7 april 2022 - UKRAINARE SOM REST IN TIDIGARE KAN FÅ SKYDD

Regeringen beslutar den 7 april 2022 att även personer som rest in och vistats i Sverige från och med den 30 oktober 2021 till och med den 23 februari 2022 ska ingå i den grupp som har rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Detta förutsatt att de i övrigt uppfyller villkoren. Sedan tidigare har massflyktsdirektivet tillämpats för personer som lämnade Ukraina den 24 februari eller senare. De som omfattas är ukrainska medborgare bosatta i Ukraina, personer som har internationellt skydd i Ukraina samt familjemedlemmar till dessa personer.

Hämta förordning och läs mer från justitiedepartementet: Fler personer ska omfattas av massflyktsdirektivet