Sammanfattning av publikation

Klingberg, 2015 🔗

TandvÄrd för dem som inte kan betala. Etiska aspekter pÄ tandvÄrd för papperslösa

År: 2015

Typ av text: Bokkapitel

Publicerad av: Malmö Högskola, Odontologiska fakulteten 

SprÄk: Svenska

Författare: Gunilla Klingberg

Antal sidor: 14

TillgÀnglig pÄ: https://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1407463/FULLTEXT01.pdf

Vad texten handlar om 

Diskuterar papperslösa tandvĂ„rdspatienter, professionsetik samt etiska dilemman inom tandvĂ„rden. 

Viktigaste resultat

– “NĂ€r det gĂ€ller oral hĂ€lsa och behov av tandvĂ„rd finns tvĂ„ uppsatser som beskriver detta i Stockholm respektive Göteborg (5, 6). I Stockholm anvĂ€ndes statistik frĂ„n journalsystemet men det gick inte att urskilja gruppen papperslösa frĂ„n asylsökande (5). Den information som gick att fĂ„ fram för den större gruppen, dĂ€r alltsĂ„ den dĂ€r Ă€ven asylsökande ingĂ„r, visar att tandvĂ„rden till barn och ungdomar och Ă€ven vuxna frĂ€mst handlar om fyllningsterapier. TyvĂ€rr saknas djupare statistik och redogörelse för tandhĂ€lsa och utförd behandling. 

     I Göteborg undersökte studenter den orala hĂ€lsan hos en 54 papperslösa personer i Ă„ldern 22 till 58 Ă„r som uppsökte en frivilligorganisations tandklinik under en femmĂ„nadersperiod (6). NĂ€stan alla hade varit asylsökande och fĂ„tt avslag och i genomsnitt hade personerna varit papperslösa i 2 Ă„r. Elva personer hade sysselsĂ€ttning eller försörjning, 53 av de 54 hade ont frĂ„n munnen och 43 sökte pĂ„ grund av smĂ€rta. Personerna hade ett genomsnittligt DMFT pĂ„ 12,5 och i medeltal 1,9 karierad tand. Majoriteten av personerna hade erfarenhet av smĂ€rta frĂ„n mun och kĂ€kar den senaste mĂ„naden och dĂ„ i form av smĂ€rta som pĂ„verkat vardagen, lett till sömnsvĂ„righeter etcetera. Kliniskt sĂ„gs ocksĂ„ en hög frekvens av palpationsömhet frĂ„n 6 kĂ€kledsmuskulaturen (hos 16 av 50 patienter som undersökts med avseende pĂ„ detta). MĂ€ngden plack, gingivit och tandsten rapporterades vara hög. I rapporten gjordes en försiktig jĂ€mförelse med kĂ€nd statistik frĂ„n andra populationer och författarna pekar pĂ„ en sĂ€mre tandhĂ€lsa och större vĂ„rdbehov bland papperslösa. Personerna tillfrĂ„gades ocksĂ„ om allmĂ€n hĂ€lsa och 29 av 48 uppgav att de hade dĂ„lig eller mycket dĂ„lig hĂ€lsa och 41 av 48 uppgav sig vara missnöjda eller mycket missnöjda med sin livssituation. 

     Sammantaget visar dessa bĂ„da rapporter för det första att vi vet alldeles för lite om den orala hĂ€lsan hos en stor grupp mĂ€nniskor i samhĂ€llet. För det andra tycks den vĂ„rd som personerna söker för frĂ€mst handla om akuta tillstĂ„nd och smĂ€rta. Det finns inga belĂ€gg för att det skulle handla om personer som försöker anvĂ€nda en status som papperslös för att komma i Ă„tnjutande av omfattande vĂ„rd eller dyr lyxbehandling. Detta styrks ocksĂ„ av berĂ€ttelserna frĂ„n mĂ„nga som engagerar sig i tandvĂ„rd för papperslösa. De beskriver ofta snarare att personerna söker vĂ€ldigt sent i ett sjukdomsförlopp och att de vill ha behandling som inte krĂ€ver flera besök. Uteblivanden Ă€r ocksĂ„ vanliga. Det torde alltsĂ„ röra sig om en grupp mĂ€nniskor med olika grad av tandvĂ„rdsbehov, dĂ€r tandhĂ€lsan sannolikt Ă€r sĂ€mre jĂ€mfört med andra som bor i landet. Vidare Ă€r det personer som skattar sin hĂ€lsa sĂ€mre Ă€n andra och dĂ€r just övrig hĂ€lsa och livssituation gör att de har svĂ„rt att genomgĂ„ större behandlingar” (s. 5-6). 

– “En av de viktigaste och mest centrala etiska principerna inom vĂ„rden Ă€r den sĂ„ kallade mĂ€nniskovĂ€rdesprincipen. I den svenska prioriteringsutredningen frĂ„n 1995 (11) skriver utredaren att ”alla mĂ€nniskor har lika vĂ€rde och samma rĂ€tt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhĂ€llet”. Det handlar alltsĂ„ om att alla mĂ€nniskor, likvĂ€l som en enskild mĂ€nniska, har ett mĂ€nniskovĂ€rde just för att de Ă€r mĂ€nniskor. VĂ€rdet finns dĂ€r alltid oberoende om mĂ€nniskan Ă€r nyfödd, vuxen, döende, frisk eller sjuk. Inte heller faktorer som till exempel social stĂ€llning, utbildning, inkomst, begĂ„vning eller etnicitet pĂ„verkar mĂ€nniskovĂ€rdet. Inte heller juridiskt status som till exempel om personen uppehĂ„llstillstĂ„nd eller Ă€r papperslös pĂ„verkar mĂ€nniskovĂ€rde. I prioriteringsutredningen fastslogs att det Ă€r mĂ€nniskovĂ€rdet som Ă€r den viktigaste aspekten nĂ€r man ska prioritera och fördela vĂ„rdens resurser. De övriga etiska principer som skulle anvĂ€ndas i prioriteringen var i tur och ordning behovs- och solidaritetsprincipen samt dĂ€refter kostnadseffektivitetsprincipen 
 Utredningen betĂ€nkande införlivades sedermera i den svenska hĂ€lso- och sjukvĂ„rdslagstiftningen och i HĂ€lso- och sjukvĂ„rdslagen (12) stĂ„r att ”VĂ„rden skall ges med respekt för alla mĂ€nniskors lika vĂ€rde och för den enskilda mĂ€nniskans vĂ€rdighet. Den som har det största behovet av hĂ€lso- och sjukvĂ„rd skall ges företrĂ€de till vĂ„rden.” NĂ„gon motsvarighet finns inte i den svenska TandvĂ„rdslagen (13) dĂ€r det som jĂ€mförelse stĂ„r att ”MĂ„let för tandvĂ„rden Ă€r en god tandhĂ€lsa och en tandvĂ„rd pĂ„ lika villkor för hela befolkningen.” Detta skulle kunna innebĂ€ra en skillnad i hur samhĂ€llet ser pĂ„ patientens stĂ€llning inom hĂ€lso- och sjukvĂ„rd jĂ€mfört med tandvĂ„rd, men 8 lagstiftaren menar att sĂ„ inte ska vara fallet. En patient ska ha samma stĂ€llning oavsett vilket vĂ„rdomrĂ„de det gĂ€ller” (s. 7). 

– “TandlĂ€karen har att följa sin yrkesetik och enligt denna ska tandlĂ€karen bistĂ„ andra mĂ€nniskor med hjĂ€lp utan att göra nĂ„gon Ă„tskillnad mellan olika personer baserat pĂ„ juridiskt status, social stĂ€llning, Ă„lder, eller kön och sĂ„ vidare. HĂ€r handlar det bĂ„de om mĂ€nniskovĂ€rdesprincipen och om godhets- och icke-skada principerna. Det som skulle kunna utgöra ett bekymmer för tandlĂ€karen Ă€r om den papperslöse personen inte kan betala för sin behandling. Om tandlĂ€karen arbetar i egen praktik kan hon/han sjĂ€lv vĂ€lja om behandlingen ska ske till ett lĂ€gre pris eller kanske till och med utföras utan kostnad för den papperslöse (pro bono). Men om tandlĂ€karen Ă€r anstĂ€lld kan det vara mer komplicerat dĂ„ nĂ„gon annan, arbetsgivaren eller kanske landstinget, fĂ„r stĂ„ för kostnaden. Det Ă€r inte sjĂ€lvklart att man som anstĂ€lld tandlĂ€kare har rĂ€tt att lĂ„ta nĂ„gon fĂ„ vĂ„rd utan att betala. Samtidigt finns det ett utrymme för en tandlĂ€kare att följa sitt samvete nĂ€r en annan mĂ€nniska behöver hjĂ€lp” (s. 8-9). 

–  “Ur samhĂ€llets synvinkel Ă€r det problematiskt att göra Ă„tskillnad mellan olika mĂ€nniskor nĂ€r det gĂ€ller hĂ€lsa och vĂ„rd. Även om personen vistas olovlig i landet finns en förvĂ€ntan om att samhĂ€llet ska bistĂ„ av humanitĂ€ra skĂ€l. Det handlar dessutom om mĂ€nniskor som ofta befinner sig allra lĂ€ngst ner pĂ„ samhĂ€lsstegen i en mycket utsatt situation. Dessutom kan samhĂ€llet vara betjĂ€nt av att meddela vĂ„rd för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och för att förebygga större vĂ„rdbehov som sannolikt blir mer kostsamma. Baserat pĂ„ detta resonemang bör Ă€ven personer som Ă€r papperslösa ha rĂ€tt till vĂ„rd. NĂ€sta dilemma handlar följaktligen om vilken slags vĂ„rd de ska vara berĂ€ttigade till. Personen sjĂ€lv har förmodligen mest fokus pĂ„ att fĂ„ hjĂ€lp med akuta besvĂ€r. Bland de papperslösa finns Ă€ven personer som flytt undan krig och oroligheter. Det Ă€r inte ovanligt att personerna Ă€r traumatiserade pĂ„ grund av upplevelser i hemlandet eller under flykten och Ă€ven erfarenheter frĂ„n tortyr kan förekomma. Detta pĂ„verkar i allra högsta grad personernas hĂ€lsa och möjligheter att ta emot vĂ„rd. Ibland kan det vara svĂ„rare för dessa personer att acceptera och klara av löstagbara konstruktioner och varför de av bland annat psykiatriska skĂ€l kan behöva hjĂ€lp med rehabilitering med fastsittande protetik. Det kan alltsĂ„ finnas ett behov av mer avancerad behandling jĂ€mfört med vad andra medborgare behöver” (s. 9). 

– “ I Sverige har Riksdagen fattat beslut om att utlĂ€nningar som vistas i Sveriges utan nödvĂ€ndiga tillstĂ„nd ska ha rĂ€tt till vĂ„rd (14). Lagstiftaren gav landstingen ett ansvar för vĂ„rden och ville att papperslösa skulle ha rĂ€tt till ”vĂ„rd som inte kan anstĂ„â€. Detta begrepp var inte vidare definierat, varför Socialstyrelsen fick ett uppdrag utreda frĂ„gan. I detta arbete samverkade Socialstyrelsen med representanter 11 frĂ„n olika vĂ„rdprofessioner och i rapporten tar man avstĂ„nd frĂ„n begreppet ”vĂ„rd som inte kan anstĂ„â€ med motiveringen att ”begreppet inte Ă€r förenligt med den etiska plattformens mĂ€nniskovĂ€rdesprincip” (15). IstĂ€llet pekar man pĂ„ att det ska vara den behandlande lĂ€kare eller tandlĂ€karen som i det enskilda fallet avgör vilken behandling som patienten behöver. Det innebĂ€r att sedvanliga prioriteringsprinciper ska gĂ€lla. Socialstyrelsens klara stĂ€llning i frĂ„gan har ocksĂ„ lett till att vĂ„rdprofessionerna nu vill att lagtexten ska Ă€ndras avseende uttrycket ”vĂ„rd som inte kan anstĂ„â€.

 Ytterligare en viktig aspekt ur etisk synvinkel Ă€r att den vĂ„rd som ges uppfyller patientsĂ€kerhetsmĂ€ssiga krav. I detta ingĂ„r förutom att man hittar vĂ€gar för identitetskontroll att man sĂ€kerstĂ€ller journalföring sĂ„ att man kan följa behandlingen för en given patient. VĂ„rden ska ocksĂ„ hĂ„lla samma höga kvalitet som för andra grupper” (s. 10-11). 

Sammanfattad av: Alva Nissen