Sammanfattning av publikation

HydĂ©n & Lundberg, 2003 🔗

Inre utlÀnningskontroll i Schengens Sverige: Dilemma i polisers arbete

År: 2003

Typ av text: Licentiatavhandling

Publicerad av: Tema Etnicitet, Linköpings universitet

SprÄk: Svenska

Författare: Sofia Hydén och Anna Lundberg

Antal sidor: 200

TillgĂ€nglig pĂ„: 

https://mau.diva-portal.org/smash/record.jsf

Vad texten handlar om 

Studien problematiserar den inre utlĂ€nningskontrollen “genom att belysa under vilka förutsĂ€ttningar den inre utlĂ€nningskontrollen verkstĂ€lls (bland annat sĂ€tts den in i ett större kontrollperspektiv), genom att diskutera varför handhavandet ser ut som det gör samt analysera hur olika faktorer kan pĂ„verka polisernas balansgĂ„ng mellan effektivitet och respekt för mĂ€nskliga rĂ€ttigheter” (s. 11). 

Viktigaste resultat

– “Vi har under vĂ„ra fĂ€ltarbeten inte sett nĂ„gra exempel pĂ„ att poliser funderar över, eller sinsemellan diskuterar mĂ€nniskors rörelsefrihet som en aspekt att ta hĂ€nsyn till vid myndighetsutövningen” (s. 176)

– “IstĂ€llet för en diskussion om hur mĂ€nskliga rĂ€ttigheter ska kunna frĂ€mjas, fokuseras idag i den politiska diskussionen pĂ„ möjliga strategier för att kunna reglera migration sĂ„ detaljerat som möjligt. Exempel Ă€r utökade visumkrav, förbĂ€ttrad teknisk utrustning och förstĂ€rkt transportörsansvar, liksom att den inre utlĂ€nningskontrollen omorganiserats för att bli mer effektiv. Avsaknaden av samtal om mĂ€nskliga rĂ€ttigheter under vĂ„ra fĂ€ltarbeten Ă€r, som vi ser det, ett uttryck för detta och kan sĂ€ttas i relation till att poliser haft synpunkter pĂ„ att svensk flyktingpolitik Ă€r för ’snĂ€ll’. Ett annat uttryck för att rĂ€ttsstatliga ideal eventuellt blir lidande som en konsekvens av politiska Ă„tgĂ€rder, Ă€r de anmĂ€lningar till DO som vi har tagit del av. Slutligen kan i detta sammanhang nĂ€mnas att mĂ€nskliga rĂ€ttigheter inte var ett inslag i den Schengenutbildning som samtliga poliser genomgĂ„tt och inte heller Ă€r en sĂ€rskilt stor del av polisutbildningen. Effektivitetsandan tycks för nĂ€rvarande större Ă€n ambitionen att frĂ€mja mĂ€nskliga rĂ€ttigheter. För att summera kan man sĂ€ga att det nĂ€r det gĂ€ller verkstĂ€llandet av inre utlĂ€nningskontroll rĂ„der en dragkamp mellan nationalstatens intresse av att reglera invandringen och de mĂ€nskliga rĂ€ttighetsĂ„taganden som gjorts av rĂ€ttsstaten Sverige” (s. 177). 

– “Vi har sett exempel pĂ„ att inre utlĂ€nningskontroller genomförs pĂ„ ett sĂ€tt som för tankarna till den stelbenthet och auktoritĂ€ra syn pĂ„ ordning och hierarki som kĂ€nnetecknar militĂ€r verksamhet. Detta innebĂ€r att kontroller sannolikt utförs i en anda av kontroll, dĂ€r man gĂ„r alltför hĂ„rt fram utan att reflektera över mĂ€nskliga rĂ€ttigheter” (s. 178). 

– “NĂ„got som komplicerar polisarbetet Ă€r att patrullerande poliser har ett mycket stort handlingsutrymme och att lagstiftningen de ska arbeta ifrĂ„n mĂ„nga gĂ„nger Ă€r oklar. Vad gĂ€ller inre utlĂ€nningskontroll, kan regelkomplexen till och med sĂ€gas vara motstridiga i vissa avseenden. I praktiken innebĂ€r detta att poliser gör individuella bedömningar vilket skapar risk för godtycklighet. I förlĂ€ngningen kan rĂ€ttssĂ€kerheten undermineras 
 Ser man till den person som kontrolleras kan polisers, förvĂ€ntade eller reella, fördomar om ’utlĂ€nningar’ vid ingripandet medföra en kĂ€nsla av negativ sĂ€rbehandling. Detta kan hos den enskilde skapa osĂ€kerhet och nervositet, vilket Ă€r beteenden som poliserna ofta tog upp som exempel pĂ„ vad som vid profileringen kan utgöra en anledning att misstĂ€nka att en person inte har rĂ€tt att vistas i landet. Även sprĂ„ksvĂ„righeter i kombination med utseende togs upp som tecken pĂ„ att en viss person kan vara aktuell för en kontroll. Vi menar att samtliga dessa indikatorer sĂ€ger mycket lite om sannolikheten för att en person vistas i landet utan tillstĂ„nd” (s. 179). 

– “Under vĂ„ra fĂ€ltarbeten har vi fĂ„tt bekrĂ€ftat att det i huvudsak Ă€r vad poliserna kallar ’illegala utlĂ€nningar’ som utgör mĂ„let för verksamheten. Hur sĂ„dana identifieras har varit svĂ„rt att fĂ„ svar pĂ„. Generellt har hĂ€nvisats till lĂ„ng erfarenhet av utlĂ€nningsrelaterade Ă€renden eller en ’fingertoppskĂ€nsla’ som viktiga redskap i arbetet med inre utlĂ€nningskontroll 
 För att garantera rĂ€ttsstatens krav pĂ„ att ingen mĂ€nniska ska diskrimineras, fĂ„r poliser enligt riktlinjerna inte vĂ€lja ut en person enbart pĂ„ grund av utseende. Motstridigheterna i regelverket har dock effekten att poliser nĂ€rmast tvingas konstruera anledningar som vĂ€cker misstanke om att en person befinner sig utan tillstĂ„nd i landet” (s. 181). 

– “Kravet pĂ„ effektivitet inbjuder poliserna att arbeta utifrĂ„n stereotyper om hur en ’utlĂ€nning’ i deras ögon ser ut, snarare Ă€n att betrakta alla mĂ€nniskor som lika inför lagen. Dilemmat som yttrar sig i svĂ„ra avvĂ€gningar mellan effektivt arbete och alla mĂ€nniskors lika vĂ€rde som en mĂ€nsklig rĂ€ttighet Ă€r dĂ€rmed inbyggt i regelverket. Regelverkets vaghet har betydelse Ă€ven för andra aspekter av inre utlĂ€nningskontroll. En Ă€r polisers tolkningsföretrĂ€de, i bemĂ€rkelsen att den enskilde inte kan vĂ€gra att bli kontrollerad. HĂ€r aktualiseras ytterligare en förvirrande omstĂ€ndighet vid inre utlĂ€nningskontroll. Trots att lagstiftningen sĂ€ger att enskilda individer inte mĂ„ste bĂ€ra sina identitetshandlingar med sig, Ă€r det individen som har den absoluta bevisbördan vad gĂ€ller vistelserĂ€tten. Flera poliser, sĂ„vĂ€l chefer som patrullerande, har bekrĂ€ftat för oss att det i praktiken föreligger en skyldighet för personer att kunna legitimera sig och visa sin rĂ€tt att vistas i landet” (s. 181).

– “Ett uppenbart problem nĂ€r lagstiftningen ska tolkas och tillĂ€mpas Ă€r hur inre utlĂ€nningskontroll kan genomföras utan att stor hĂ€nsyn tas till personers utseende vid profileringen och hur detta i sĂ„ fall skulle kunna upptĂ€ckas vid en granskning. Vissa poliser som vi samtalat med menar att de mĂ„ste bryta mot mĂ€nskliga rĂ€ttigheter sĂ„som lagstiftningen Ă€r utformad. Den otydliga lagstiftningen har ocksĂ„ visat sig skapa problem vid tillĂ€mpningen genom att olika polisers uppfattningar skiljer sig Ă„t om vad det Ă€r som gĂ€ller i en viss situation. Vi menar ocksĂ„ att ett otydligt regelverk, med tanke pĂ„ det stora ansvaret poliser har och att man upplever sig granskad av framförallt media men ocksĂ„ JO, skapar en otrygghet i arbetet. Ett otydligt regelverk kan betraktas som positivt ur ett effektivitetsperspektiv dĂ„ det skapar flexibilitet vid rĂ€ttstillĂ€mpningen. Flexibiliteten förstĂ€rks ytterligare genom polisers stora handlingsutrymme och möjliggör för dem att tĂ€nja pĂ„ lagstiftningen nĂ€r denna Ă€r ett hinder i arbetet. Under vĂ„ra fĂ€ltarbeten fick vi uppfattningen att det betraktas som en accepterad metod att tĂ€nja pĂ„ lagens grĂ€nser. Det kan ocksĂ„ nĂ€mnas att poliser, som en följd av den svĂ„rgranskade kontrollen, sĂ€llan stĂ€lls till svars för ett felaktigt tillvĂ€gagĂ„ngssĂ€tt. Detta innebĂ€r att de ibland ’kommer undan’, utan att stĂ€llas till svars för sina handlingar, nĂ„got som skapar en grogrund för korruption inom Polisen” (s. 183)

Perspektiv/teoretiska begrepp

Redovisning av lagstiftning och andra rĂ€ttskĂ€llor samt studier av skriftliga dokument, samt fĂ€ltarbete i form av observation och samtal/intervjuer. 

Metoden för studien

En sociologisk och juridisk inriktning inom ramen för ÀmnesomrÄdet IMER (Internationell Migration och Etniska Relationer).

Ev policy-rekommendationer

En tydligare lagstiftning och bĂ€ttre granskningsmöjligheter, medvetenhet om att, och hur lagar tolkas samt ett verkligt genomslag av det problembaserade förhĂ„llningssĂ€ttet i dagens polisutbildning, samt ökade kunskaper om samhĂ€llsfrĂ„gor bland poliser, sĂ„ som kunskaper om exempelvis ojĂ€mlikheter i samhĂ€llet och etniska relationer. 

Sammanfattad av: Alva Nissen