Forskningskartläggning, förteckning

Sortering: Tabellen kan sorteras om efter rubrikerna i översta raden.
Den innehåller 208 poster.

Sökning: Sök efter ämnesområde, författarnamn eller annat sökord i rutan ovanför tabellen.

Sammanfattningar: De publikationer som har en sammanfattning i denna kartläggning är markerade genom ljusblå titel som länkar till sammanfattningen.

Åtkomst: I kolumnen längst till höger finns information om var originaldokumentet kan sökas.

Författare (efternamn)ÅrtalTitelTyp av publikationÄmnesgruppTillgänglig på
Appelqvist & Zetterwall
2008Flyktingen och dess politik i ett föränderligt samhälleBokkapitel01.1 Asyl- och flyktingpolitik, generell policyI boken Migration och Etnicitet : Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle (1.a uppl) av Mehrdad Darvishpour, & Charles Westin. ISBN 9789144050058
Johansson2015Svensk invandrings- och flyktingpolitikBokkapitel01.1 Asyl- och flyktingpolitik, generell policyI boken Migration och Etnicitet: Perspektiv på ett mångkulturellt samhälle (2.a uppl) av Mehrdad Darvishpour, Charles Westin, Linda Karlsson. ISBN 9789144105239
Jutvik2020Governing Migration - On the Emergence and Effects of Policies Related to the Settlement and Inclusion of RefugeesDoktorsavhandling01.1 Asyl- och flyktingpolitik, generell policyhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-404108
Pannia, Federico, Terlizzi, & D'Amato2018Comparative Report Legal and Policy Framework of Migration GovernanceRapport01.1 Asyl- och flyktingpolitik, generell policyhttps://doi.org/10.5281/zenodo.1458945
Suter & Qvist2011The National Policy Frame for the Integration of Newcomers The Swedish CaseRapport01.1 Asyl- och flyktingpolitik, generell policyhttp://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:526423/FULLTEXT01.pdf
Bengtsson 2002Stat och kommun i makt(o)balans : En studie av flyktingmottagandetDoktorsavhandling01.2 Asyl- och flyktingpolitik, kommun-stat-relationerhttps://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4460223/1002048.pdf
Myrberg2017Local challenges and national concerns: municipal level responses to national refugee settlement policies in Denmark and SwedenVetenskaplig artikel01.2 Asyl- och flyktingpolitik, kommun-stat-relationerhttps://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0020852315586309
Asztalos Morell & Darvishpour2018The securitization of asylum-seeking in Sweden after 2015 in light of experiences of asylum-seeking adolescent girls with roots in AfghanistanBokkapitel01.3 Asyl- och flyktingpolitik, post-2015http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-41350
Borevi & Shakra2019Border Management & Migration Controls (Sweden – Country Report)Rapport01.3 Asyl- och flyktingpolitik, post-2015http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1343561/FULLTEXT01.pdf
Emilsson2018Continuity or change? The refugee crisis and the end of Swedish exceptionalism Working paper01.3 Asyl- och flyktingpolitik, post-2015http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-12872
Kazemi2021Unaccompanied Minors (Un-)made in Sweden - Ungrievable Lives and Access to Rights Produced through PolicyDoktorsavhandling01.3 Asyl- och flyktingpolitik, post-2015https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/68257
Linde, Lindegren & Sundelin2021High-Stakes counselling: when career counselling may lead to continuing residence or deportation of asylum-seeking youthsVetenskaplig artikel01.3 Asyl- och flyktingpolitik, post-2015https://doi.org/10.1080/01425692.2021.1941766
Salomonsson & Hedlund2018Where Do We Go From Here? Challenges and Strategies Following Additional Asylum Policy Restrictions in Sweden Policy note01.3 Asyl- och flyktingpolitik, post-2015https://academic.oup.com/jhrp/article-abstract/10/3/524/5280814
Shakra, Wirman & Szalanska2018Sweden - Country Report: Legal & Policy Framework of Migration GovernanceWorking paper01.3 Asyl- och flyktingpolitik, post-2015http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-360577
Tucker2018Sweden’s Temporary Asylum Law and the Indefinite Statelessness of RefugeeVetenskaplig artikel01.3 Asyl- och flyktingpolitik, post-2015http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-1276
Tucker & Hellström2017The Indefinite Statelessness of Refugees in Denmark and Sweden: Comparing the Impacts of the Temporary Asylum LawsWorking paper01.3 Asyl- och flyktingpolitik, post-2015http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-12950
Öberg & Sager2016Articulations of deportability. Changing migration policies in Sweden 2015/2016 Vetenskaplig artikel01.3 Asyl- och flyktingpolitik, post-2015http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-4478
Hedlund, Cederborg, & Zamboni2016The art of the (im)possible: legislators' experiences of the lawmaking process when reforming migration lawVetenskaplig artikel01.4 Asyl- och flyktingpolitik, tjänstemän och lagstiftarehttps://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/20508840.2016.1158391
Hydén & Lundberg
2003Inre utlänningskontroll i Schengens Sverige: Dilemma i polisers arbeteLicentiatavhandling01.4 Asyl- och flyktingpolitik, tjänstemän och lagstiftarehttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-7444
Abiri2008Migration och AsylrättBokkapitel01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigtI boken Jämförande Politik (Upplaga 1) av Jessica Lindvert & Isabell Schierenbeck ISBN 9789147086535
Abiri2000The securitisation of migration: towards an understanding of migration policy changes in the 1990s : the case of SwedenDoktorsavhandling01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigtISBN: 9187380471, Abstract tillgängligt på https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/12873
Andersson & Nilsson2011Asylum Seekers and Undocumented Migrants’ Increased Social Rights in Sweden Vetenskaplig artikel01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigthttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1468-2435.2009.00586.x
Bevelander & Petersson2014"Crisis, oh that crisis!" : The Financial Crisis and its Impacts on Migration in Europe Bokkapitel01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigthttps://books.google.se/books?hl=en&lr=&id=i87GAwAAQBAJ
Bolin, Lidén, & Nyhlén2014Do Anti-immigration Parties Matter? The Case of the Sweden Democrats and Local Refugee PolicyVetenskaplig artikel01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigthttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-9477.12031
Borg & Nilsson2005Från Asylsökande till Illegal Invandring: Implikationer för svensk migrationspolitik Rapport01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigthttps://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:131137/FULLTEXT01
Hinnfors, Spehar & Bucken Knapp2012The missing factor: why social democracy can lead to restrictive immigration policyVetenskaplig artikel01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigthttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2011.607348
Hovemyr & Ratcovich2018Rättsliga hinder för att ersätta rätten att söka asyl i EU med ett EU-gemensamt kvotflyktingsystemPolicy brief01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-165007
Khayati2017Stigmatisering och rasism i det svenska migrationssamtalet och det diasporiska motståndetVetenskaplig artikel01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigthttp://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1085237/FULLTEXT01.pdf
Nielsen2011"The disputed demarcations of the welfare state: Dilemmas of citizenship and migration policy controversy in contemporary Sweden." ECPR General Conference, ReykjavikKonferensbidrag01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigtInte tillgänlig online. Info om publikation: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-14183
Norström2004I väntan på asyl - retorik och praktik i svensk flyktingpolitikDoktorsavhandling01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigtEnbart tillgänglig som tryckt bok, ISBN: 91-89140-29-X Mer info och abstract: https://portal.research.lu.se/sv/publications/waiting-for-asylum-rhetoric-and-practice-in-swedish-refugee-polic
Schierup2010”Diversity” and Social Exclusion in Third Way Sweden The ”Swedish Model” in Transition, 1975–2005 (Rapport01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-65871
Schierup & Scarpa2018Migration: ett hot mot välfärden?Bokkapitel01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigtIngår i boken Nation i ombildning: essäer om 2000-talets Sverige / [ed] Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup och Anders Neergaard, Stockholm: Boréa Bokförlag, 2018, 1, s. 31-77
Schierup & Scarpa2018Who Undermines the Welfare State? Austerity-Dogmatism and the U-Turn in Swedish Asylum PolicyVetenskaplig artikel01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigthttps://www.cogitatiopress.com/socialinclusion/article/view/1285/1285
Schoultz2014Controlling the Swedish state. Studies on formal and informal bodies of control Doktorsavhandling01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigthttp://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:768796/FULLTEXT01.pdf
Skodo2018Migrant Smuggling, Reasons for Fleeing, and Uses of Asylum Capital among Afghan Asylum Seekers in SwedenVetenskaplig artikel01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigthttps://www.lu.se/lup/publication/2eff8f21-3f27-472f-b1e7-0ed88485670b
Slavnic2016In The Shadow Of Uncertainty Refugee protection, short-sighted pragmatism and the problems of mixed “ethnic” identitiesBokkapitel01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigthttp://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1382068/FULLTEXT01.pdf
Spehar, Bucken Knapp & Hinnefors 2011Ideology and Entry Policy: Why Non-Socialist Parties in Sweden Support Open Door Migration PoliciesPaper01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigthttps://dspace.stir.ac.uk/handle/1893/3474
Stern2014“Our Refugee Policy is Generous": Reflections on the Importance of a State's Self-ImageVetenskaplig artikel01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigthttps://academic.oup.com/rsq/article-abstract/33/1/25/1570405
Södergran2000Svensk invandrar- och integrationspolitik: en fråga om jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheterDoktorsavhandling01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigthttp://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:561752/FULLTEXT01.pdf
Wennström & Öner2019Political Hedgehogs: The Geographical Sorting of Refugees in Sweden Vetenskaplig artikel01.5 Asyl- och flyktingpolitik, övrigthttps://www.ifn.se/wfiles/wp/wp1266.pdf
Björnberg2011Social Relationships and Trust in Asylum Seeking Families in SwedenVetenskaplig artikel02. Asylprocesshttps://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.5153/sro.2286
Linell & Keselman2012Trustworthiness at stake. Trust and distrust in investigative interviews with Russian adolescent asylum-seekers in SwedenBokkapitel02. AsylprocessFinns i boken Trust and conflict: representation, culture and dialogue av Ivana Marková; Alex Gillespie, New York: Rutledge ISBN : 9780415593465
Magnusson 2011Refugeeship - A project of justification Claiming asylum in England and Sweden Doktorsavhandling02. Asylprocesshttp://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:404092/FULLTEXT01.pdf
Noll2010The 2007 rejection of anonymous language analysis by the Swedish Migration Court of Appeal: A precedent?Bokkapitel02. Asylprocesshttps://lup.lub.lu.se/search/publication/4004882
Ottosson & Lundberg2013‘People Out of Place’? Advocates’ Negotiations on Children’s Participation in the Asylum Application Process in SwedenVetenskaplig artikel02. Asylprocesshttps://academic.oup.com/lawfam/article-abstract/27/2/266/940828 [Fulltext inte offentligt tillgänglig]
Segenstedt, Zamacona Aguirre, Hallstedt, Hökfelt & Petersson2015Tortyrskador i asylprocessen under lupp: Hur värderas tortyrskador i den svenska asylprocessen och vad krävs för att få skydd?Rapport02. Asylprocesshttp://d20tdhwx2i89n1.cloudfront.net/image/upload/gprtiqctpat3ihyvplfb.pdf
Stern2013Country guidance in asylum cases: approaches in the UK and SwedenWorking paper02. Asylprocesshttps://sas-space.sas.ac.uk/4956/1/RLI_Working_Paper_No.9.pdf
van Veldhuizen, Horselenberg, Landström, Granhag & van Koppen2017Interviewing asylum seekers: A vignette study on the questions asked to assess credibility of claims about origin and persecutionVetenskaplig artikel02. Asylprocesshttps://gup.ub.gu.se/publication/246749
Wadensjö, Rehnberg & Nikolaidou2021Tolkfunktionen i asylprocessenKunskapsöversikt02. Asylprocesshttp://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1556775/FULLTEXT01.pdf
Wadensjö, Rehnberg & Nikolaidou2021Från tolkad interaktion till enspråkig text - om en asylberättelses framväxtVetenskaplig artikel02. Asylprocesshttp://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1595020/FULLTEXT02.pdf
Andersson2012International conventions and the regulation of migration : The convention on the rights of the child and SwedenVetenskaplig artikel02. Asylprocesshttps://brill.com/view/journals/chil/20/1/article-p122_7.xml [Fulltext inte offentligt tillgänglig]
Backlund & Malmsten2013Barnets bästa? En studie om asylsökande barn i socialtjänstens barnavårdRapport03. Barns rättigheter i asylprocessenhttps://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnets-basta
Dane2019Den reglerade invandringen och barnets bästa Barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftningDoktorsavhandling03. Barns rättigheter i asylprocessenhttp://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1343690/FULLTEXT02.pdf
Dane2019Reflektioner kring barnkonventionens ökade betydelse för rätten att få leva tillsammans med sin famiBokkapitel03. Barns rättigheter i asylprocessenhttp://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1286706/FULLTEXT01.pdf
Eastmond & Ascher2011In the Best Interest of the Child? The Politics of Vulnerability and Negotiations for Asylum in SwedenVetenskaplig artikel03. Barns rättigheter i asylprocessenhttps://doi.org/10.1080/1369183X.2011.590776 [Fulltext inte offentligt tillgänglig]
Jacobsson & Olsson2009Hur brister i förståelsen av barns rättigheter hindrar en rättssäker prövning av barns asylskälBokkapitel03. Barns rättigheter i asylprocessenhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-10406
Janson-Keshavarz, Lundberg, & Obenius2020Civilsamhällets arbete med nyanländas delaktighet i samhället - En rapport om förskjutningar av välfärdsansvar i Sverige under perioden 2016-2019Rapport03. Barns rättigheter i asylprocessenhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-167002
Josefsson2016Children at the bordersDoktorsavhandling03. Barns rättigheter i asylprocessenhttp://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1056799/FULLTEXT01.pdf
Karlsson2021Children’s lived rights - The everyday politics of asylum-seeking childrenDoktorsavhandling03. Barns rättigheter i asylprocessenhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-196685
Lundberg2011The Best Interests of the Child Principle in Swedish Asylum Cases: The Marginalization of Children’s Rights Vetenskaplig artikel03. Barns rättigheter i asylprocessenhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-2186
Lundberg & Lind2016Barn i migrationsprocessen: En undersökning av hur barnets rättigheter i barnkonventionen kommer till uttryck i praktisk rättstillämpning på Migrationsverket när tjänstemän fattar beslut om uppehållstillstånd för barn i familj som sökt asyl Vetenskaplig rapport03. Barns rättigheter i asylprocessenhttp://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1174543/FULLTEXT01.pdf
Lundberg & Lind2017Technologies of Displacement and Children’s Rights to Asylum in Sweden Vetenskaplig artikel03. Barns rättigheter i asylprocessenhttps://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1398652/FULLTEXT01.pdf
Nilsson2007Barns rätt i gränsland. Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillståndDoktorsavhandling03. Barns rättigheter i asylprocessenhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1090
Ottosson, Eastmond & Scheierenbeck2013Safeguarding a Child Perspective in Asylum Reception: Dilemmas of Children’s Case Workers in SwedenVetenskaplig artikel03. Barns rättigheter i asylprocessenhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-126287
Asp2017Frivilligresurser under flyktingsituationen - Frivilliga försvarsorganisationer och trossamfunds förmåga att möta samhällets behov hösten 2015Rapport04. Civilsamhällethttp://fhs.diva-portal.org/smash/get/diva2:1077612/FULLTEXT01.pdf
Asztalos Morell 2018Contestations of the Swedish Deportation Regime: Civil Mobilisation for and with Afghan YouthBokkapitel04. Civilsamhällethttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-42279
Ideström & Linde2019Welfare State Supporter and Civil Society Activist: Church of Sweden in the “Refugee Crisis” 2015Vetenskaplig artikel04. Civilsamhällethttp://dx.doi.org/10.17645/si.v7i2.1958
Joorman2016Asylstafetten: a longitudinal ethnographic study of protest walks against the detention of asylum seekers in SwedenVetenskaplig artikel04. Civilsamhällethttps://egpress.org/papers/asylstaffetten…
Peterson2017Humanitarian Border Workers in Confrontation with the Swedish State’s Border Making Practices: “The Death of the Most Generous Country on Earth” Vetenskaplig artikel04. Civilsamhällethttps://doi.org/10.1080/08865655.2017.1402199 [Fulltext inte offentligt tillgänglig]
Söderman2019Resistance Through Acting: Ambivalent Practices of the No Border MusicalDoktorsavhandling04. Civilsamhällethttps://www.lunduniversity.lu.se/lup/…
Turunen & Weinryb2019Organizing service delivery on social media platforms? Loosely organized networks, co-optation, and the welfare stateVetenskaplig artikel04. Civilsamhällethttps://doi.org/10.1080/14719037.2019.1619805
Cegrell Karlander2021Officialprincipen i Migrationsprocessen - Domstolens utredningsansvarDoktorsavhandling05. Domstolarnahttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-432861
Johannesson2018Exploring the “Liberal Paradox” from the Inside: Evidence from the Swedish Migration CourtsVetenskaplig artikel05. Domstolarnahttps://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0197918318767928
Johannesson2017In Courts We Trust - Administrative Justice in Swedish Migration CourtsDoktorsavhandling05. Domstolarnahttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-138909
Johannesson2012Performing Credibility : Assessments of Asylum Claims in Swedish Migration Courts Vetenskaplig artikel05. Domstolarnahttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-83534
Joorman2019Legitimized Refugees: A Critical Investigation of Legitimacy Claims within the Precedents of Swedish Asylum Law Doktorsavhandling05. Domstolarnahttps://portal.research.lu.se/ws/files/62136551
Martén2015Political Bias in Court? Lay Judges and Asylum AppealsRapport05. Domstolarnahttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-252356
Lundberg2017Medicinska åldersbedömningar Bokkapitel06.1 Ensamkommande, åldersbedömninghttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-144799
Mostad & Tamsen2018Error rates for unvalidated medical age assessment procedures Vetenskaplig artikel06.1 Ensamkommande, åldersbedömninghttps://doi.org/10.1007/s00414-018-1916-3
Noll2016Junk Science? Four Arguments Against the Radiological Age Assessment of Unaccompanied Minors Seeking AsylumVetenskaplig artikel06.1 Ensamkommande, åldersbedömninghttp://dx.doi.org/10.1093/ijrl/eew020
Aflaki Narbutaité, Schneider, Eriksson & Schneider2019Idéburet offentligt partnerskap - lärdomar från en avveckling, tillitsbaserade relationer och jämförelsen med upphandlingar. Ett kunskapsunderlag från följeforskning av IOP Ensamkommande i Göteborg 2018 Rapport06.2 Ensamkommande, övrigthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-55842
Ascher, Backlund, Mattsson & Munthe2018Stöd till ensamkommande barn och unga: Effekter, erfarenheter och upplevelser Systematisk litteraturöversikt och etiska och samhälleliga aspekterRapport SBU06.2 Ensamkommande, övrigthttps://www.sbu.se/contentassets/ea85f841b45f
Brunnsberg & Aytar 2012På väg in i det svenska samhället Slututvärdering av Solitario – dagverksamhet för ensamkommande barn i EskilstunaRapport06.2 Ensamkommande, övrigthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-14569
Celikaksoy & Wadensjö2016Kartläggning av erfarenheter och forskning om ensamkommande flyktingbarn i Sverige och andra länderRapport till arbetsförmedlingen06.2 Ensamkommande, övrigthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-128764
Celikaksoy & Wadensjö2019Refugee Youth in Sweden who Arrived as Unaccompanied Minors and Separated Children Vetenskaplig artikel06.2 Ensamkommande, övrigthttps://journal-njmr.org/articles/abstract/10.2478/njmr-2019-0020/
Eriksson, Ghazinour, Hanberger, Isaksson & Wimelius2014Utvärdering av insatser för ensamkommande barn och ungdomar i Umeå 2012-2013: SlutrapportUtvärderingsrapport06.2 Ensamkommande, övrigthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-89815
Ghazinour, Eriksson & Eklund-Wimelius2019Ensamkommande barns placering vid SiS särskilda ungdomshem: Vilka placeras, hur mår de och vilka insatser får deVetenskaplig artikel06.2 Ensamkommande, övrigthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-163495
Gustafsson2015The reception of separated minors in Sweden: To receive with grace and knowledge Bokkapitel06.2 Ensamkommande, övrigthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-46740
Hedlund2014Barn i migrationsprocessenBokkapitel06.2 Ensamkommande, övrigtIngår i boken: Barnperspektiv i socialtjänstens arbete / [red] Ann-Christin Cederborg, Malmö: Gleerups Utbildning AB , 2014, s. 71-102
Hedlund2017Constructions of credibility in decisions concerning unaccompanied minorsVetenskaplig artikel06.2 Ensamkommande, övrigthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-127102
Hedlund2019Godmanskap for ensamkommande barn - dilemman i det offentligas ansvarBokkapitel06.2 Ensamkommande, övrigthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-167766
Hedlund2016Drawing the limits: Unaccompanied minors in Swedish asylum policy and procedureDoktorsavhandling06.2 Ensamkommande, övrigthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409628
Hedlund & Cederborg2015Legislators’ perceptions of unaccompanied children seeking asylumVetenskaplig artikel06.2 Ensamkommande, övrigtInte offentligt tillgänglig, abstract tillgängligt via länk
Hedlund & Wimark2019Unaccompanied children claiming asylum on the basis of sexual orientation and gender identityVetenskaplig artikel06.2 Ensamkommande, övrigthttps://academic.oup.com/jrs/article/32/2/257/5043441 [Inte offentligt tillgänlig, abstract tillgängligt via länk]
Hessle2009Ensamkommande men inte ensamma: Tioårsuppföljning om ensamkommande asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i SverigeDoktorsavhandling06.2 Ensamkommande, övrigthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-29580
Lundberg & Dahlquist2012Unaccompanied Children Seeking Asylum in Sweden: Living Conditions from a Child-Centred PerspectiveVetenskaplig artikel06.2 Ensamkommande, övrigthttps://academic.oup.com/rsq/article-abstract/31/2/54/1572585 [endast abstract]
Johansson, Asanovska, Edgren & Jägervi2007Ensamkommande traumatiserade flyktingbarn-fyra fallrapporter. Uppehållstillstånd kan ge psykiatriska komplikationerArtikel i facktidskrift06.2 Ensamkommande, övrigthttps://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2009/04/
Martinsson & Reimers2019Civil Servants Talk Back – Political Subjectivity and (Re) Constructions of the NationVetenskaplig artikel06.2 Ensamkommande, övrigthttps://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0896920519839768 [Fulltext inte offentligt tillgänglig]
Politidis Palm och Naji2020Jag vill vara fri - En rättslig granskning av hbtqi-ungdomars asylärenden och nio berättelser om Sverige Rapport06.2 Ensamkommande, övrigthttps://newcomersyouth.se/sv/jag-vill-vara-fri/
Stretmo2014Governing the unaccompanied child - Media, policy and practiceDoktorsavhandling06.2 Ensamkommande, övrigthttps://gupea.ub.gu.se/handle/2077/36106
Stretmo & Melander2013Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna gruppRapport06.2 Ensamkommande, övrigthttps://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/farjagvaramed
Wernesjö2019Across the threshold: negotiations of deservingness among unaccompanied young refugees in SwedenVetenskaplig Artikel06.2 Ensamkommande, övrigthttps://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1584701
Wimelius, Eriksson, Isaksson & Ghazinour2017Swedish Reception of Unaccompanied Refugee Children - Promoting Integration? Vetenskaplig Artikel06.2 Ensamkommande, övrigthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-115630
Wimelius, Eriksson, Isaksson, Hanberger, & Ghazinour2012Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar förutsättningar för mottagandet och kunskapslägetRapport06.2 Ensamkommande, övrigthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-58762
Östman2019Unaccompanied Refugee Minors and Political Responses in Sweden: Challenges for Social WorkDoktorsavhandling06.2 Ensamkommande, övrigthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-36044
Noll2016Flykten till Europa och EU:s invandrings- och asylpolitikBokkapitel07. EUIngår i boken EU och de nya säkerhetshoten. Antonia Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski & Lars Oxelheim. ss. 229-250. [Länk till abstract]
Noll2018Security in a liberal union: EU asylum and migration control policiesBokkapitel07. EUI boken; The European Union Facing the Challenges of Multiple Security Threats. Abstract kan hittas här; https://doi.org/10.4337/9781788111058.00014
Parkhouse 2016Asyl- och migrationspolitik: väktare av den svenska modellenBokkapitel07. EUhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-24045
Ratovich2016Folkrätten, EU-rätten och flyktingarna på MedelhavetVetenskaplig artikel07. EUhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-130725
Spång2006Europeisering av svensk invandrarpolitikWorking paper07. EUhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-7800
Cochran Bech, Borevi & Mouritsen2017A 'civic turn' in Scandinavian family migration policies? Comparing Denmark, Norway and SwedenVetenskaplig Artikel08. Familjeåterföreninghttps://comparativemigrationstudies.springeropen.co
Borevi2018Familj, medborgarskap, migration. Sveriges politik för anhörigainvandring i ett jämförande perspektivRapport08. Familjeåterföreninghttps://www.delmi.se/publikationer/rapport-och-pb-2018-5
Borevi2015Family Migration Policies and Politics: Understanding the Sewedish ExceptionVetenskaplig artikel08. Familjeåterföreninghttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-25726
Edström2007Sweden: Study on the implementation of the family reunification directive 2003/86/ECReport08. Familjeåterföreninghttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-17722
Häckner Posse2019Hur tänker du förslrja dig? - En studie av försörjningskraver vid anhöriginvandring och av rättsliga kontroll- och sållningsmekanismer under nyanlända personers etablering i SverigeVetenskaplig artikel08. Familjeåterföreninghttps://lup.lub.lu.se/record/2e7a2c9d-9718-4c2f-9a48-0e5b1eaddbb8
Lundberg, Hellström & Hökfelt2010Rätten till familjBokkapitel08. FamiljeåterföreningIngår i boken Mänskliga rättigheter: juridiska perspektiv, av A. Lundberg, Liber, 2010, s. 321-335
Reikkola & Nilsson 2011Conditions for family reunification in the European Union: Sweden National Report to the European Policy Centre on teh Family Reunification ProjectRapport08. Familjeåterföreninghttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-50979
Rosén 2010Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till SverigeDoktorsavhandling08. Familjeåterföreninghttps://portal.research.lu.se/ws/files/3830938/1715976.pdf
Thapar-Björkert & Borevi2016Gender and the 'integrationist turn' : Comparative Perspectives on marriage migration in the UK and SwedenVetenskaplig artikel08. Familjeåterföreninghttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-25115
Klamberg2013Gränsdragningen mellan utlänningslagen och svensk straffrättVetenskaplig artikel09.Fastställande av status/Skyddsgrundhttps://www.legal-tools.org/doc/d861ea/pdf/
Magnusson 2008A question of definition - The concept of internal Conflict in the Swedish Aliens actVetenskaplig artikel09.Fastställande av status/Skyddsgrundhttps://brill.com/view/journals/emil/10/4/article-p381_1.xml [Inte offentligt tillgänglig, abstract tillgängligt via länk]
Noll & Popovic 2011Flyktingstatus - en marginaliserad resurs i svensk asylrätt?Vetenskaplig artikel09.Fastställande av status/Skyddsgrundhttp://www.jt.se/author.asp?uid=700 [Fulltext inte offentligt tillgänglig]
Segenstedt & Stern2011Vad krävs för att få skydd?Rapport09.Fastställande av status/Skyddsgrundhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:rkh:diva-1991
Stern2009Skyddsbedömningar i övrigt: ett svårtolkat begrepp?Bokkapitel09.Fastställande av status/Skyddsgrundhttps://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1405541/FULLTEXT01.pdf
Wettergren & Wikström2014Who is a Refugee? Political Subjectivity and the Categorisation of Somali Asylum Seekers in SwedenVetenskaplig artikel09.Fastställande av status/Skyddsgrundhttps://doi.org/10.1080/1369183X.2013.830502 [Inte offentligt tillgänglig, abstract tillgängligt via länk]
Zamacona Aquirre 2012Förvar under lupp: En studie av rättssäkerhet för asylsökande i förvarRapport10. Förvarhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:rkh:diva-1995
Hellström & Nilsson 2009Övervakning av försvarstagnas mänskliga rättigheter: en metodBokkapitel10. Förvarhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-8501
Khosravi2009Sweden: Detetion and Deportaion of Asylum SeekersVetenskaplig artikel10. Förvarhttps://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0306396809102996 [abstract]
Puthooparambil2016Life in Immigration Detention Centers: an exploration of health of immigrant detainees in Sweden and thre other EU member states Doktorsavhandling10. Förvarhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-272493
Rodin 2016Biopolitics, border management and the frame of humanization of 'total institutions': experiences and representations of Swedish immigrant detetion Vetenskaplig artikel10. Förvarhttps://jsps.hse.ru/article/view/3275/2843
Carlzén & Zdravkovic2016Promoting refugees' right to health and social inclusion: a systemic approach Rapport11. Hälsa och levnadsvillkor i asylprocessen http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-3969
Ekblad2009Upplevd ohälsa hos vuxna asylsökande Bokkapitel11. Hälsa och levnadsvillkor i asylprocessen http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-8504
Ekblad, Linander & Asplund2012An exploration of the connection between two meaning perspectives: an evidence-based approach to health information delivery to vulnerable groups of Arabic- and Somali-speaking asylum seekers in a Swedish contextVetenskaplig artikel11. Hälsa och levnadsvillkor i asylprocessen https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1757975912453182
Hamed & Bradby2017Asylsökande barns hälso behov i SverigeVetenskaplig artikel11. Hälsa och levnadsvillkor i asylprocessen http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1607/1552
Jonzon2019Health assessments of asylum seekers within the Swedish healthcare systemDoktorsavhandling11. Hälsa och levnadsvillkor i asylprocessen http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-158778
Kjellström, Palaszewski, Cherigui, Telemo, Henning & Ascher2017Asylsökandes vårdkonsumtion i Västra Götaland 2011-2016Fördjupningsrapport verksamhetsanalys11. Hälsa och levnadsvillkor i asylprocessen https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/...
Leiler, Bjärtå, Ekdahl & Wasteson2019Mental health and quality of life among asylum seekers and refugees living in refugee housing facilities in SwedenVetenskaplig artikel11. Hälsa och levnadsvillkor i asylprocessen http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-35290
Merenius & Sellgren Karlsson2020Brott och brottutsatthet på kollektiva asylboenden under 2018Rapport11. Hälsa och levnadsvillkor i asylprocessen https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/…
Pacheco, Jonzon & Hurtig2016Health assessments and the Right to Health in Seden Asylum seekers' perspectiveVetenskaplig artikel11. Hälsa och levnadsvillkor i asylprocessen http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-126498
Sandahl, Norredam, Hjern, Ascher & Smith Neilsen 2013Policies of access to healthcare services for accompanied asylum-seeking children in the Nordic countriesVetenskaplig artikel11. Hälsa och levnadsvillkor i asylprocessen Inte offentlight tillgänglig, abstract tillgängligt via länk
Stubbe Ostergaard, Norredam, Mock Munoz de Luna, Blair, Goldfeld & Hjern2017Restricted Healthcare entitlements for child migrants in Europe and Australia Vetenskaplig artikel11. Hälsa och levnadsvillkor i asylprocessen https://academic.oup.com/eurpub/article/27/5/869/3867788
Tinghög, Arwidson, Sigvardsdotter, Malm & Saboonchi2016Nyanlända och asylsökande i Sverige: En studie av psykisk ohälsa, trauma och levnadsvillkorRapport11. Hälsa och levnadsvillkor i asylprocessen https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:rkh:diva-2324
Zamacona Aguirre & Hökfelt2009Riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov: ett fungerande verktyg?Bokkapitel12. Kvinnors skälhttps://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-8500
Eastmond 2010Gäster i välfärden? Föräldraskap i asylprocessenBokkapitel13. Mottagande https://www.gu.se/sites/default/files/…
Gustafsson & Johansson2019A worthy reception? Ambivalences in Social Work with Refugees and Migrants in SwedenVetenskaplig artikel13. Mottagande https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-78074
Herrman & Kullgren2018"We are here now!" Mobilisering och självorganisering bland flyktingar på Restad gårdRapport13. Mottagande https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-13063
Jansson2021(O)lika anvisning och mottagning: om mottagande enligt 2016 års bosättningslag ur anvisade nyanländas perspektiv Rapport13. Mottagande https://gup.ub.gu.se/file/208482
Johansson & Thor Thureby2019Flyktingarna, det civila samhället och staten: en exposé över flyktingsmottagandets svenska historia Bokkapitel13. Mottagande https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-79431
Jämte & Pitti2019Strategic interplay in times of crisis: Opportunities and challenges for state-civil society interaction during the Swedish "Refugee Crisis" of 2015-2016Vetenskaplig artikel13. Mottagande http://siba-ese.unisalento.it/index.php/paco/article/view/21072/17814
Linell 2019Resilient mottagande av flyktingar - ett europeiskt perspektiv Working paper13. Mottagande https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-36127
Osanami Törngren, Öberg & Righard2018The Role of Civil Society in the Integration of Newly Arrived Refugees in SwedenBokkapitel13. Mottagande https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-8526
Ottosson2016Utan given hemvisit: Barnperspektiv i den svenska asylprocessenDoktorsavhandling13. Mottagande http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-126291
Svensson2017Hoppet om en framtidsplats. Asylsökande barn i den svenska skolanDoktorsavhandling13. Mottagande https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/52611
Svensson & Eastmond2013"Betwixt and between": Hope and the meaning of shool for asylum-seeking children in SwedenVetenskaplig artikel13. Mottagande http://doi.org/10.2478/njmr-2013-0007
Weber2020Borders and Barriers - Studies on Migration and Integration in the Nordic and Mexico-U.S. settingsDoktorsavhandling13. Mottagande http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-176113
Zetterqvist Nelson & Hagström2016Nyanlända barn och densvenska mottagningsstrukturen: Röster om hösten en kunskapsöversiktKunskapsöversikt13. Mottagandehttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-141804
Andersson, Bendz & Olofsson Stensöta2018The Limits of a Commitment? Public Responses to Asylum Policy in SwedenVetenskaplig artikel14. Opinionhttps://doi.org/10.1111/1467-9477.12125 [Inte offentligt tillgänglig, abstract tillgängligt via länk]
Carlsson, Dahl & Rooth2015Do politicians change public attitudes?Vetenskaplig artikel14. Opinion http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-50309
Ghersetti & Odén2018Flyktingkrisen 2015: Mediernas bevakning och allmänhetens åsikterForskingsrapport14. Opinionhttps://docplayer.se/103161634-Flyktingkrisen-mediernas-b…
Andersson, Hjern & Ascher2018Undocumented asult migrants in Sweden: Mental Health and associated factorsVetenskaplig artikel15. Papperslöshethttps://doi.org/10.1186/s12889-018-6294-8
Ascher & Wahlström Smith2016"Bli inte hopplösa." EnStudie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situationRapport15. Papperslöshethttp://www.allmannabarnhuset.se/wp-…
Barkensjö, Greenbrook, Rosenlund, Ascher, & Elden2018The need for trust and saftey inducing encounters: a qualitative exploration of women's experiences of seeking perinatal care when living as undocumented migrants in SwedenVetenskaplig artikel15. Papperslöshethttps://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral…
Biswas, Toebes, Hjern, Ascher & Norredam2012Acess to health care for undocumented migrants from a human rights perspective: A comparative study of Denmark, Sweden, and the NetherlandsVetenskaplig artikel15. Papperslöshethttps://www.hhrjournal.org/2013/08/access-to-health-...
Enskär, Ankarcrona, Jörgense & Huus2012Undocumented Refugee Children in Swedish Healthcare: Nurses' Knowlede concerning regulations and their attitudes about the careVetenskaplig artikel15. Papperslöshethttps://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/010740831203200110
Envall, Vestin, Björngren Cuadra, Ascher, Staaf & Khosravi2010Papperslösa. Social Rapport 2010Rapport15. Papperslöshethttps://www.socialstyrelsen.se/globalassets/
Gullberg & Whilborg2014Nurses' experiences of encountering undocumented migrants in Swedish emergency healthcareVetenskaplig artikel15. Papperslöshethttps://www.emerald.com/insight/content/doi/ [Inte offentligt tillgänglig, abstract tillgängligt via länk]
Gunneflo & Selberg2010Discourse or Merely Noise? Regarding the Disagreement on UndocumentVetenskaplig artikel15. Papperslöshethttps://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1559789
Hansson2008Sårbarhet och möjligheter - Om papperslösa immigranters situation i majoritetssamhälletRapport15. Papperslöshethttp://www.rosengrenska.org/pdfs/SarbarhetOchMojligheter.pdf
Khosravi2010An Ethnography of migrant 'illegality' in Sweden: Included yet excepted? Vetenskaplig artikel15. Papperslöshethttps://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3366/E1755088210000479
Klingberg2015Tandvård för dem som inte kan betala: Etiska aspekter på tandvård för papperslösaBokkapitel15. Papperslöshethttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-10431
Lind2018Sacrificing parents on the altar of children's rights: Intergenerational struggles and rights in deportabilityVetenskaplig artikel15. Papperslöshethttps://doi.org/10.1016/j.emospa.2018.07.001
Lind2020The Politics of Undocumented Migrant ChildhoodsDoktorsavhandling15. Papperslöshethttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-18177
Lind2020The Continuous Spatial Vulnerability of Undocumented Migrants: Connecting Experiences of “Displaceability” at Different Scales and SitesVetenskaplig artikel15. Papperslöshethttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-17410
Lundberg & Kjellbom2018Olika rättsliga rum for en skälig levnadsnivå?: En rättskartografisk analys av SoL och LMA i domstolspraktiken Vetenskaplig artikel15. Papperslöshethttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-151605
Lundberg & Spång 2016Papperlösa och Hanna Arendts reflektion om rätten att ha rättigheterBokkapitel15. Papperslöshethttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-144798
Lundberg & Spång 2017Deportability status as Basis for Human Rights Claims - Irregularised Migrant' Rights to Health Care in Sweden Vetenskaplig artikel15. PapperslöshetEj tillgänglig online, abstract via länk
Nielsen2016Challenging Rightlessness: On Irregular Migrants and the Contestaion of Welfare State Demarcation in SwedenDoktorsavhandling15. Papperslöshethttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-49015
Noll 2008The asylum system, migrant networks and the informal labour marketBokkapitel15. Papperslöshethttps://portal.research.lu.se/en/publications…
Nordling2017Destabalizing citizenship practices? Social Work and Undocumented Migrants in SwedenDoktorsavhandling15. Papperslöshethttps://www.lu.se/lup/publication/93c1965b-df73-4a9b-b234-4e07ee36b9b6
Nordling & Persdotter2021Bordering through destitution: the case of social assistance to i irregularised migrants in Malmö, SwedenVetenskaplig artikel15. Papperslöshethttps://doi.org/10.1080/2156857X.2021.1940246
Nordling, Sager & Söderman2017From citizenship to mobile commons: Reflections on the local struggles of undocumented migrants in the City of MalmöVetenskaplig artikel15. PapperslöshetFulltext inte offentligt tillgänglig, abstract via länk
Ohlson2006Irregulära migranter - osynliga och diskriminerade inom sjukvårdenBokkapitel15. Papperslöshethttps://www.regeringen.se/contentassets/764bc18a97…
Sager 2015Constructions of Deportability in Sweden: Refused Asylum Seekers' Experiences in Relataion to Gender, Family and ReproductionVetenskaplig artikel15. PapperslöshetFulltext inte offentligt tillgänglig, abstract via länk
Sager 2011Everyday Clandestinity: Experinces on the margins of citizenship and migration polices Doktorsavhandling15. Papperslöshethttp://lup.lub.lu.se/search/ws/files/6179754/1770358.pdf
Sandman, Arvidsson, Broqvist, Ekerstad, Gustavsson & Carlsson2014Vård som inte kan anstå Tolkning i relation till den etiska plattformen och nationella modellen för öppna prioriteringarRapport15. Papperslöshethttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-105393
Sigvardsson2012Presenting the absent: an account of undocumentedness in SwedenDoktorsavhandling15. Papperslöshethttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-173196
Staaf & Elsrud2016Socialtjänstens kontakter med barn i papperslöshet om barns rätt till trygghet och skyddVetenskaplig artikel15. PapperslöshetTillgänglig via docplayer
Wahlström Smith2018Hiding in Plain Sight': Daily stratedies and fear management among undocumented refugee children in Sweden Vetenskaplig artikel15. PapperslöshetInte offentligt tillgänglig, abstract via länk
Zelano2018Balancing informality and need - Policy responses to informal East-West migration in Austria, the Netherlands and SwedenVetenskaplig artikel15. Papperslöshethttps://doi.org/10.1080/01442872.2018.1487051
Andersson Joon2020Flykting- och anhöriginvandrares väg till arbeteForskingsrapport16. Spårbyte och annat om arbete med relevans för asylhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-182018
Calleman2015Byta Spår: Ett nålsöga mellan asyl och arbeteBokkapitel16. Spårbyte och annat om arbete med relevans för asylhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-124602
Calleman2017Rätt till arbete, arbetsrätt och försörjningskrav för asylsökande Bokkapitel16. Spårbyte och annat om arbete med relevans för asylhttp://arbetsratt.juridicum.su.se/Filer/PDF/caacan…
Elmkvist 2018Social Integration and labour market access for asylum seekers in Kronoberg county in SwedenVetenskaplig artikel16. Spårbyte och annat om arbete med relevans för asylhttp://foliaoe.zut.edu.pl/pdf/346//oe2018.92.3.02.pdf
Hemmaty2019On the Margins. Migrants, status mobility and recent turns in Swedish migration politicsDoktorsavhandling16. Spårbyte och annat om arbete med relevans för asylFulltext ej tillgänglig, abstract tillgängligt via länk
Jutvik & Robinson2018Limited time or secure residence? A study on the short-term effects of temporary and permanent residence permits on labour market participationWorking paper16. Spårbyte och annat om arbete med relevans för asylhttp://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.26827.64803
Jutvik & Robinson2020Permanent or temporary settlement?: A study on the short-term effects of residence status on refugees’ labour market participationVetenskaplig artikel16. Spårbyte och annat om arbete med relevans för asylhttps://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-428524
Parusel2020Legal migration for work and training - Mobility options to Sweden for those not in need of protectionRapport16. Spårbyte och annat om arbete med relevans för asylhttps://www.delmi.se/en/publications/delmi-report…
Sager 2011"Gömdhet" på arbetsmarknaden: Kopplingar mellan arbetsmarknad, migrationspolitik och asylrättBokkapitel16. Spårbyte och annat om arbete med relevans för asylhttps://www.lu.se/lup/publication/e983324b-727e-46ac-abe4-36dad23f4331
DeBono 2017Burning without fire' in Sweden: the pradox of state's attempt to safeguard deportees' psychosocial wellbeingBokkapitel17. Återvändandehttps://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1406563/FULLTEXT01.pdf
Ghazinour, Hansson, Lauritz, Padyab, Sundqvist, Wimelius & Ögren2014Avvisningar och utvisningarav ensamkommande flyktingbarn - Om effektivitet värdighet och barnets bästafrån tjänstemäns och gode mäns perspektivRapport17. Återvändandehttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-94574
Ghazinour, Hansson, Lauritz, Padyab, Sundqvist, Wimelius & Ögren2015En resa med tvång: Erfarenheter av avvisningar och utvisningar av ensamkommande asylsökande flyktingbarnRapport17. Återvändandehttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-106809
Ghazinour, Hansson, Lauritz, Padyab, Sundqvist, Wimelius & Ögren2014Ensamkommande flyktingbarns återvändande - Om förutsättningar samt centrala aktörers roller och ansvarRapport17. Återvändandehttp://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:688690/FULLTEXT01.pdf
Ghazinour, Padyab, Sundqvist & Ögren2016Collaboration patterns among Swedish professionals in the repatriation of unaccompanied asylum-seeking refugee children: an explorative studyVetenskaplig artikel17. Återvändandehttps://www.researchgate.net/publication/283172518
Hansson2017Mind the Blues Swedish police officers' mental health and forced deportation of unaccompanied refugee chidrenDoktorsavhandling17. Återvändandehttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-138923
Johansson2002Utvärdering av återvändarverksamheten på Sociala MissionenRapport17. Återvändandehttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-20683
Jonsson & Borg 2006Return: The Swedish ApproachWorking paper17. Återvändandehttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-8146
Malm Lindberg2020De som inte får stanna - att implementera återvändepolitikDoktorsavhandling17. Återvändandehttps://www.delmi.se/publikationer/rapport-och-pb-2020…
Sundqvist2017Forced Repatriation of unaccompanied Asylum-seeking Refugee Children: Towards an interagency modelDoktorsavhandling17. Återvändandehttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-140166