DEBATT - UNHCR VILL SE STARKARE SKYDD I SVERIGE

Den 16 september, strax efter riksdagsvalet som kom att leda till en ny regering, publicerade UNHCR rekommendationer till Sverige. UNHCR, som är FN:s organ för flyktingfrågor, uttrycker en viss besvikelse över att Sverige trots att antalet asylsökande har minskat kraftigt ändå valt att permanenta flera av restriktionerna i den tillfälliga lgen.

I skrivelsen tar UNHCR bland annat upp att ensamkommande barn inte är trygga i Sverige. När det gäller lagstiftningen riktar UNHCR kritik mot hindren för familjeåterförening och att uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov måste omprövas gång på gång, något som inte stämmer med intentionerna med det internationella skyddssystemet.

UNHCR uppmanar Sverige att ge personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet tillgång till samma rättigheter som andra med uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov.

UNHCR återkommer liksom flera gånger tidigare till att Sverige bör erkänna statslösa personers skyddsbehov och se till att barn som föds statslösa får ett medborgarskap.

Hämta dokumentet från UNHCR (pdf): UNHCR recommendations to Sweden on strengthening refugee protection in Sweden, Europe and globally