DEBATT - VAD BETYDER BARNKONVENTIONEN?

Att barnkonventionen blir lag är efterlängtat bland dem som berörs av asylpolitiken. Det finns förhoppningar om att större hänsyn ska tas till barn i migrationsärenden. Men Migrationsverkets expert liksom en del debattörer påminner om att barnkonventionens krav om att väga in barnets bästa redan fanns i utlänningslagen. Barnrättslagen inför inte någon ny grund för uppehållstillstånd, men den kan få betydelse på andra sätt.

Sveriges Radio Ekot 28 december 2019 (intervju med Migrationsverkets rättsexpert): Barnkonventionen stärker inte rätten för asylsökande barn

Syre 31 december 2019: Barnkonventionen blir svensk lag – men omfattar inte alla barn

SvT Nyheter 31 december 2019: Kritik mot barnkonventionen som lag: ”Inte särskilt tydlig med vad som ska gälla”

Unicef 1 januari 2020: Ökad kompetens och tydliga prioriteringar avgörande när barnkonventionen blir lag