27 mars 2020 - UTVISNING FÖR BARN UTAN MOTTAGANDE FRÅN 14

Migrationsverket publicerar den 27 mars 2020 ett nytt rättsligt ställningstagande om praktiska verkställighetshinder (SR 10/2020). Det utgår från Migrationsöverdomstolens avgörande om en statslös familj vars utvisningsbeslut inte kunde verkställas, MIG 2019:4. Enligt Migrationsöverdomstolen bör möjligheten att bedöma ett verkställighetshinder som bestående redan innan ett första beslut om utvisning har preskriberats tillämpas restriktivt. Migrationsöverdomstolens ärende gällde en familj som där barnen fick utvisningsbeslut tillsammans med sina föräldrar trots att utvisningen inte kunde verkställas. Migrationsverket drar slutsatsen att detta ska gälla även barn som sökt asyl utan vårdnadshavare. Från 14 års ålder och i vissa fall tidigare bör ensamkommande barn få utvisningsbeslut kombinerat med 12 månaders tillstånd i taget på grund av verkställighetshinder även om de saknar ordnat mottagande i hemlandet, detta för att de kommer att fylla 18 och kunna utvisas innan beslutet preskriberats.

I och med detta ställningstagande blir situationen likartad för de barn vars mottagande inte kunnat säkerställas i praktiken, oavsett om Migrationsverket bedömt att det finns ett mottagande eller inte. Barnet blir, med eller utan tidsbegränsat uppehållstillstånd, kvar i Sverige till 18 års ålder då en utvisning kan verkställas utan mottagande. Migrationsverkets vägledning för utredning av mottagandet och utvisningsbeslut för dem som anses ha ett mottagande finns i det rättsliga ställningstagandet SR 11/2020.

För barn under 14 kan brist på ordnat mottagande ses som bestående hinder och leda till uppehållstillstånd av ömmande omständigheter enligt Migrationsverket, eftersom utvisning skulle strida mot ett konventionsåtagande. Enligt det tidigare ställningstagandet skulle barn i denna situation normalt få tidsbegränsade tillstånd utan utvisningsbeslut. Dessutom förordades uppehållstillstånd av ömmande omständigheter för barn under 16.