Forskningskartläggning: Texter inom ämnesområde

Klicka på poster markerade med länksymbol för att läsa sammanfattningar

05. Domstolarna

Johannesson, 2018 🔗

Exploring the “Liberal Paradox” from the Inside: Evidence from the Swedish Migration Courts

Joorman, 2019 🔗

Legitimized Refugees: A Critical Investigation of Legitimacy Claims within the Precedents of Swedish Asylum Law