2 september 2019 - UTREDNING OM RESVÄGEN KRÄVS FÖR UTVISNING TILL HEMORT

Målet som Migrationsöverdomstolen tar upp gäller en person från Afghanistan som fick avslag för att Migrationsverket ansåg att han inte riskerade förföljelse eller var särskilt utsatt på hemorten. Migrationsverket nämnde också att det inte fanns något som tydde på att resvägen till hemorten inte skulle vara säker. Men Migrationsöverdomstolen anser att det inte gjorts någon ordentlig utredning av resvägen, vilket behövs när landet är osäkert. Domstolen påpekar att det inte gäller praktiska hinder utan vilken behandling personen skulle kunna råka ut för på vägen. Vilka aktörer som behärskar områdena, förekomsten av våld mm behöver utredas med aktuell landinformation.

Migrationsverkets referat med länk till domstolens: Migrationsöverdomstolens dom den 2 september 2019 i MIG 2019:14 (UM 536-19)