Sammanfattning av publikation

Enskär, Ankarcrona, Jörgense & Huus, 2012

Undocumented Refugee Children in Swedish Healthcare: Nurses’ Knowlede concerning regulations and their attitudes about the care

Vetenskaplig artikel

Finns tillgänglig: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/010740831203200110?journalCode=njnb