Forskningskartläggning: Texter inom ämnesområde

Klicka på poster markerade med länksymbol för att läsa sammanfattningar

01.3 Post-2015

Asztalos Morell & Darvishpour, 2018

Bokkapitel: The securitization of asylum-seeking in Sweden after 2015 in light of experiences of asylum-seeking adolescent girls with roots in Afghanistan

Kazemi, 2021 🔗

Unaccompanied Minors (Un-)made in Sweden – Ungrievable Lives and Access to Rights Produced through Policy

Tucker, 2018 🔗

Sweden’s Temporary Asylum Law and the Indefinite Statelessness of Refugee