Hearing om asylsökandes erfarenheter

Den 23 november 2019 arrangerade Asylkommissionen en hearing i Stockholm. Ambitionen var att samla in vittnesmål från asylsökande och papperslösa, personer som fått uppehållstillstånd, personer som lämnat Sverige eller som tagits i förvar, och även från människor som påverkats utan att själva ha varit asylsökande. Som ett led i detta – och ett sätt att ringa in viktga frågeställningar – hölls denna hearing i samarbete med flera lokala organisationer. Hearingen finansierades av FARR genom medel från Hugo Stenbecks Stiftelse, projektet Youth2020.

 

Nedan: Video med korta glimtar från hearingen, bland annat vittnesmål av några ungdomar som kommit till Sverige och mött en absurd asylprocedur. Sofia Häyhtiö från FARR berättar om syftet  med hearingen och innehållet. Frida Johansson Metso som är psykolog förklarar varför hon är där och vad asylpolitiken spelar för roll för hennes patienter.

Om hearingen