Sammanfattning av publikation

Cegrell Karlander, 2021 🔗

Officialprincipen i Migrationsprocessen – Domstolens utredningsansvar

År: 2021

Typ av text: Doktorsavhandling

Publiserad av: Uppsala University

SprÄk: Svenska

Författare: Isa Cegrell Karlander

Sidor: 356

TillgÀnglig: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-432861

Kort beskrivining av texten

“Syftet med den föreliggande avhandlingen Ă€r att belysa domstolens roll och ansvar för utredningen enligt 8 § FPL vid prövningen av migrationsmĂ„l. UtgĂ„ngspunkten Ă€r att processrĂ€tt och materiell rĂ€tt samverkar vid rĂ€ttstillĂ€mpningstillfĂ€llet, och det för med sig att varken den processuella eller materiella blicken kan undvaras vid en undersökning som gĂ€ller domstolens utredningsansvar vid prövningen av migrationsmĂ„l. Ur förvaltningsprocessualistens perspektiv framtrĂ€der sĂ„ledes migrationsprocessrĂ€tten som en mix av form och innehĂ„ll.” (s. 16)

“I den förevarande avhandlingen avser jag att dels att ta ett systematiskt grepp om 8 § FPL och undersöka hur domstolens utredningsansvar kan förstĂ„s och vilka medel domstolen har till sitt förfogande för att upprĂ€tthĂ„lla detta utredningsansvar, dels att nĂ€rmare undersöka tillĂ€mpningen av 8 § FPL vid prövningen av migrationsmĂ„l.” (s. 17)

“TvĂ„ huvudfrĂ„gor behandlas. Den första rör frĂ„gan om hur domstolens utredningsansvar i migrationsprocessen kan förstĂ„s utifrĂ„n en analys av rĂ€ttskĂ€llorna, framförallt doktrin och förarbeten. Med utgĂ„ngspunkt i den allmĂ€nna processrĂ€ttens begreppsbildning beskrivs domstolens roll och relation till parterna i mĂ„let. I den andra frĂ„gan utreds Migrationsöverdomstolen syn pĂ„ domstolens utredningsansvar sĂ„ som den kommer till uttryck i dess prejudikatbildning. Ett 40-tal avgöranden analyseras för att besvara den frĂ„gan.” (s. 322)  

Viktigaste resultaten

“I argue that the Migration Court of Appeal pays insufficient attention to the dual legal consequences; residence permits are often emphasised rather than deportation, which places the state’s responsibility to respect the principle of non-refoulement in the background.

In its case law, the Migration Court of Appeal has identified a number of investigation deficiencies. A case analysis of some 40 rulings, in which the duty to investigate is addressed, shows inter alia that the Migration Court of Appeal adduces both legal facts and evidence ex officio, issues injunction to parties and, many times, overturns the appealed decision and remands the case to the lower court for further proceedings. Since explicit reference to Section 8 of the Administrative Court Procedure Act is occasionally lacking, it is somewhat difficult to adequately review precedent setting.” (abstract)

Perspektiv/teoretiska begrepp

“En idĂ© som spelar avgörande roll för mitt arbete hĂ€rrör frĂ„n den hermeneutiska uppfattningen att vi förstĂ„r, fĂ„r kunskap om, vĂ„r omvĂ€rld genom att tolka den. Och, eftersom vĂ„r förstĂ„else alltid kan vĂ€xa sig större eller Ă€ndra riktning Ă€r det svĂ„rt att se hur vi skulle kunna nĂ„ slutlig kunskap och utifrĂ„n denna ge definitiva svar.” (s. 21)

“Min ingĂ„ng Ă€r ett internrĂ€ttsligt perspektiv, specifikt ett processrĂ€ttsligt perspektiv och analysen gĂ€llande rĂ€ttens utredningsansvar i asylprövningsprocessen struktureras med hjĂ€lp av den begreppsbildning som Ă€r gĂ€ngse i framförallt civil- och straffprocessrĂ€tten.18 Dessa begrepp Ă€r hĂ€r tĂ€nkta att tjĂ€na som analysverktyg för att spjĂ€lka upp de olika momenten i rĂ€ttsprocessen och identifiera ansvarsfördelningen mellan processubjekten i olika avseenden.” (s. 23)

Metod

“Vad finns dĂ„ att sĂ€ga om min forskningsmetod? Den Ă€r rĂ€ttsdogmatisk i bemĂ€rkelsen att jag lĂ€ser, tolkar och bildar mig en uppfattning om innehĂ„llet i de relevanta rĂ€ttskĂ€llorna och drar slutsatser om hur rĂ€ttslĂ€get gestaltar sig. Min ambition Ă€r emellertid inte att positivt faststĂ€lla gĂ€llande rĂ€tt utan för mig handlar det snarare om att övertygande förmedla min bild av hur 8 § FPL m.m. bĂ€st ska förstĂ„s.” (s. 21)

“Förutom juridisk litteratur, förarbeten m.m. bygger avhandlingen pĂ„ ett omfattande empiriskt material i form av prejudikat frĂ„n Migrationsöverdomstolen. Praxis Ă€gnas i avhandlingen relativt stort intresse av det skĂ€let att utredningsansvaret enligt 8 § FPL i migrationsprocessen rönt begrĂ€nsad uppmĂ€rksamhet inom den rĂ€ttsvetenskapliga doktrinen.15 Eftersom det inte finns sĂ€rskilt mycket skrivet i Ă€mnet Ă€r en grundlig genomgĂ„ng av Migrationsöverdomstolens praxis befogad.” (s. 22)

“I avhandlingens nĂ€st sista kapitel presenteras en rĂ€ttsfallsanalys som om- fattar ett 40-tal avgöranden frĂ„n Migrationsöverdomstolen frĂ„n och med 2006 dĂ„ Migrationsöverdomstolen inrĂ€ttades (MIG 2006:1), till och med avgörandet MIG 2019:1.” (s. 22)

Sammanfattad av: Josefine Carlsson