Webbinarium för kunskap

Den 25 mars 2020 arrangerade Asylkommissionen ett offentligt seminarium.  Syftet var bland annat att informera om den kommande antologin men också att inspirera till mer kunskapsbaserad analys av migrationspolitiken.

När seminariet skulle hållas hade pandemin brutit ut och det blev ett webbinarium. Inspelningen finns kvar och kan ses här nedan.

Ur programmet (där inledarna presenteras med dåvarande titlar):

  • Information om Asylkommissionen och kommissionens planerade antologi
  • Universitetslektor Louise Dane, knuten till Barnrättscentrum talar om den reglerade invandringen och barnets bästa. Vad betyder barnkonventionen?
  • Docent Torun Elsrud talar om de många avslagens tyranni: Åldersuppskrivna ungdomars erfarenheter av förluster och exkluderingsprocesser.
  • Juriststudenten Anders Roos talar om tolkningen av begreppet ”viljeyttring” vid tillämpning av gymnasielagen.
  • Presentation av en forskningssammanställning som gjorts för Asylkommissionens räkning av masterstudenterna Josefin Åström, Alva Nissen, Hammam Skaik och Linnea Roslund Gustavsson.

Se webbinariet här