Sammanfattning av publikation

Envall, Vestin, Björngren Cuadra, Ascher, Staaf & Khosravi, 2010 🔗

Papperslösa. Social Rapport 2010.

År: 2010

Typ av text: Rapport

Publicerad av: Socialstyrelsen

SprÄk: Svenska

Författare: Elis Envall, Sanna Vestin, Carin Björngren Cuadra, Henry Ascher, Annika Staaf & Shahram Khosravi

Antal sidor: 10

TillgÀnglig pÄ: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2010-3-11.pdf

Vad texten handlar om 

“Detta kapitel handlar Ă„ ena sidan om mĂ€nniskor som uppehĂ„ller sig i Sverige utan tillstĂ„nd och Ă„ andra sidan om socialtjĂ€nstens, skolans, sjukvĂ„rdens med fleras uppdrag och ansvar.” (268)

“Kapitlet behandlar Ă€ven de oförenligheter som kan uppstĂ„ mellan olika politikomrĂ„den (migrationspolitik kontra social-, hĂ€lsovĂ„rds- och sjukvĂ„rds- samt utbildningspolitik) nĂ€r mĂ€nniskor befinner sig i Sverige utan lagligt stöd. “ (269)

Viktigaste resultat

“Det irreguljĂ€ra tillstĂ„ndet pĂ„verkar livets alla aspekter och alla deras vardagsaktiviteter ”illegaliseras”, frĂ„n boende och arbete till deras möjlighet till fri rörlighet.” (285)

“ Det finns dock för lite kunskap om de papperslösas antal och situation, och dĂ€rför Ă€r det svĂ„rt att avgöra hur alla dessa faktorer tillsammans pĂ„verkar samhĂ€llet i stort och ifall det pĂ„ sikt kan leda till omfattande sociala problem för samhĂ€llet som helhet.” (285)

“MĂ„nga som möter papperslösa familjer med barn stĂ€lls inför etiska konflikter pĂ„ grund av den underrĂ€ttelseskyldighet som anges i utlĂ€nningsförordningen och som innebĂ€r att socialtjĂ€nsten ska anmĂ€la till polisen nĂ€r de första gĂ„ngen vidtar en Ă„tgĂ€rd för en person som inte har uppehĂ„llstillstĂ„nd. Konflikten leder mĂ„nga gĂ„nger till att man inte uppfyller sin skyldighet enligt socialtjĂ€nstlagen att anmĂ€la att barn riskerar att fara illa. Dessutom Ă€r det oklart i vilka situationer denna underrĂ€ttelseskyldighet gĂ€ller, och det skapar osĂ€kerhet i socialtjĂ€nsten. För att undvika att barn far illa utan att fĂ„ stöd och insatser frĂ„n socialtjĂ€nsten behöver de oklarheter som finns redas ut. (286)

“Bristen pĂ„ ett heltĂ€ckande kunskapsunderlag gör att denna rapport inte kan ge en exakt bild av situationen för papperslösa i Sverige i dag. Att det finns olika mĂ„l för skilda politikomrĂ„den leder mĂ„nga gĂ„nger till svĂ„ra dilemman för personalen inom socialtjĂ€nsten, hĂ€lso- och sjukvĂ„rden, skolan och Migrationsverket. Det kan framhĂ„llas att situationen för papperslösa, bĂ„de för vuxna och för barn, Ă€r allvarlig och djupt oroande vilket Ă„terverkar pĂ„ det svenska samhĂ€llet de lever i.” (286)

Metoden för studien

“Sammanfattningsvis bygger vĂ„r kunskap pĂ„ en begrĂ€nsad forskning och mindre undersökningar, osystematiska intervjuer och fallbeskrivningar. Denna brist pĂ„ forskning betyder att den kunskapskĂ€llan som stĂ„r till buds Ă€r de rapporter som kommer frĂ„n professionella och frivilliga som arbetar med och möter de papperslösa, och  den kunskap de har om de papperslösas villkor liksom förĂ€ndringarna i deras situation. Det Ă€r ocksĂ„ viktigt att ta vara pĂ„ den kunskap som de papperslösa sjĂ€lva förmedlar individuellt och genom organisationer som Papperslösa Stockholm” (271)

Ev policy-rekommendationer

“I dag rĂ„der en brist pĂ„ kunskap, delvis pĂ„ grund av att det handlar om mĂ€nniskor som hĂ„ller sig undan och inte vill vara synliga, och delvis eftersom de papperslösa inte kan registreras och ingĂ„ i nationella enkĂ€tundersökningar. Det Ă€r ocksĂ„ svĂ„rt att beskriva de papperslösas sociala förhĂ„llanden och hĂ€lsa eftersom de inte har nĂ„got svenskt identitetsnummer. Situationen skulle kunna underlĂ€ttas om de papperslösa som kom in i Sverige legalt, till exempel asylsökande som har fĂ„tt avslag och sĂ„ kallade overstayers, fick tillfĂ€lliga personnummer som de behöll fram tills de faktiskt lĂ€mnade landet.” (285)

Sammanfattad av: Josefin Åström