Sammanfattning av publikation

Sager, 2011 🔗

“Gömdhet” pĂ„ arbetsmarknaden : kopplingar mellan arbetsmarknad, migrationspolitik och asylrĂ€tt

År: 2011

Typ av text: Bokkapitel, i Selberg och Mulinaris, Arbete: Intersektionellla perspektiv

Publicerad av: Gleerups Utbildning

SprÄk: Svenska

Författare: Maja Sager

Antal sidor: 20

TillgÀnglig pÄ: https://www.lu.se/lup/publication/e983324b-727e-46ac-abe4-36dad23f4331 [Fulltext ej tillgÀnglig]

Vad texten handlar om 

Analyserar kopplingen mellan den svenska migrationspolitiken och arbetsmarknadspolitiken. 

Analysen bygger pĂ„ a den tillfĂ€lliga lagen som gĂ€llde för Kosovo asylsökande 2005-2006  och vad kunde det ha för effekt pĂ„ individer. Den lyfter fram “gömdheten” som mĂ€nniskors position i Sverige och  undersöker dess koppling till arbetsmarknaden.“Gömdeheten” definierar arbetsmarknadens och medborgarskapets grĂ€nser och effekterna av att stĂ„ utanför dessa grĂ€nser
.Den ocksĂ„ illustrerar hur saker och ting tenderar att flyta ihop och sammanlĂ€nkas i skĂ€rningspunkten mellan arbetsmarknadspolitik, migrationspolitik, och asylrĂ€tt” (s. 153 )

Viktigaste resultat

Den betonar att arbetet kan ha dubbla karaktĂ€r som exploaterande och frigörande. 

“Det kan uppstĂ„ kopplingar mellan ett asylĂ€rende, den asylsökandes arbetssituation och förĂ€ndringar i migrations och arbetsmarknadspolitiken” (s. 152)

Hegemoniska diskurser och politikens oense har lĂ„tit arbetsmarknadspolitik och migrationspolitik korsa varandra pĂ„ olika sĂ€tt. “Sveriges och EUs migrationspolitik Ă€r motsĂ€gelsefulla. de fungerar pĂ„ det sĂ€ttet att de gör migranter till arbetskrafts- och befolknings reserv samtidigt att den fungerar som ett politiskt verktyg” 155. En sĂ„dan politik som Ă€r ocksĂ„ prĂ€glad av kön och rasifiering /ibid). Texten konstatera att migrant status, och könsrelationer Ă€r intimt förknippade med den globala (om)struktureringen av arbetsmarknaden och den inhemska migrations regimer.

“Författaren argumenterar vidare att migrationspolitiken formas av materiella och kulturella dimensioner men som Ă€r nyanserade av intersektionella dimensioner som ras och kön segmenteringar och andra sociala kategorier. Denna syn pĂ„ migrations och arbetsmarknadspolitiken kan bidra till en förstĂ„else av reguljĂ€ra och irreguljĂ€ra som sammanhĂ€ngande processer”  (157). Kapitlet resonerar att gömdhet Ă€r inte bara kopplade till asylpolitiken och lag förskjutningar inom omrĂ„det men ocksĂ„ till arbetsmarknaden och till diskursiva uttalanden frĂ„n högerpolitiken som byggs pĂ„ argumentet rĂ€tten till mĂ€nskliga rĂ€ttigheter. (ss. 169 h.) 

Perspektiv/teoretiska begrepp

Migration- och arbetsmarknadspolitik, prekaritet, tillhörighet och normalitet.

Metoden för studien

Intervjuer med “gömda” asylsökanden, fĂ€ltarbete, och policydokument.

Sammanfattat av: Hammam Skaik