29 augusti 2017 - UTVISNINGAR TILL AFGHANISTAN KAN FORTSÄTTA

Situationen i Afghanistan är fortsatt allvarlig. Det konstaterar Migrationsverket i ett nytt rättsligt ställningstagande (SR 31/2017). Verkets senaste säkerhetsrapport visade ett försämrat läge och att fundamentalistiska motståndsgrupper har flyttat fram sina positioner – ofta följt av våldsamma strider. Alla provinser utom två är nu i väpnad konflikt. Men bedömningarna i enskilda ärenden kommer av allt att döma inte att ändras särskilt mycket. Enligt ställningstagandet kan de som är hotade i sin hemtrakt ofta klara sig i internflykt i Kabul, Herat eller Mazar-e-Sharif. Ett antal utsatta grupper pekas ut, men att tillhöra en utsatt grupp betyder inte i sig att det finns ett skyddsbehov, utom för för ensamkommande barn och möjligen vissa funktionshinder. Att sakna nätverk hindrar inte utvisning för vuxna.