Sammanfattning av publikation

Janson-Keshavarz, Lundberg, & Obenius, 2020 🔗

CivilsamhĂ€llets arbete med nyanlĂ€ndas delaktighet i samhĂ€llet – En rapport om förskjutningar av vĂ€lfĂ€rdsansvar i Sverige under perioden 2016-2019

År: 2020

Typ av text: Rapport

Publicerad av: Arena Idé

SprÄk: Svenska

Författare: Sofi Janson-Keshavarz, Anna Lundberg och Hedvig Obenius

Sidor: 100

TillgÀnglig: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-167002

Kort beskrivning av texten 

“Denna rapport bygger pĂ„ en utvĂ€rdering av det arbete som ett stort antal projekt inom AllmĂ€nna arvsfondens NyanlĂ€ndasatsning utförde mellan 2016 och 2019. VĂ„r förhoppning Ă€r att rapporten ska bidra till diskussioner om förutsĂ€ttningarna och villkoren för nyanlĂ€nda barns, ungdomars och vuxnas etablering och delaktighet i samhĂ€llet i dag.” (s. 7)

“I den hĂ€r rapporten analyseras ett urval av de totalt 100 projekt som ingĂ„tt i Arvsfondens NyanlĂ€ndasatsning vilken hade till syfte att stĂ€rka nyanlĂ€nda barns och ungas etablering och delaktighet i samhĂ€llet. Rapporten bygger pĂ„ tre delstudier. En dokumentstudie […], en enkĂ€t […] och slutligen en fallstudie […]” (s. 8)

“Syftet med utvĂ€rderingen Ă€r att ta till vara erfarenheter och kunskaper frĂ„n 20 av dessa projekt och synliggöra det arbete organisationer inom civilsamhĂ€llet gör.” (s.16)

Viktigaste resultaten

“FörĂ€ndringar i migrationspolitiken har inneburit förĂ€ndrade förutsĂ€ttiningar för proekten och nyanlĂ€ndas förutsĂ€ttningar för deltagande”(s. 80)

“En ökad psykisk ohĂ€lsa bland nyanlĂ€nda barn, ungdomar och vuxna har negativ inverkan pĂ„ deltagande i projektens aktiviteter och verksamheter.” (s. 9)

“Sociala aktiviteter för barn och ungdomar fĂ„r en ökad betydelse nĂ€r migrationspolitiken förĂ€ndras i restriktiv riktning.” (s. 9)

“Projekten har behov av flexibilitet i budget och projektplanering.” (s. 9)

“NyanlĂ€nda barns och ungdomars delaktighet och etablering bör efterstrĂ€vas och uppnĂ„s bĂ„de tillsammans med och utan etablerade barn och ungdomar.” (s. 9)

“Den samtidspolitiska kontexten har betydelse för vilka mĂ„lgrupper som kan nĂ„s.” (s. 9-10)

“Erfarenheterna av samverkan med offentlig sektor varierar.” (s. 10)

“Det finns ett behov av fler och olika slags mötesplatser.“ (s. 10)

“Samverkande projekt och samtal mellan projekt som verkar kompletterande Ă€r viktigt.“ (s. 10)

Perspektiv/teoretiska begrepp

“Analysen genomförs utifrĂ„n tvĂ„ perspektiv: organisation och samhĂ€lle. Organisationsperspektivet hand- lar om projektens erfarenheter och lĂ€rdomar och samhĂ€llsperspektivet om projektens arbete i ljuset av den samtidskontext projekten verkar inom.”  (s. 8)

Metod

“Rapporten bygger pĂ„ tre delstudier. 

 • En dokumentstudie bestĂ„ende av ansökningshandlingar, Ă„rsrapporter och i förekommande fall slutrapporter frĂ„n projekten” (s. 8)
  • “Analysmetoden i dokumentstudien Ă€r en innehĂ„llsanalys dĂ€r vi reflex- ivt har kodat och tolkat vĂ„rt kvalitativa material bestĂ„ende av text.” (s. 8)
 • “[E]n enkĂ€t omfattande 89 av satsningens projekt (med svarsfrekvens 63 procent) ” (s. 8) 
 • slutligen en fallstudie dĂ€r tre projekt analyseras pĂ„ djupet.
  • “Fallstudien har utöver en djupanalys av dokument och enkĂ€tsvar innefattat intervjuer med projektledarna samt projektmedarbetare och deltagare.” (s. 25)
 • “Materialet till fallstudien bestĂ„r, utöver ovannĂ€mnda dokument och enkĂ€tsvar, av intervjuer och deltagande observationer.” (s. 8)

“NĂ€r vi slutligen valt ut de 20 projekt som ingĂ„r i föreliggande rapport samt utifrĂ„n dessa valt ut tre projekt för en djupare fallstudie sĂ„ nĂ€rlĂ€ste vi projektmaterialet. Genom en analys av projektdokumentation (projekt- ansökningar samt i förekommande fall Ă„rsrapporter och slutrapport) samt enkĂ€tsvar gjorde vi en tematisering av de olika projektens huvudfokus för att identifiera övergripande gemensamma teman, varav följande tre identifierades:

 1. aktiviteter och aktivering
 2. kunskapsutjĂ€mning och rĂ€ttigheter 
 3. mottagande och rĂ€ttigheter.” (s. 25-26)

Ev förslag för vidare granskning

“VĂ„r förhoppning Ă€r att denna rapport, förutom att belysa projektens erfarenheter och lĂ€rdomar, mĂ„lgruppernas delaktighet i projekten och den samtidskontext projekten verkar inom, ska ligga till grund för nyanserade diskussioner om en framtida politik för etablering pĂ„ lika villkor som frĂ€mjar trygghet och allas rĂ€tt till vĂ€lfĂ€rd pĂ„ lĂ„ng sikt.” (s. 84)

Sammanfattad av: Josefine Carlsson