MOTSTÅND - UTVISNINGAR TILL AFGHANISTAN ÅTERUPPTAS UNDER PROTESTER

Genom EU:s överenskommelse med Afghanistan om återtagande återupptas tvångsutvisningar. Afghanistans parlament har sagt nej till ett nytt separat avtal med Sverige, men avtalet med EU är tillräckligt.

Migrationsverket antar den 8 december 2016 ett nytt ställningstagande om ett försämrat säkerhetsläge i Afghanistan. Större delen av landet bedöms vara i väpnad konflikt, men skillnaderna är stora. Resvägen till utvisningsorten ska också bedömas, men internflyktalternativ kan tillämpas till de tre största städerna, enligt Migrationsverket. Eftersom säkerhetsläget förändrats kan det nya ställningstagandet motivera en ny prövning för vissa som har fått avslag. Många som har utvisningsbeslut försöker begära en ny prövning, ibland i sista minuten då de redan är tagna i förvar. Men få nya prövningar beviljas.

I slutet av 2016 genomförs utvisningar till Afghanistan som uppmärksammas genom upprop och demonstrationer. Vid en utvisning den 12 december uppmärksammas att de förvarstagna inte fått en möjlighet till omprövning efter Migrationsverkets nya ställningstagande. Media uppmärksammar protesterna liksom att många utvisade är helt unga och inte har någon anknytning i Afghanistan.

Dagens Nyheter 24 november 2016: 18-årige Abbas ska utvisas till Afghanistan

Sveriges Radio Ekot 6 december: Sverige kan fortsätta tvångsutvisa afghaner

Aftonbladet 9 december: Utvisades till hemlöshet i Kabul – men allt har gått rätt till

Upsala Nya Tidning 11 december: Protester mot utvisning – ”De riskerar att dödas”

Sveriges Radio Uppland 12 december 2016: Protest mot avvisningar i Märsta

Svenska Dagbladet 12 december 2016: ”De kan komma att möta döden i Afghanistan”

Dagens Nyheter 12 december 2016: Afghaner utvisas – trots nya riktlinjerna

Sveriges Radio Stockholm 14 december 2016: Utvisade fick inte veta om nya riktlinjer

Sveriges Radio Halland 2 januari 2017: ”De bestämmer att jag är 18 och skickar mig till Afghanistan”

Foto privat, från en demonstration i Stockholm ett par månader senare