1 januari 2018 - UNDANTAG FRÅN BYGGREGLER

Den 1 januari 2018 införs möjligheten för regeringen att besluta om undantag från vanliga byggregler när det kommer många asylsökande. Undantagen gäller till exempel kraven på att ta hänsyn till allmänna intressen när det gäller var byggnader ska uppföras, kraven på bygglov och kraven på marklov.

Riksdagsbeslut 25 oktober 2017, se samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatt, omröstningar och beslut