1 september 2016 - UPPEHÅLLSTILLSTÅND AV ETT NYTT SKÄL FÖRSVÅRAS

Det har tidigare varit relativt lätt att få stanna i Sverige för en person som tidigare haft tillstånd av något skäl. En person som har haft arbetstillstånd har kunnat få fortsatt tillstånd på grund av äktenskap utan att lämna Sverige, liksom en person som haft tillstånd för studier har kunnat få tillstånd på grund av arbete istället. Denna möjlighet finns kvar i lagen, men Migrationsöverdomstolen slår den 1 september 2016 fast att möjligheten ”bör tillämpas restriktivt och endast i undantagsfall”.

Målet gäller en studerande som inte klarat att hålla studietakten för att få fortsatt tillstånd för studier, men som istället söker arbetstillstånd. Migrationsöverdomstolen förklarar att bara det faktum att personen haft tillstånd för studier inte kan räknas som så ”synnerliga skäl” som krävs för att slippa göra ansökan från utlandet. Studieresultaten ska vägas in. Om detta tillämpas på andra situationer innebär det att spårbyte mellan tillstånd inte blir möjligt om personen inte längre uppfyller villkoren för förlängning av det tidigare tillståndet.

Hämtat från Migrationsverket: Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 september 2016 i mål UM 8434-15 (MIG 2016:18)