MOTSTÅND - UTVISNINGAR TILL AFGHANISTAN SKRÄMMER OCH UPPRÖR

Foto: Privat från demonstration i Stockholm 24 oktober 2016.

Efter återtagandeavtalet med Afghanistan växer oron bland den stora gruppen afghaner som är asylsökande i Sverige. Utvisningbeslut börjar komma, bland de unga ofta i samband med åldersuppskrivning.

FN:s flyktingorgan UNHCR kommer med en rapport om vilka de är, de minderåriga som söker asyl i Sverige utan vårdnadshavare. En av slutsatserna i rapporten är att huvudorsaken till att dessa afghanska barn flytt är den försämrade säkerhetssituationen, med våld, diskriminering och spänningar mellan etniska grupper – de var inte säkra.

Svenska Afghanistankommittén med decenniers närvaro i Afghanistan vädjar om att de unga afghanerna inte ska utvisas. Även Rädda Barnen protesterar. Från Afghanistan kommer vädjanden från människor som redan har deporterats.

I oktober 2016 bildas en ny organisation som kommer att bli långlivad. Efter ett första upprop  ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar” finns en hemsida, ett nätverk och en facebookgrupp med samma namn som enträget informerar allmänhet, politiker och utvisningshotade. Senare då även barnfamiljer utvisas ändras namnet till ”Stoppa utvisningarna till Afghanistan”.

Farhågorna besannas. Mot slutet av året verkställs grupputvisningar till Afghanistan trots ökande osäkerhet och nya riktlinjer från Migrationsverket.

Svenska Afghanistankommittén 7 oktober 2016: Utvisa inte unga afghaner till Afghanistan

Upprop 10 oktober 2016: Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Kabulblogs 21 oktober 2016: Afghan civil society activists demand “stop implementing the Joint Way Forward deal”

UNHCR 3 november 2016: THIS IS WHO WE ARE 

GT 7 november 2016: Mustafa inifrån förvaret: ”Låt mig stanna”

Sveriges Radio Norrbotten 16 november 2016: Reportage: ”Vi vill leva, inte kämpa varje dag för att överleva”

Sveriges Radio Jämtland 21 november 2016: Afghaner i Svenstavik fruktar utvisning

Aftonbladet 12 december 2016 (om tre nya självmord bland unga afghaner): ”Känns tufft och tragiskt”

Sveriges Radio Ekot 14 december 2016: Utvisade fick inte veta om nya riktlinjer

Sveriges Radio Studio Ett 19 december 2016: Homosexuella Naim skickas tillbaka till Afghanistan

Elina Sundholm i Folkbladet 21 december 2016: Skulle aldrig skicka våra egna barn dit