsöverdomstolen. Omständigheterna är så exceptionella att det skulle bryta mot Barnkonventionen att utvisa flickan som aldrig har varit i föräldrarnas hemland.

 • 5 januari 2021

  FÖRLÄNGNING FÖR STUDIER BEHANDLAS ÄVEN OM TIDEN LÖPT UT

  Migrationsöverdomstolen. Ansökan om fortsatta studier enligt nya gymnasielagen ska behandlas även om den kommit in efter att förra tillståndet löpt ut.

 • 9 mars 2021

  ASYLSKÄL GENTEMOT TURKIET MÅSTE UTREDAS

  Migrationsöverdomstolen. Påstådda kopplingar till Gülenrörelsen måste utredas eftersom det kan leda till förföljelse.

 • 1 april 2021

  SPRÅKPLIKT FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD

  Lagändring. Kunskaper i svenska eller deltagande i språkundervisning blir krav för att kunna få försörjningsstöd.

 • 1 maj 2021

  LISTA ÖVER SÄKRA LÄNDER INFÖRS

  Lagändring. En lista över "säkra ursprungländer" införs. Asylsökande därifrån kan avvisas med omedelbar verkställighet.

 • 24 maj 2021

  EXTRA REMISS OM KRAV FÖR FAMILJEÅTERFÖRENING

  Remiss från socialförsäkringsutskottet. Utskottet frågar remissinstanserna om att skärpa kraven för anhöriginvandring.

 • 9 juni 2021

  RIKSDAGEN AVSLÅR LÄTTNADER I GYMNASIELAGEN

  Riksdagsbeslut. Regeringen (S + MP) får endast med sig Vänsterpartiet på lättnader i gymnasiereglerna och förslagen faller.

 • 9 juni 2021

  FORTFARANDE URSKILLNINGSLÖST VÅLD I JEMEN

  Migrationsverket. Urskillningslöst våld i Jemen gör att var och en löper risk som alternativt skyddsbehövande.

 • 18 juni 2021

  SAMORDNINGSNUMMER OCH KONTROLL AV FOLKBOKFÖRING

  Lagändring. Enskilda får rätt att begära samordningsnummer men med skärpt krav på identitet. En skyldighet att anmäla misstänkt felaktiga uppgifter i folkbokföringen införs.

 • 22 juni 2021

  RIKSDAGEN ANTAR OMARBETAD UTLÄNNINGSLAG

  Riksdagsbeslut. Ändringar i den ordinarie utlänningslagen införs med tidsbegränsade uppehållstillstånd och försörjningskrav.

 • DEBATT

  DEBATT KRING ”NYA” UTLÄNNINGSLAGEN

  Debatt. In i det sista debatteras utlänningslagen. Dagen för omröstningen demonstrerar eritreaner som inte kan återförenas.

 • 23 juni 2021

  INGEN NY PRÖVNING AV UTVISNING TILL TREDJE LAND

  Migrationsöverdomstolen. Den som inte fått sin asylansökan prövad i sak och som ska utvisas till ett tredje land kan inte få ny prövning.

 • 1 juli 2021

  ÖKAD UTLÄNNINGSKONTROLL

  Lagändring. Större befogenheter införs för Migrationsverket och Polisen att fotografera och ta fingeravtryck vid utlänningskontroller.

 • 8 juli 2021

  BARN SOM FÅTT SKYDD KAN UTVISAS EFTER FYLLDA 18

  Migrationsöverdomstolen. Barn utan vårdnadshavare från Afghanistan som fått stanna som alternativt skyddsbehövande kan utvisas efter 18.

 • KONSEKVENSER

  ÄRENDEN OM VÄNTETID ÖVERHOPAR DOMSTOLARNA

  Konsekvenser. Extremt långa handläggningstider leder till överklaganden som i sin tur anhopas i domstolarna.

 • 20 juli 2021

  OMARBETAD UTLÄNNINGSLAG TRÄDER I KRAFT

  Lagändringar. Ändringarna i utlänningslagen träder i kraft och den tillfälliga lagen upphör att gälla.

 • 15 augusti 2021

  AFGHANISTAN: BESLUTSSTOPP FÖRE MAKTÖVERTAGANDE

  Migrationsverket, regeringen. Verkställigheter till Afghanistan stoppas i juli, liksom beslutsfattande i asylärenden. Talibanernas maktövertagande skapar panik i Kabul. Sverige evakuerar lokalanställda mfl.

 • MOTSTÅND

  KRAV PÅ EVAKUERING OCH SKYDD I SVERIGE

  Motstånd. Afghaner i Sverige liksom många andra kräver att utvisningsbeslut upphävs och att fler som hotas av talibanregimen evakueras.

 • 30 november 2021

  AFGHANISTAN: ALLA KAN ANSÖKA OM NY PRÖVNING

  Migrationsverket. Beslutsstoppet för Afghanistan hävs. Alla med utvisningsbeslut kan begära ny prövning.

 • 17 december 2021

  VÄGLEDANDE DOM OM SÄRSKILT ÖMMANDE SKÄL FÖR BARN

  Migrationsöverdomstolen. Sällsynt livshotande sjukdom som inte kan behandlas i hemlandet är särskilt ömmande för tvååring.

 • 17 december 2021

  STOPP TILL GAZA UPPHÄVT MEN BARN FÅR STANNA

  Migrationsverket. Inget verkställighetsstopp för Gaza men barn kan åter få stanna på grund av ömmande omständigheter.

 • 28 februari 2022

  FAMILJEN SKA INTE UTVISAS MEDAN BARN UTREDS

  Migrationsöverdomstolen. Övriga familjen ska inte utvisas medan en familjemedlems skyddsskäl utreds.

 • 1 mars 2022

  NY TJÄNST EFTER SPÅRBYTE SKA ANNONSERAS

  Migrationsöverdomstolen. Ny arbetsgivare måste annonsera tjänsten i EU, även vid förlängning efter spårbyte.

 • 4 mars 2022

  FLYKTINGAR FRÅN UKRAINA FÅR TILLFÄLLIGT SKYDD

  EU / Migrationsverket. Massflyktsdirektivet aktiveras för flyktingar från Ukraina.

 • 18 mars 2022

  FÖRSLAG OM TRANSPORTÖRANSVAR LÄGGS PÅ IS

  Planerat lagförslag. Regeringen vill återinföra transportöransvar men avstår från att lägga fram förslaget.

 • 18 mars 2022

  PRAXIS FÖR BARN UTAN FAMILJ BEHÅLLS TROTS EU-DOM

  Migrationsverket. Barn kan ges utvisningsbeslut som verkställs flera år senare trots EU-dom som dömt ut liknande praxis.

 • 5 april 2022

  MASSFLYKTSTILLSTÅND GÅR FÖRE ANDRA TILLSTÅND

  Migrationsverket. Ansökningar om tillstånd för personer från Ukraina ska prövas först enligt massflyktsdirektivet.

 • 7 april 2022

  UKRAINARE SOM REST IN TIDIGARE KAN FÅ SKYDD

  Regeringsbeslut. Personer från Ukraina som kommit till Sverige 30 oktober eller senare kan få tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet

 • 21 april 2022

  AFGHANISTAN: ALLA BEVILJAS INTE NY PRÖVNING

  Migrationsverket om Afghanistan. Alla får inte längre ny prövning på grund av talibanernas maktövertagande.

 • 28 april 2022

  UNDANTAG FRÅN BYGGREGLER VID MASSFLYKT

  Regeringsbeslut. Undantag kan göras från plan- och byggregler för att ordna boende vid massflykt och andra ankomstboenden.

 • 29 april 2022

  UTREDNING OM BARNS RÄTT ATT KLAGA TILL FN

  Utredning. Möjligheten för barn att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen ska utredas.

 • 6 maj 2022

  FORTSATT GRÄNSKONTROLL

  Regeringsbeslut. Gränskontrollerna fortsätter att förlängas.

 • 20 maj 2022

  ÅTERVÄNDANDE TILL UKRAINA SKA STÖDJAS

  Uppdrag. Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att analysera behovet och föreslå insatser för återvändande till Ukraina.

 • 31 maj 2022

  DOMSTOL MÅSTE BEAKTA FUNKTIONSHINDER

  Migrationsöverdomstolen. Funktionshinder som påverkar utredningen måste beaktas av domstol.

 • 1 juni 2022

  FÖRSÖRJNINGSKRAV FÖR FAMILJ VID SPÅRBYTE

  Lagändring. Försörjningskrav för anhöriga efter spårbyte, anställningsavtal krävs för arbetstillstånd, färre kompetensutvisningar.

 • 22 juni 2022

  REGERINGEN KRÄVER FLER VERKSTÄLLDA UTVISNINGAR

  Uppdrag. Regeringen ålägger Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården att verkställa 50% fler utvisningar.

 • 22 juni 2022

  SPRÅKKRAV FÖR PERMANENT TILLSTÅND UTREDS

  Regeringsbeslut. Kunskaper i svenska och samhällskunskap som krav för permanent uppehållstillstånd utreds.

 • 23 juni 2022

  EU STYR BEDÖMNINGAR AV SOMALIA OCH IRAK

  Migrationsverket. Detaljerade riskprofiler i rättsliga ställningstaganden för Somalia och Irak bygger på rapporter från EU:s asylbyrå.

 • 23 juni 2022

  ÅTGÄRDER MOT SOCIAL DUMPNING UTREDS

  Regeringsbeslut. En utredare tillsätts för att undersöka social dumpning och föreslå åtgärder mot det.

 • 28 juni 2022

  ÖVERENSKOMMELSE MED TURKIET

  Överenskommelse. Sverige och Finland skriver under på samarbete med Turkiet om terroristbekämpning och vapenförsäljning.

 • KONSEKVENSER

  SKRÄCK FÖR UTLÄMNING BLAND OPPOSITIONELLA

  Konsekvenser. Erdogans lista över personer som begärs utlämnade sprider oro bland kurder och oppositionella i Sverige.

 • 30 juni 2022

  ÅTGÄRDSPAKET FÖR ATT ÖKA ÅTERVÄNDANDET

  Regeringsbeslut. En utredare tillsätts som ska föreslå åtgärder, till exempel längre preskriptionstid, större befogenheter för polisen.

 • 30 juni 2022

  ÅTERVÄNDANDECENTER SKA INRÄTTAS

  Uppdrag. Regeringen uppdrar åt Migrationsverket att redovisa hur särskilda boenden för asylsökande som fått avslag ska organiseras.

 • 30 juni 2022

  ARBETSTILLSTÅND UTREDS, SPÅRBYTE AVSKAFFAS

  Regeringsbeslut. Återinförande av arbetsmarknadsprövning och avskaffande av spårbyte ska utredas.

 • 1 juli 2022

  MASSFLYKTINGAR KAN ANVISAS TILL KOMMUNERNA

  Lagändring. Personer med skydd enligt massflyktsdirektivet kan anvisas för boende till kommunerna.