Sammanfattning av publikation

Ohlson, 2006 🔗

IrreguljĂ€ra migranter – osynliggjorda och diskriminerade inom sjukvĂ„rden

År: 2006

Typ av text: Bokkapitel i SOU

Publicerad av: SOU, Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering

SprÄk: Svenska

Författare: Mattias Ohlson

Antal sidor: 34

TillgĂ€nglig pĂ„:  

https://www.regeringen.se/contentassets/764bc18a973546cc90ee69255f9f3fca/halsa-vard-och-strukturell-diskriminering-sou-200678

Vad texten handlar om 

“Denna artikel bygger pĂ„ en studie av LĂ€kare Utan GrĂ€nser (MSF) av 102 irreguljĂ€ra immigranter i StockholmsomrĂ„det (MSF, 2005) 
  Vidare presenteras tidigare opublicerat kvalitativt material frĂ„n MSF som samlades in i samband med genomförandet av studien. 

  Syftet med artikeln Ă€r att visa pĂ„ den faktiska tillgĂ„ngen till vĂ„rd för irreguljĂ€ra immigranter, vilket sker med kvantitativa data frĂ„n studien. Den faktiska tillgĂ„ngen Ă€r en grundlĂ€ggande aspekt av situationen, men för att förstĂ„ helheten finns det tre andra perspektiv som artikeln kommer att belysa, nĂ€mligen: 

  • I vilken grad Sveriges lagar, regler och administrativa processer inom vĂ„rden berör vĂ„rd för irreguljĂ€ra immigranter. 
  • IrreguljĂ€ra immigranters egna subjektiva upplevelser av situationen. 
  • Friktionen mellan vĂ„rdsystemen och vĂ„rdsökande irreguljĂ€ra immigranter samt hur yrkesverksamma inom vĂ„rden upplever detta möte. 

Dessa tre andra perspektiv Ă€r alla en samverkande del av helheten och pĂ„verkar pĂ„ olika sĂ€tt tillgĂ„ngen till vĂ„rd. SĂ€rskilt tydligt Ă€r det hur bristen pĂ„ regelverk dels pĂ„verkar den faktiska tillgĂ„ngen till vĂ„rd direkt genom brist pĂ„ subventionering, men ocksĂ„ indirekt genom att undanta och sĂ€rbehandla irreguljĂ€ra immigranter och dĂ€rigenom skapa en administrativt omöjlig situation (vilket leder till rĂ€dsla hos irreguljĂ€ra immigranter och ovilja inom vĂ„rden). Detta framkommer i de olika intervjuerna och fallbeskrivningarna. 

  En andra tes som lĂ€ggs fram i denna artikel Ă€r att det yttersta problemet för tillgĂ„ng till vĂ„rd Ă€r bristen pĂ„ ett kostnadsersĂ€ttningssystem för vĂ„rdinrĂ€ttningar som behandlat irreguljĂ€ra immigranter. Sjukhusen ser dessa mĂ€nniskor som potentiella förlustpatienter. SĂ€rbehandlingen leder till stigmatisering och diskriminering, vilket förutom att det kan bidra till försĂ€mrad hĂ€lsa Ă€ven skapar negativa attityder i bĂ„da lĂ€ger” (137-8). 

Artikeln innehÄller Àven fallbeskrivningar.

Viktigaste resultat

“‱ 82 % av respondenterna rapporterar att de har stött pĂ„ hinder för att fĂ„ tillgĂ„ng till vĂ„rd. Detta gĂ€ller bĂ„de direkta hinder som höga kostnader och att personen har vĂ€grats vĂ„rd för att han/hon inte har nĂ„got personnummer, samt indirekta hinder som rĂ€dsla, vilket gör att de undviker att söka vĂ„rd trots att de har behov. 

‱ De flesta av respondenterna rapporterar att deras fysiska hĂ€lsa (65 %) och psykiska hĂ€lsa (64 %) har försĂ€mrats under tiden som gömd. 

‱ Respondenterna har diagnostiserats med ett brett spektrum av medicinska problem, inklusive allvarliga och kroniska sjukdomar som astma, tuberkulos och diabetes. 

‱ 63 % av respondenterna var kvinnor, varav tolv var gravida i behov av mödravĂ„rd. 

‱ 67 % av deltagarna rapporterar att de upplever risken för att bli gripen av myndigheterna vid ett sjukhusbesök som antingen ”ganska hög” eller ”mycket hög”. 

‱ 68 % av deltagarna rapporterar att de kĂ€nner sig extremt rĂ€dda för att Ă„tervĂ€nda till sina hemlĂ€nder. Hela 53 % av respondenterna befarar att de dĂ„ kommer att dödas eller skadas allvarligt. Denna rĂ€dsla bidrar till att irreguljĂ€ra immigranter avstĂ„r frĂ„n att söka vĂ„rd. 

‱ Depression och Ă„ngest var mycket vanligt bland de 23 personer som genomgick enkĂ€ten för psykisk hĂ€lsa. Detta Ă€r starka belĂ€gg för att irreguljĂ€ra immigranters psykiska hĂ€lsa Ă€r dĂ„lig. 

‱ 77 % rapporterar att de Ă€r beroende av omgivningens stöd för sitt uppehĂ€lle. Flera uttrycker oro över att de varken har rĂ„d att betala för lĂ€karbesök vid offentliga vĂ„rdinrĂ€ttningar eller för lĂ€kemedel” (s. 150). 

“Vi ser idag en situation dĂ€r regeringens ambition om en ”tydlig” hĂ„llning gentemot irreguljĂ€ra immigranter överordnas medicinsk konsekvensbedömning, folkhĂ€lsoperspektiv, smittskyddsperspektiv, för att inte nĂ€mna rĂ€ttighetsperspektivet pĂ„ hĂ€lsa, ty inget av detta diskuteras överhuvudtaget i promemorian. VĂ„rden av irreguljĂ€ra immigranter i Sverge styrs i dagslĂ€get inte av hĂ€lso- och sjukvĂ„rdslagen, LĂ€karförbundets etiska regler eller mĂ€nskliga rĂ€ttigheter utan av en högst medveten politisk ovilja att erkĂ€nna dessa mĂ€nniskor som en patientgrupp” (s. 165-66). 

Perspektiv/teoretiska begrepp

Medicinskt-etiskt perspektiv, mĂ€nniskorĂ€ttsligt perspektiv, “push”- och “pull” faktorer

Metoden för studien

Materialet baseras pĂ„ en studie av MSF frĂ„n Stockholmsregionen, samt pĂ„ författarens egna erfarenheter frĂ„n arbete som projektledare av MSF:s sjukvĂ„rdsförmedlingsprojekt för irreguljĂ€ra immigranter 2005–2006,dĂ„ drygt 800 konsultationer genomfördes. Tidigare opublicerade intervjuer av irreguljĂ€ra migranter samt nĂ„gra intervjuer med vĂ„rdpersonal presenteras ocksĂ„. Studien genomfördes mellan juli och september 2005 av MSF och omfattade tvĂ„ enkĂ€ter: den första om hĂ€lsa och sociala behov och den andra om psykisk ohĂ€lsa, det sĂ„ kallade ”Hopkins Symptom Checklist-25” (HSCL-25). Respondenterna var antingen nya patienter eller patienter som tidigare hade varit i kontakt med MSF:s nĂ€tverk. 

Ev policy-rekommendationer

“TillgĂ„ngen till vĂ„rd skulle kunna förbĂ€ttras avsevĂ€rt om det fanns ett regelverk som ersatte vĂ„rdinrĂ€ttningar som behandlat irreguljĂ€ra immigranter. Artikeln lyfter fram att detta i sig Ă€ven skulle minska irreguljĂ€ra immigranters rĂ€dsla att söka vĂ„rd eftersom de inte lĂ€ngre skulle bli stigmatiserade och diskriminerade i samma grad genom sĂ€rbehandling. Problemet Ă€r alltsĂ„ i första hand politiskt” (s- 166). 

Sammanfattad av: Alva Nissen